Podkast om digitalisering og yrkesfagene er ute nå

Hvordan bruke digitale hjelpemidler på en god måte i undervisning på yrkesfagene, og hva sier forskningen om dette feltet? Du får svar på dette og mye mer i den nyeste episoden av Kunnskapssenter for utdannings podkast-serie Oppsummert kunnskap.

Publisert Sist oppdatert

Podkastinnspilling med Kunnskapssenter for utdanning
Senterleder Elaine Munthe hadde med seg lærer Kenneth Horpestad som gjest i studio i podkasten, i tillegg til professor Henning Fjørtoft, som bidrog over telefon. (Foto: Kari-Anne Svensen Malmo)

Alle barnehager og skoler bruker digitale læremidler, ressurser og verktøy, og for eldre barn og unge er det gjerne hver eneste dag. Innen yrkesfaglig utdanning blir det ikke minst viktig å kunne holde tritt med den digitale utviklingen som skjer i arbeidslivet.

I disse dager jobber forskere i GrunnDig-prosjektet ved Kunnskapssenter for utdanning (KSU) med å utarbeide et kunnskapsgrunnlag om digitalisering i grunnopplæringen (på oppdrag fra Utdanningsdirektoratetet) der yrkesfagene i videregående har sin plass.

I den sammenheng har KSU spilt inn en podkast om dette temaet: Hvordan jobber man med digitale hjelpemidler i videregående opplæring?

Praksisnær er idealet

Elaine Munthe, professor og senterleder for Kunnskapssenter for utdanning, har med seg to deltakere for å snakke om dette temaet: Kenneth Horpestad, lærer og fagkoordinator ved Salg, service og reiseliv ved Bryne vidaregåande skule og Henning Fjørtoft, professor i didaktikk ved Institutt ved lærerutdanning ved NTNU.

Horpestad poengterer tidlig at for ham er det viktig å gjøre undervisningen mest mulig praksisnær.

– Målet mitt har helt fra starten vært å gjøre undervisningen så praktisk som mulig, så nær arbeidssituasjonen som mulig. Dette er styrende for veldig mye av det jeg velger å gjøre som digital undervisning - å ha aktiviteter som elevene kan kjenne igjen når de kommer ut i arbeidslivet, sier yrkesfaglæreren i podkasten.

Muligheter og dilemmaer

Fjørtoft viser til at digitale verktøy åpner opp for muligheter og dilemmaer.

– Digitale verktøy gir en del nye muligheter, særlig i yrkesfag. Det åpner for mer yrkesnære eller virkelighetsnære type oppgaver og mer samarbeid. Det er definitivt et alternativ til det man kan kalle den tradisjonelle teori-i-klasserommet-undervisningen. Det skjer også noe med lærernes læring: Den profesjonelle læringen som læreren må gjøre på arbeidsplassen, blir sterkt påvirket. Samtidig vet vi at en slik prosess er krevende, sier didaktikk-professoren.

Podkast-episoden «Digitalisering og yrkesfagene» er en del av formidlingen i GrunnDig-prosjektet.

Viktig å tilpasse

Yrkesfagene er svært forskjellige, og at det er viktig å tilpasse de digitale virkemidlene til de enkelte fagenes egenart, konkluderer deltakerne. One size-løsninger har en tendens til å «passe for ingen,» og man er nødt til å ha differensiering mellom de ulike yrkesfagene, som kan ha et svært ulikt innhold.

– Det gjør at det kan bli kostbart og dessuten opp til den enkelte lærer, som ofte må tilpasse virkemidlene til sin konkrete arbeidssituasjon, viser Horpestad til.

Du kan finne mer forskning om digitalisering i yrkesfagene fra KSU i denne kunnskapsoversikten:

Fagskoleutvikling i et digitalt landskap - kvalitet og fleksibilitet

Hva bør fagskoler være opptatt av når de skal videreutvikle mer nettbaserte og/eller fleksible utdanninger? Hvordan er det mulig å ivareta kvalitet og sikre læringsutbytte og gjennomføring gjennom nettbaserte distanseprogrammer?