Fem ulike innfallsvinkler til forskning om psykisk helse innen utdanning

Mange er opptatt av mental helse, og Kunnskapssenter for utdanning (KSU) gir deg her hele fem forskingsnotater fra ulike deler av utdanningsløpet.

Publisert Sist oppdatert
Kvinne trøster barn i hettegenser
Gode, nære relasjoner kan være viktig både for å forebygge mentale problemer og som hjelp om man er på et vanskelig sted i livet. (Foto: Getty Images)

Alle har en psykisk helse, men som med fysisk helse merker man den kanskje mest når den skranter? «Psykisk helse handler om hvordan du oppfatter deg selv og andre, hvordan du har det i hverdagen og hvordan du takler utfordringer,» er Helsenorges formulering på sin nettside.

Det beskrives videre at «God psykisk helse kan forstås som at du trives i hverdagen din, at du føler tilhørighet og mening i livet, og at du takler vanlige utfordringer som dukker opp.» Hvordan man skal klare å oppnå og være i en slik tilstand, er selvsagt individuelt. Kunnskapssenter for utdannings (KSU) bidrag er å bidra med fem nye , som hver for seg og til sammen gir et bilde av hva utdanningssektoren kan bidra med på dette feltet.

Notatene handler om alt fra lek som traumeterapi, traumesensitiv tilnærming i både skole og barnehage, prøveangst i skolen, selvdrapsproblematikk blant studenter og mental helse blant en spesifikk studentgruppe - medisinerstudenter.

Les alle forskningsnotatene om psykisk helse her: