Sola-seminaret: For deg som er nyutdannet lærer eller barnehagelærer

Sola-seminaret er en møteplass for nyutdannede barnehagelærere, lærere, veiledere, styrere, rektorer, og barnehage- og skolefaglig ansvarlige, men det er de nyutdannede lærerne som er den primære målgruppen for seminaret.

Published Endret

Sola-seminar barnehage 29. mars 2023
Sola-seminar skole 30.mars 2023


UiS arbeider målrettet for at alle kommuner og fylkeskommuner skal tilby veiledning til alle nytilsatte nyutdannede pedagoger i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring, jfr. ny intensjonsavtale mellom KD og KS. Som svar på Utdanningsdirektoratets forventning om å synliggjøre arbeidet gjennom promoteringsarbeid og etablering av møteplasser mellom nyutdannede, veiledere, ledere og eiere, tilbyr UiS «Sola-seminar» og «Forum for lokale veiledere».

Godt grunnlag for profesjonell utvikling

Hensikten ved å invitere bredt er at de ulike partene som skal samarbeide om gode ordninger for nye lærere får kunnskap om nye læreres yrkesstart, om hva nye lærere etterspør veiledning om i yrkesstarten og kan motiveres til å bidra til at nye lærere får oppleve glede og mestring i yrket. Samarbeidet handler om å inkludere nye kollegaer i arbeidsfellesskapet som grunnlag for nye læreres profesjonell utvikling.

Veiledningsutdannelser

Ønsker du å bidra til at nye lærere i skolen utvikler sin profesjonelle identitet?

Videreutdanning: Veiledning for og med lærerstudenter og lærere i skolen

Lær å veilede kolleger og praksisstudenter i barnehagen!

Videreutdanning: Profesjonveiledning i utdanning og yrke<br>

Forum for lokale veiledere i skole og barnehage

Forum for lokale veiledere

Tar opp temaer som veiledere er opptatt av og nytt rundt veiledningsordninger