UiS vil tilby Norges første universitetsgrad i skolefritidspedagogikk

Mens våre naboland i Norden har tilbudt høyere utdanningsgrader innenfor skolefritidspedagogikk i flere tiår, finnes det ikke tilsvarende tilbud i Norge. Nå håper UiS å møte det store behovet for en utdanning fra høsten 2023.

Publisert Sist oppdatert

elever i sfo
UiS jobber for å få på plass landets første bachelorutdanning i skolefritidspedagogikk. (Foto: Marie von Krogh/UiS)


– Dette er et kjempeløft for SFO som i aller høyeste grad vil komme barna til gode, sier Brita Strand Rangnes, prodekan for utdanning ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.
Mens våre naboland i Norden har tilbudt høyere utdanningsgrader innenfor skolefritidspedagogikk i flere tiår, finnes det ingen tilsvarende tilbud i Norge.

– Skolefritidsordningen er et tilbud som i alle år har falt mellom to stoler. Nå er det på tide å løfte feltet til det nivået det fortjener. UiS er stolte av at vi er i gang med å utvikle en grunnutdanning innen skolefritidspedagogikk, og at vi er med og gjøre vårt for å sikre at SFO-ansatte i fremtiden har den kompetansen de trenger, sier Strand Rangnes.

Ujevn kvalitet

Studier viser at det er stor forskjell når det kommer til kvalitet i de forskjellige skolefritidsordningene her til lands. I tillegg har det vært lite kvalitetsutvikling når det kommer til dette viktige fritidstilbudet for barna.
I fjor fikk SFO et selvstendig samfunnsmandat gjennom ny nasjonal rammeplan for SFO, vedtatt som forskrift til Opplæringsloven. Årsaken til rammeplanen var å løfte SFO i retning av å bli mer inkluderende og likeverdig, uavhengig av hvor man bor i landet.

Utviklingen av utdannelsen kommer som resultat av et behov ute i praksisfeltet, og både skoleledere, skoleeiere og politikere er glade over å se at dette nå kommer.


– De aller fleste skoleelevene på de laveste klassetrinnene tilbringer mange timer på SFO hver eneste dag, og det er derfor svært viktig at tilbudet er godt. Vi ønsker å utvikle et tilbud som sikrer en helhetlig skolehverdag for alle barn uavhengig av bakgrunn, sier Strand Rangnes.

Et udekket behov

En arbeidsgruppe bestående av ansatte fra Læringsmiljøsenteret, Lesesenteret og barnehage- og grunnskolelærerutdanningene på UiS jobber med å utvikle piloten for den nye bachelorutdanningen. Dette skjer i samarbeid med Stavanger kommune og SFO-ansatte.

åtte kvinner står oppstilt og smiler mot kamera
Bak fra venstre: Irene Husveg, Brita Strand Rangnes, Silje Eikanger Kvalø, Svanaug Lunde, Synnøve Eikeland, Kari S. Gusfre, Gunn Helen Ofstad, Mona G. Skaaren. Alle ønsker de å kunne tilby en SFO-bachelor fra høsten 2023. (Foto: K. V. Cranner)

– Utviklingen av utdannelsen kommer som resultat av et behov ute i praksisfeltet, og både skoleledere, skoleeiere og politikere er glade over å se at dette nå kommer. Rammeplanen for SFO som trådte i kraft fra august 2022 stiller krav til hvordan skolefritidsordningen skal være. En utdannelse innen skolefritidspedagogikk er et viktig ledd i å møte disse kravene, forteller Strand Rangnes.

Eirik Faret Sakariassen (SV) er en av de lokale politikerne i Stavanger som har vært svært aktiv i arbeidsgruppen som jobber med å få på plass en SFO-utdanning ved UiS.

– For den politiske ledelsen i Stavanger kommune er løft av kompetanse og kvalitet i SFO-ene våre veldig viktig. Jeg er derfor glad for å være med i arbeidsgruppen som jobber med SFO-bachelorutdanningen, sammen med UiS og andre fra kommunen. Dette er et godt samarbeid, som forhåpentligvis sikrer at den endelige utdanningen bidrar til å oppnå våre målsettinger, sier han.

Helt nødvendig med egen utdanning

SFO-leder ved Jåtten SFO i Stavanger, Mona Gjøse Skaaren, mener en egen SFO-utdanning i Norge har vært et stort savn i lang tid.
– Det er helt klart nødvendig å få en egen utdanning som retter seg spesielt mot denne viktige oppvekstarenaen i barns liv. Denne utdanningen vil sørge for kompetente medarbeidere med nødvendig kunnskap om hvordan skole og skolefritidsordning skal sikre det gode laget rundt barnet, som fremmer barns psykiske og fysiske helse, sier Gjøse Skaaren.

SFO-lederen sitter som representant for praksisfeltet i arbeidsgruppen og er også med i det nasjonale nettverket for SFO. Hun understreker at det er viktig at SFO er et tilbud som skaper sammenheng og helhet i barnas skoledag, og mener en ny utdanning rettet mot SFO vil være med å sikre dette.

Tekst: Maria Gilje Strand og Kristin V. Cranner.

UiS-ansatte som omtales i denne saken:

Førstelektor i engelskspråklig kultur og litteratur
51831554
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førstelektor i spesialpedagogikk
51832954
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Det er stor forskjell på skolefritidstilbudene i Norge. Hva skal til for at tilbudet skal bli skikkelig bra? (Publisert 6.mars 2021)
Hvordan er det egentlig å gå på SFO? – Jeg syns faktisk jeg kunne vært på SFO for alltid. Det er så gøy, sier barna i denne videoen.

Aktuelt om SFO

Ny kunnskap om skolefritidsordningen gjennom internasjonalt samarbeid: – Målet er å heve kvaliteten på SFO.

SFO-tilbudet er varierende, og det er lite kunnskap om hva som egentlig skjer i skolefritidsordningen. Nå skal UiS-forsk...

Nå kan du søke Norges første SFO-utdanning

Vil du bli en av de aller første skolefritidspedagogene som er utdannet i Norge? Da må du søke bachelor i skolefritidspe...

Informativ debatt om SFO og ny rammeplan på Arendalsuka

Viktige spørsmål om innhaldet i skulefritidsodninga blei belyst under Læringsmiljøsenteret sitt arrangement onsdag denne...

Ny bokserie om SFO skal auka kompetansen hjå dei tilsette

SFO har lenge vore eit felt med lite tilgjengeleg litteratur, men nå kjem fem bøker som skal gi SFO-tilsette forskingsba...

Hva er vel skolen uten SFO?

Endelig er nasjonal rammeplan for SFO publisert, og den skal gjelde fra 1. august 2021. Noen vil kanskje mene at dette v...

Kva no, SFO?

Skulefritidsordninga her til lands får rammeplan frå hausten av. Kva vert innhaldet? Og kva bør kjenneteikne SFO i framt...