Er du nyutdannet lærer eller barnehagelærer?

Bli med på Sola-seminaret! Dette er en møteplass for alle som jobber innen skole, men nyutdannede barnehagelærere og lærere er den primære målgruppen for seminaret.

Published Sist oppdatert

Hvis du er nyutdannet, er Sola-seminaret en fin arena for å treffe lærere, veiledere, styrere, rektorer og barnehage- og skolefaglig ansvarlige.

Sola-seminar barnehage 15. mars 2024
Sola-seminar skole 8. april 2024

Solaseminaret er en møteplass for nyutdannede barnehage lærere og lærere, veiledere, styrere, rektorer, og barnehage- og skolefaglig ansvarlige, men det er de nyutdannede lærere som er den primære målgruppen for seminaret.

Les også: Sola-seminaret er et sikkert vårtegn blant ferske lærere og barnehagelærere

Hensikten ved å invitere bredt er at de ulike partene som skal samarbeide om gode ordninger for nye lærere får kunnskap om nye læreres yrkesstart, om hva nye lærere etterspør veiledning om i yrkesstarten og kan motiveres til å bidra til at nye lærere får oppleve glede og mestring i yrket. Samarbeidet handler om å inkludere nye kollegaer i arbeidsfellesskapet som grunnlag for nye læreres profesjonell utvikling.

Målrettet arbeid for veiledning

UiS arbeider målrettet for at alle kommuner og fylkeskommuner skal tilby veiledning til alle nytilsatte nyutdannede pedagoger i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring, jfr. ny intensjonsavtale mellom KD og KS. Som svar på Utdanningsdirektoratets forventning om å synliggjøre arbeidet gjennom promoteringsarbeid og etablering av møteplasser mellom nyutdannede, veiledere, ledere og eiere, tilbyr UiS «Sola-seminar» og «Forum for lokale veiledere».

Godt grunnlag for profesjonell utvikling

Hensikten ved å invitere bredt er at de ulike partene som skal samarbeide om gode ordninger for nye lærere får kunnskap om nye læreres yrkesstart, om hva nye lærere etterspør veiledning om i yrkesstarten og kan motiveres til å bidra til at nye lærere får oppleve glede og mestring i yrket. Samarbeidet handler om å inkludere nye kollegaer i arbeidsfellesskapet som grunnlag for nye læreres profesjonell utvikling.

Veiledningsutdanninger

Forum for lokale veiledere i skole og barnehage