Simen jobber som universitetslektor i jazz ved UiS

Noe av det Simen Kiil Halvorsen husker best fra studietiden i Stavanger var prosjektene med Bjergsted jazzensemble. - Stavanger er en svært bra by å studere i. Her er mye aktivitet, men byen er oversiktlig, og det er mange muligheter til å få musikken din vist på den offentlige scenen.

Published Sist oppdatert
Brukes kun til Alumniportrett - Simen Kiil Halvorsen | Fotograf: John Derek Bishop
Simen Kiil Halvorsen - Foto: John Derek Bishop
Navn: Simen Kiil Halvorsen
Studium: Postgraduate Diploma i utøvende musikk (PDM)

Simen fullførte Postgraduate Diploma (PDM) i 2018, Videreutdanning i utøvende musikk i 2015 og Bachelor i utøvende musikk i 2014.

Simen Kiil Halvorsen jobber i dag både som aktiv utøver og som universitetslektor i jazz ved Universitetet i Stavanger, Fakultet for utøvende kunstfag.

- Jeg er aktiv med egne prosjekter og har gitt ut flere utgivelser. I tillegg medvirker jeg i en rekke prosjekter hvor andre skriver musikk. Jeg er periodevis mye ute på reise og spiller, både i Norge og tidvis utenlands. Mye av det jeg gjør er prosjektbasert. Det vil si at jeg gjerne jobber med større prosjekter (turneer, konserter, innspillinger osv.) i avgrensede perioder, i tillegg til noen enkeltkonserter her og der.

- Som universitetslektor er dagene varierte. Jeg har flere roller og oppgaver, og disse kan variere noe fra år til år. Jeg er hovedinstrumentlærer på jazztrompet på bachelor, årsstudium og videreutdanning, også er jeg «klasselærer» og emneansvarlig på Årsstudium i utøvende musikk, jazzimprovisasjon. Jeg er også kunstnerisk leder for Bjergsted jazzensemble, hvor jeg selv spiller, instruerer og dirigerer på prosjekter med studenter, kolleger, gjesteartister og profesjonelle utøvere. I år er jeg også studieprogramleder for Bachelor i utøvende musikk. Dette er en mer administrativ rolle, hvor jeg jobber mye med kvalitetssikring og utvikling av studietilbudet sammen med kolleger, ledelse og studenter. Den siste delen av stillingen er tilknyttet DigJazz- studiet, et studietilbud jeg selv har vært med å utvikle. Her underviser jeg i klasse og veileder studenter individuelt i gehørbasert arbeid med improvisasjon. Disse studentene er gjerne profesjonelle klassiske pedagoger og utøvere.
Andre oppgaver er arbeid i råd, kommisjoner og komiteer, sensorarbeid, konferanseformidling og selvsagt arbeid med egen faglig utvikling og publisering av egne kunstneriske prosjekter. Det siste er viktig, og kobler det å være utøver, til det å undervise.

Hvorfor valgte du å studere Postgraduate Diploma i utøvende musikk ved UiS?

- Jeg hadde lyst til å dykke dypere inn i komposisjon og utvikle mitt eget kompositoriske uttrykk. Å utvikle meg som trompetist var også en stor del av dette arbeidet. PDM- studiet ga meg muligheten til å gjøre dette, og det resulterte i utgivelsen «A Collection Of Compositions Reflecting A Year In Life» med Hanna Paulsberg, Øyvind Dale, Fredrik Luhr Dietrichson og Raymond Lavik.

Hva husker du best ved studietiden ved UiS?

- På PDM- studiet fikk jeg muligheten til å arbeide med et eget prosjekt som var knyttet til det profesjonelle jeg gjorde som utøver. På studiet hadde jeg svært gode veiledningstimer som ga meg input og gode diskusjoner. Dette gjorde absolutt til at jeg utviklet meg videre som utøver. Spesielt innen komposisjon og det å arbeide mer konseptuelt.

Flere år før dette var jeg student på Bachelorstudiet. Her var det flere lærere som preget meg, i positiv forstand, både som utøver og pedagog. Miljøet var utrolig bra, og jeg jobber mye med personer i dag som jeg ble kjent med på denne tiden. Noe av det jeg husker best var prosjektene med Bjergsted jazzensemble! Stavanger var en svært bra by å studere i. Det er mye aktivitet, men byen er oversiktlig, og det er mange muligheter til å få musikken tidlig på den offentlige scenen.

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

- Det ble oppfordret til å ta håndverksarbeid på alvor, men samtidig til å tenke selv og utforske. Dette har jeg tatt med meg både som utøver og i undervisningen senere. Den gehørbaserte tilnærmingen har vært gjennomgående i hele utdanningen. Dette er også helt essensielt for meg i dag i alle delene av arbeidslivet.

Hva liker du best med jobben din?

- Jeg elsker selvsagt å spille sammen med andre og uttrykke egne kunstneriske idéer gjennom samspill, improvisasjon og komponering. Ved UiS gjør jeg også dette, og ofte sammen med studenter og kolleger. Jeg liker veldig godt å jobbe tett på og sammen med studenter. Dette føler jeg at jeg får gjort i alle delene av stillingen min ved UiS. Jobben min er praksisnær og henger tett sammen med utøver- og kulturlivet, noe som er viktig for meg.

Hva er dine tre beste råd til dagens studenter?

1 Spill sammen, og kom deg raskt ut på konsertscenen (bruk tiden og miljøet). Det er viktig erfaring!
2 Utforsk, lek og vær åpen og søkende!
3 Men, husk også å jobbe med det som er tungt og kjedelig.

Les mer ...