Hopp til hovedinnhold

Postgraduate Diploma i utøvende musikk

Studiet retter seg mot deg som ønsker å videreutvikle din kunstneriske og instrumentaltekniske kompetanse.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

1 år

Antall studieplasser

Ca. 10

Studiepoeng

60

Opptaksprøve

Runde 1 - Video Runde 2 - Digitale intervjuer

Søknadsfrist

15. desember 15. mai (sekundær)

Slik søker du til Postgraduate Diploma i utøvende musikk

Informasjon om opptaks- og repertoarkrav, dokumentopplasting mm.

Kiril Kutin har tatt Postgraduate Diploma i klaver, ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Studer utøvende musikk i Stavanger

Postgraduate Diploma i utøvende musikk (PDM) er en utdannelse med fokus på praktiske ferdigheter og utøverkompetanse.

Universitetets julekonsert 2017 i St. Petri kirken. Foto: Marie von Krogh
Universitetets julekonsert i St. Petrikirken er årets største konsertbegivenhet. Foto: Marie von Krogh

Om studiet

Studiet henvender seg til musikktalenter med ambisjoner om å utvikle sin musikalske og instrumentaltekniske kompetanse.

Gjennom vektlegging av praktiske aspekter som allsidig utøvende yrkesinnsats, egenlansering og konsertproduksjoner i tillegg til det musikkfaglige, vil studiet legge grunnlaget for en profesjonell karriere som musiker så vel som for andre oppgaver i kultursektoren generelt.

Som del av en joint master vil den utgjøre en komponent som bidrar til å komplettere en spesialisering innen nasjonale klassiske musikktradisjoner, disse eventuelt i kombinasjon eller under et felles innflytelsesområde med etno/ tradisjonsmusikk.

Bjergstedparken

Fakultet for utøvende kunstfag inngår i Bjergsted kulturpark. For studenter innebærer dette at de blir en del av et større musikk- og kunstfaglig miljø som gir svært gode rammer og muligheter for utvikling. Det er tette bånd mellom det profesjonelle kunst- og kulturlivet i regionen, og fakultetets aktiviteter.

Kuppelhallen i Bjergstedparken blir mye brukt til konserter og arrangementer i regi av UiS. Foto: Mari Hult

Studieretninger

I Bjergsted har vi sterke fagmiljøer knyttet til hver av studieretningene. Høyt kvalifiserte lærere vil gi deg et solid teknisk-metodisk, kunstnerisk og teoretisk grunnlag for en karriere som utøvende musiker i klassisk, jazz eller dirigering. Du vil lære om formidling på ditt hovedinstrument, og utvikle dine ferdigheter som musiker og instrumentalist.

Hva kan du bli?

Studiet legger grunnlaget for en profesjonell karriere som musiker så vel som for andre oppgaver i kultursektoren generelt.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Etter fullført studium skal kandidatene ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gir kandidaten; 

Generell kompetanse 

 • Ha en kunstnerisk profil som gir grunnlag for en profesjonell karriere som utøvende musiker.  

Kunnskap 

 • Ha kunnskap og innsikt innenfor fagområdet på et profesjonelt nivå 

Ferdigheter 

 • Realisere og formilde kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå 

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Valg av retning: Klassisk, Jazz eller dirigering

  • Retning Klassisk

   • Utøvende fordypning I - Klassisk

    Første år, semester 1

    Utøvende fordypning I - Klassisk

    Studiepoeng: 30

   • PDM Utøvende fordypning II - Klassisk

    Første år, semester 2

    PDM Utøvende fordypning II - Klassisk

    Studiepoeng: 30

  • Retning Jazz

   • Utøvende fordypning I - Jazz

    Første år, semester 1

    Utøvende fordypning I - Jazz

    Studiepoeng: 30

   • PDM Utøvende fordypning II - Jazz

    Første år, semester 2

    PDM Utøvende fordypning II - Jazz

    Studiepoeng: 30

Søknad og opptak

Slik søker du til Postgraduate Diploma i utøvende musikk (PDM)

For å søke om opptak til studier ved Fakultet for utøvende kunstfag må du søke via lokal SøknadsWeb.

I utgangspunktet skulle alle søkere til utøvende musikkstudier gjennom 2 runder med opptaksprøver våren 2022, men på grunn av høy smitte i hele landet ble det i januar bestemt at hele opptaket må gjennomføres digitalt, med unntak for dirigering. Første runde blir som tidligere annonsert, med videoinnsending innen 15. januar. For andre runde vil det være ulike krav avhengig av hvilket studie du søker til, og med hvilket instrument. Noen søkere må levere en supplerende video med det repertoarkravet som mangler til runde 2, mens det for andre vil være tilstrekkelig med video innsendt til runde 1. Hvilke regler som gjelder for deg finner du i artikkelen "Digital runde 2 for musikk".

Det blir digitale intervjuer i uke 10 for alle søkere som kvalifiseres etter videoevalueringens runde 1.

Informasjon om repertoarkrav og kriterier for videoinnspillingen er som før. Dette finner du i artiklene under.

Når kan jeg søke?

SøknadsWeb er åpen fra 1. november til 15. desember.

Sekundæropptaket er åpent fra 15. april til 15. mai.

 • Søk på ønsket studium i SøknadsWeb innen 15. desember
 • På kvitteringssiden i SøknadsWeb, samt i kvitteringse-posten du mottar, finner du en lenke til et følgeskjema. Skjemaet må fylles ut og sendes inn innen søknadsfristen for at du skal få mulighet til å dele din video med fakultetet
 • For at din søknad skal bli vurdert for opptak kreves det at alle nødvendige søknadsdokument (vitnemål, karakterutskrift, språkdokumentasjon mm.) er lastet opp i SøknadsWeb, og at følgeskjema er fullført innen søknadsfristen
 • Søkere til utøvende musikkstudier avlegger 2 runder med prøvespill. Runde 1 er et egenprodusert videoopptak. Runde 2 gjennomføres på campus Bjergsted i Stavanger. Runde 2 er kun for søkere som blir funnet kvalifisert ut fra innsendt video
 • Unntak for klassisk slagverk, se eget repertoarkrav nedenfor
 • Du vil kort tid etter søknadsfrist motta en e-post fra saksbehandler med forklaring om hvor og hvordan video skal deles med fakultetet
 • Frist for deling av video er 15. januar
 • Du deler både video, omtale av videomateriale, fullstendig prøvespillprogram til runde 2 og noter til akkompagnatør/komp for runde 2
 • Start planlegging av videoinnspilling tidlig. Prøvespillprogrammet for både runde 1 og runde 2 må følge fastsatt repertoarkrav. Les mer om repertoarkrav, samt spesifikasjoner for videoinnlevering i artiklene Repertoarkrav til PDM og Innlevering av egenprodusert video - runde 1
 • Svar på videovurdering mottar du på e-post
 • Dersom du blir funnet kvalifisert etter videovurdering vil du bli invitert til runde 2
 • Runde 2 foregår på campus Bjergsted i uke 10 og består av prøvespill og intervju med vurderingskommisjon og studieadministrasjon
 • Resultat på din søknad publiseres i SøknadsWeb senest innen utgangen av uke 11
 • Husk å svare på tilbud og/eller venteliste i SøknadsWeb innen oppgitt frist

Skisse over ønsket PDM- prosjekt

I søknaden (følgeskjemaet) skal det legges ved en kort skisse til ønsket PDM- prosjekt, og denne skissen kan bli gjenstand for deler av intervjuet i forbindelse med opptaksprøvene. Tema for PDM- prosjektet er i prinsippet helt valgfritt, og kan for eksempel være knyttet til et spesielt repertoar, en komponist, en epoke, en tradisjon, eller andre interessante sammenstillinger.

Hvem kan søke Postgraduate Diploma i utøvende musikk (PDM)?

Alle søkere med norsk personnummer, samt søkere fra Norden, kan søke ordinært opptak innen 15. desember via SøknadsWeb, så lenge opptakskravene er oppfylt.

Studiet er også åpent for internasjonale søkere (uten norsk personnummer og bosatt utenfor Norden) som kan dokumentere engelsk språk i henhold til UiS sitt regelverk for internasjonalt opptak, i tillegg til formelle opptakskrav. Les mer om våre studier som tilbys internasjonale søkere (husk å endre språk når du trykker på lenken). Søkere bosatt utenfor Norden kan levere hele repertoarkravet på video (gjelder ikke internasjonale søkere til dirigering). Blir man funnet kvalifisert etter videovurderingen inviteres man til digitalt intervju i uke 10. Internasjonal søknadsfrist er 1. januar.

Man kan søke til studieretningene klassisk, jazz/improvisasjon og dirigering.

Vårt høyest tilbudte studium; Postgraduate Diploma i utøvende musikk krever et meget høyt nivå på hovedinstrument. Studiet henvender seg til musikktalenter med ambisjoner om å utvikle sin musikalske og instrumentaltekniske kompetanse. I utgangspunktet er studiet åpent for studenter fra de fleste stilarter og genrer, men med et forbehold om at det ved fakultetet finnes tilgjengelig ekspertise til veiledning og undervisning innen søkernes valgte spesialområde. 

Søknadsdokumenter - hva må du laste opp i SøknadsWeb?

 • Vitnemål og karakterutskrift med fullført og oppnådd mastergrad i utøvende musikk
 • Eventuell dokumentasjon på engelsk språk
 • Attester og referanser dersom ønskelig

Dersom masterutdanningen gjøres ferdig våren samme år som du søker opptak til, må bekreftelse fra utdanningsstedet samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

Runde 1 - prøvespill på video

Alle søkere til Postgraduate Diploma i utøvende musikk må avlegge runde 1 av sin hovedinstrumentprøve på video som lastes opp til YouTube (unntak for klassisk slagverk). Siste frist for innsending av video er 15. januar. Videolenke(r) legges i separat e-post som mottas fra saksbehandler i desember. Les mer om spesifikasjoner for innspillingen av video og deling av denne under Innlevering av egenprodusert video - runde 1.

Runde 2 - prøvespill med intervju i uke 10

Alle søkere som blir funnet kvalifisert etter vurdering av innsendt video vil bli invitert til runde 2 i uke 10. Runde 2 består av prøvespill og intervju på campus Bjergsted i Stavanger. Les mer om hvordan opptaksprøvene gjennomføres i artikkelen Alt om opptaksprøvene i musikk - video og uke 10.

Filformat

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF. Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke skann inn kopier). Det kan bli iverksatt kontroll av originalvitnemål ved studiestart.

Generelle opptakskrav

For opptak til Postgraduate Diploma i utøvende musikk (60 studiepoeng), kreves det at høyere grads studier er fullført, fortrinnsvis et 2- årig masterprogram i utøvende musikk på minimum 120 studiepoeng. I tillegg må du bli funnet kvalifisert etter avlagt prøvespill, både runde 1 og 2.

Språkkrav skal være oppnådd i henhold til UiS regelverk.

Unntak for språkkrav gjørs på bakgrunn av dekanvedtak.

Språkkrav

Universitetet i Stavanger har egne språkkrav for opptak til master- og videreutdanningsstudier. Mangler du engelsk, kan du lese mer om hvordan du kan dekke engelskkravet her.

Bestått utøvende opptaksprøve

Opptaksprøvene til det enkelte studium må være bestått for å bli vurdert for opptak.

For å få opptak til Postgraduate Diploma i utøvende musikk må du i tillegg til oppnådd mastergrad i utøvende musikk bli funnet kvalifisert etter prøvespill som vurderes ut fra innsendt videomateriale (runde 1) og ordinært prøvespill og intervju på campus (runde 2).

Runde 1

En egenprodusert video av ditt prøvespill til runde 1 skal lastes opp til YouTube og deles med fakultetet innen 15. januar. Sammen med videolenken(e) skal du også dele en omtale av innsendt videomateriale; hva videolenken(e) inneholder. Informasjon om hvordan du skal dele videolenken(e) får du i en separat e-post som mottas fra saksbehandler kort tid etter søknadsfrist.

Unntak for klassisk slagverk: Ingen innsending av video, både runde 1 og runde 2 gjennomføres i uke 10.

PDM- studiet har et omfattende og allsidig repertoarkrav for hovedinstrument, men det er ikke gitt eksakte føringer for prøvespillprogram for hovedinstrument, foruten dirigering og slagverk (se lengre ned på siden for repertoarkrav for disse). Opptaksprøven baseres på at søkeren skriver et forslag på ca. 20 - 30 minutters prøvespillprogram, hvorav minst ett verk skal ha høy vanskelighetsgrad. Programmet må bestå av ulike stilarter og genrer som er relevant for instrumentet, og ellers være representativt og stå i forhold til ditt ønskede fordypningsområde/PDM- prosjekt.

Til runde 1 (videoopptak) leveres et 15 minutters opptak av ditt totale prøvespillprogram.

Runde 2

Til runde 2 (uke 10 i Stavanger) forberedes hele det oppgitte prøvespillprogrammet, også det som er levert på video. Repertoaret fremføres med akkompagnatør.

Lengde på fullstendig prøvespillprogram til runde 2: ca. 20 - 30 minutter.

Ditt fullstendige prøvespillprogram for runde 2 samt noter til akkompagnatør skal deles sammen med videolenken(e) til runde 1.

Du finner viktig informasjon og flere tips til hvordan du kan ordne videoinnspillingen under punktet Innlevering av egenprodusert video - runde 1. I artikkelen Alt om opptaksprøvene i musikk - video og uke 10 finner du informasjon om hvordan opptaksprøvene vil foregå våren 2022.

Søkere til klassisk slagverk til videreutdanning, master og PDM har ikke krav om innsending av video. Begge runder med opptaksprøver avlegges i uke 10 på vår campus i Stavanger.

Innsending av prøvespillprogram

Du skal sette opp et prøvespillprogram for uke 10 som du deler med fakultetet i egen e-post innen 15. januar. Prøvespillprogrammet må inneholde repertoar for både runde 1 og runde 2, og følge de føringer som er gitt for de ulike repertoarvalgene. Informasjon om hvordan du skal dele prøvespillprogrammet får du i en separat e-post som mottas fra saksbehandler kort tid etter søknadsfrist.

Frist for innsending av prøvespillprogram: 15. januar

Valg av repertoar

Til opptaksprøvene kan du velge mellom to ulike repertoarvalg; orkester- eller solistisk orientert. Du må velge en av delene. Valget vil være retningsgivende for faglig innhold i studiet, inkludert PDM- prosjektet. Dette er repertoarfokus som ikke vil ha konsekvenser for andre deler av studiet. Søkerne til begge repertoarvalgene skal, i tilfelle opptak, gjennomføre ordinært studium: delta i orkesterprosjekter, solistiske oppdrag og kammermusikk samt gjennomføre ordinært eksamensrepertoar.

Repertoarvalg 1 - orkesterorientert opptak

Runde 1
 • En etyde for skarptromme
 • En etyde for pauker
 • Ett stykke for 4 køller melodisk
Runde 2

15 orkesterutdrag, inkludert følgende:

 • Fire utdrag for skarptromme
 • Fire utdrag for pauker
 • To utdrag for xylofon
 • Ett utdrag for klokkespill
 • Ett utdrag for tamburin
 • Ett utdrag for A2 cymbaler
 • Ett utdrag for triangel
 • Ett utdrag for stortromme
Merk!
 • Søkeren bør sette sammen et program med stor variasjon, som viser flest mulig forskjellige aspekter fra orkesterrepertoaret
 • Det forventes at søkeren velger utdrag som gjenspeiler repertoaret i et profesjonelt prøvespill

Repertoarvalg 2 - solistisk orientert eller stage performance

Runde 1
 • Ett stykke for skarptromme
 • Ett stykke for pauker
 • Ett stykke for 4 køller melodisk
Runde 2
 • Ett stykke for multioppsett. Bruk av elektronikk er tillatt. Søkeren skal i så fall spesifisere alle tekniske virkemidler, og stykket skal godkjennes av UiS
 • To selvvalgte solostykker. Disse kan også inneholde elektronikk (se spesifisering over). Tre orkesterutdrag kan erstatte ett av de selvvalgte stykkene
 • Primavista

Intervju/ samtale

Etter prøvespillets runde 2 gjennomføres det en samtale om søkerens målsetting og motivasjon for studiet, der også søkeren får anledning til å stille spørsmål. Både vurderingskommisjon og en representant fra studieadministrasjonen deltar.

Veiledende repertoarliste for repertoarvalg 1

Repertoarlisten er kun veiledende, ikke obligatorisk.

Skarptromme:

J. Delécluse: Etude no. 9

B. Lylloff: Århus etude no. 9

J. Delécluse: Test-claire

Pauker:

S. Monrad: Test for timpani

J. Delécluse: Etude no. 29

E. Keune: Etude no. 142

Marimba:

J. S. Bach: En sats fra en av partitaene eller sonatene for fiolin

A. Lauro: Valse Venezolano No. 3

J. Druckman: En sats fra Reflections on the Nature of Water

Veiledende repertoarliste for repertoarvalg 2

Repertoarlisten er kun veiledende, ikke obligatorisk.

Skarptromme:

N. Martinciow: Impressions eller Tchik

J. Delécluse: Test Claire

S. Hodkinson: Kerberos

A. Masson: Prim eller Kim

M. Markovitch: Tornado

Pauker:

J. Delécluse: en av etydene fra Vingt études

J. Delécluse: etude nr. 29

B. Cambreling: Thor

A. Féron: Ta'wil

T. Ishiyanagi: Rhythm Graduatiom

E. Keune: Etude 142

S. Monrad: Test for timpanists

Marimba:

P. Hurel: Loops 4

J. S. Bach: Chaconne from 2nd partita for violin (D minor)

K. Abe: Marimba d'amore

A. Vinao: Khan variations

J. Druckman: Reflections on the Nature of Water

B. Mantovani: Moi, Jeu

Y. Sueyoshi: Mirage

Vibrafon:

G. Burton (trans.: Errol Rackipov): Chega De Saudade

G. Pérotin: Étude 6

P. Hurel: Loops 2

P. Manoury: Solo de Vibraphone

M. Matalon: Short stories

Donatoni: Omar, første sats

Multioppsett:

B. Giner: Satz

M. Ishii: 13 drums

K. Volans: She who sleeps with a small blanket

Y. Xenakis: Rebons A og B

D. Land: The anvil chorus

Runde 1

En egenprodusert video av ditt prøvespill til runde 1 skal lastes opp til YouTube og deles med fakultetet innen 15. januar. Sammen med videolenken(e) skal du også dele en omtale av innsendt videomateriale; hva videolenken(e) inneholder. Informasjon om hvordan du skal dele videolenken(e) får du i en separat e-post som mottas fra saksbehandler kort tid etter søknadsfrist.

PDM- studiet har et omfattende og allsidig repertoarkrav for hovedinstrument. Det er ikke gitt eksakte føringer for prøvespillprogram for hovedinstrument, men det er viktig at du velger det repertoaret som du selv trives best med, og som fremhever ditt musikalske nivå, uansett hvilken av de aktuelle sjangrene det tilhører. Det du skal vise frem er din egenart og personlighet som musiker. Programmet kan gjerne være selvkomponert, men må være representativt og bør stå i forhold til ditt ønskede fordypningsområde/PDM- prosjekt. Det forutsettes at prøvespillprogrammet viser ferdigheter innen improvisasjon.

 • Prøvespillprogrammet skal være ca. 20 - 30 minutter langt
 • Til runde 1 leveres et 15 minutters opptak av ditt totale prøvespillprogram
 • Hvert opptak (hver låt) skal leveres som et sammenhengende, uredigert opptak som ikke skal være mer enn 6 måneder gammelt
 • Videomaterialet skal inneholde samspill. Det kan gjøres unntak fra dette kravet dersom det – av praktiske grunner – er umulig å få til samspill. Du må i så fall redegjøre for hvorfor det ikke har vært mulig
 • Videomaterialet skal normalt inneholde improvisasjon, slik at du klart får vist dine solist- og ensembleegenskaper. Omfanget av improvisasjon og hvilken type improvisasjon er opp til deg selv å avgjøre, basert på din musikalske profil og sjangerinnretning
 • Sammen med videomaterialet skal du levere en omtale av prøvespillprogrammet til runde 1, en omtale av det totale prøvespillprogrammet til runde 2, samt noter dersom du ønsker komp fra fakultetet

Til runde 1 (videoopptak) leveres et 15 minutters opptak av ditt totale prøvespillprogram.

Runde 2

Hele det oppgitte repertoaret på 20 - 30 minutter skal være forberedt til runde 2, også det som er levert på video. Repertoaret fremføres med komp.

Fakultetet stiller med egne komp til alle prøvespill, men jazzsøkere til videreutdanning, master eller PDM har mulighet til å bruke eget komp under prøvespillets runde 2 dersom ønskelig.

Du finner viktig informasjon og flere tips til hvordan du kan ordne videoinnspillingen under punktet Innlevering av egenprodusert video - runde 1. I artikkelen Alt om opptaksprøvene i musikk - video og uke 10 finner du informasjon om hvordan opptaksprøvene vil foregå våren 2022.

Runde 1

En egenprodusert video av ditt prøvespill til runde 1 skal lastes opp til YouTube og deles med fakultetet innen 15. januar. Sammen med videolenken(e) skal du også dele en omtale av innsendt videomateriale; hva videolenken(e) inneholder. Informasjon om hvordan du skal dele videolenken(e) får du i en separat e-post som mottas fra saksbehandler kort tid etter søknadsfrist.

Video skal inneholde følgende to momenter:
 1. Dirigering av to verk som har kontrasterende musikalsk karakter. Verkene skal spilles fra start til slutt uten stopp. Minimum 15 minutter
 2. Opptak av prøvearbeid som søkeren leder. Minimum 10 minutter
Merk!
 • Dirigenten sine hender og ansikt skal være godt synlig på videoopptakene
 • Ensemblet/ensemblene skal bestå av minst fem instrumentalister og holde profesjonelt nivå, alternativt bestå av amatører eller studenter på et høyt musikalsk/teknisk nivå

Du finner viktig informasjon og flere tips til hvordan du kan ordne videoinnspillingen under punktet Innlevering av egenprodusert video - runde 1. I artikkelen Alt om opptaksprøvene i musikk - video og uke 10 finner du informasjon om hvordan opptaksprøvene vil foregå våren 2022.

Dersom du ønsker akkompagnement til ditt prøvespill på eget instrument i runde 2, må noter til akkompagnatør deles sammen med videolenken(e) til runde 1.

Runde 2

Runde 2 vil bestå av prøvedirigering, prøvespill på eget instrument og samtale/praktisk prøve med kommisjon. Prøvedagen starter etter et orienteringsmøte med obligatorisk fremmøte kl. 09.00.

Prøvedirigering

Søkerne skal dirigere et kammerensemble bestående av strykere, blåsere og klaver. Prøven vil bestå både av prøvearbeid og fremføring.

Repertoar:

 • Aaron Copland: Appalachian spring (originalversjonen fra 1944 for 13 musikere)
 • Jean Sibelius: Valse triste
Prøvespill på eget instrument

Det må dokumenteres høyt nivå på ett instrument. Valgfritt repertoar, med eller uten akkompagnement, på 10 - 15 minutter. 

Intervju/ praktisk prøve

Det blir gjennomført en samtale om søkerens målsetting og motivasjon for studiet, der også søkeren får anledning til å stille spørsmål. Både vurderingskommisjon og en representant fra studieadministrasjonen deltar.

I denne delen av opptaksprøven inngår det også en samtale om prøvedirigeringsrepertoaret samt en praktisk prøve som vil kunne inneholde følgende elementer:

 • Gehør (akkorder, melodier, rytmer, korreksjon av forespilte rytmer og tonehøyder i forhold til et partitur)
 • Partiturspill på klaver
 • Instrumentasjon og instrumentkunnskap: Omfang, transponering og spilleteknikker (korps- og orkesterinstrumenter)
 • Repertoarinnsikt (korps og orkester)
 • Harmonisk analyse
 • Musikalsk terminologi

Spesifikasjoner til videoinnspilling - runde 1

 • Begynn å ta opp deg selv i god tid før innleveringsfristen
 • Det er lov å levere flere ulike videoer, for eksempel kan ulike verk/stykker/låter og ulike satser være spilt inn hver for seg
 • Det er ikke lov å redigere innenfor en enkelt sats/låt
 • Videoen skal inneholde hele prøvespillprogrammet for runde 1 og følge fastsatt repertoarkrav
 • Lengde på prøvespillprogram finner du under repertoarkrav
 • Lydfil alene tillates ikke
 • Video skal lastes opp til YouTube
 • Videoen må være av nyere dato, og ikke eldre enn 1. november 2021

Viktig!

Husk å filme slik at vi ser deg, gjerne ansiktet, og ikke minst ser deg spille/synge/dirigere. Husk å sjekke at lyden er ok og at du har lastet opp filen til YouTube med de innstillinger som gir oss rettigheter til å spille den av.

Siste frist for innsending av video er 15. januar.

Sammen med videolenken(e) skal du også dele en omtale av innsendt videomateriale; ditt prøvespillprogram til runde 1. I tillegg må du dele ditt fullstendige prøvespillprogram for en eventuell runde 2, samt noter til akkompagnatør/band.

Informasjon om hvordan du skal dele videolenken(e) får du i en separat e-post som mottas fra saksbehandler kort tid etter søknadsfrist. I e-posten finner du en lenke til et online delingsskjema.

For å få mulighet til å sende oss en egenprodusert video av ditt prøvespill for runde 1, må du ha fullført følgeskjema og lastet opp alle obligatoriske dokumenter i SøknadsWeb innen søknadsfristen. Dersom også video er mottatt innen fristen vil din søknad bli videre vurdert for runde 2 av nedsatt kommisjon.

Runde 1 - videovurdering

Alle søkere til utøvende musikkstudier må avlegge runde 1 av sin hovedinstrumentprøve på video som lastes opp til YouTube (unntak for klassisk slagverk). Det er lurt å starte planleggingen av videoinnspillingen så snart som mulig.

Dersom du har flere søknadsalternativ og søknadene dine gjelder vurderinger til to forskjellige studieretninger (for eksempel både jazz og klassisk), må du sende video av to separate prøvespillprogram.

Siste frist for innsending av video er 15. januar.

Videolenke(r) og omtale av videomateriale/prøvespillprogram for runde 1 legges i separat e-post som mottas fra saksbehandler kort tid etter søknadsfrist. Sammen med videolenken(e) må du også dele omtale av ditt fullstendige prøvespillprogram for en eventuell runde 2, samt noter til akkompagnatør/band.

De nedsatte kommisjonene vurderer alle innsendte prøvespill så snart som mulig etter 15. januar.

Les mer om spesifikasjoner for innspillingen av video og deling av denne under Innlevering av egenprodusert video - runde 1.

Runde 2 - prøvespill og intervju i uke 10

Dersom kommisjonen finner deg kvalifisert på ditt hovedinstrument etter videovurdering vil du bli invitert til runde 2 i Stavanger i uke 10. Runde 2 består av prøvespill og intervju. Det settes av 30 minutter prøvespill med intervju til hver kvalifiserte søker, og man må være forberedt på å måtte fremføre hele prøvespillprogrammet.

Kommisjonen som vurderer ditt prøvespill i runde 2 er den samme som vurderer din video til runde 1. Innenfor den oppsatte prøvetiden vil det også finne sted et intervju hvor en representant fra studieadministrasjonen deltar. Under intervjuet får du anledning til å redegjøre for din målsetting og motivasjon for studiet, samt om ditt PDM- prosjekt. Du vil også få anledning til å stille spørsmål til både lærer og studieadministrasjon.

Invitasjon til runde 2 får du på separat e-post i begynnelsen av februar.

 • Fakultet for utøvende kunstfag og vår campus Bjergsted befinner seg like utenfor Stavanger sentrum, i Bjergstedparken
 • Prøvespillene foregår i hovedbygget
 • Det arrangeres orienteringsmøter i Eikenessalen hver dag i uke 10, både kl. 09.00 og kl. 13.00 - hvilket orienteringsmøte du skal møte opp til finner du i invitasjonen som sendes deg i januar/februar
 • Orienteringsmøtet er obligatorisk for alle søkere som er invitert til runde 2
 • Det blir fremmøteregistrering i foajeen i forkant av hvert orienteringsmøte
 • Du finner din eksakte tid for prøvespill med intervju i TimeEdit, fakultetets timeplansystem - prøvespilltidene publiseres i slutten av uke 9, men det tas forbehold om små endringer helt frem til prøvedagen
 • I hovedbyggets første etasje finner du flere rom for oppvarming
 • Fakultetet stiller med egne akkompagnatører/komp til alle prøvespill i runde 2 så fremt noter er mottatt innen 15. januar
 • Jazzsøkere til PDM har mulighet til å bruke eget komp under prøvespillets runde 2 dersom ønskelig

Sekundære opptaksprøver

Dersom noe uforutsett skulle skje og man eksempelvis ikke får anledning til å sende inn video innen fristen, vil man kunne overføre sin søknad til sekundære prøver som vanligvis arrangeres i mai/juni. Det er viktig å huske på at de sekundære prøvene kun gjennomføres for instrument og for studieplasser hvor vi ikke har fylt opp etter primæropptaket.

Fakultetet publiserer viktige nyheter vedrørende søknad og opptak i perioden hvor SøknadsWeb er åpen og frem til alle tilbud er publisert på nettsiden vår.

Tilbud, avslag og ventelisteplass på søkt studie blir publisert i SøknadsWeb. Du mottar varsel på e-post når resultatene foreligger. Brev med svar på din søknad finner du under "Mine søknader".

Dersom du har spørsmål om ditt tilbud, avslag eller ventelisteplass kan du henvende deg til oss på e-post til musikk-dans@uis.no

Slik svarer du

Du takker ja eller nei til tilbudt studieplass eller ventelisteplass direkte i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

Opptaksreglement for Fakultet for utøvende kunstfag

Dette reglementet gjelder for opptak til alle studieprogram ved Fakultet for utøvende kunstfag med en utøvende hovedprofil, basert på de faglige standarder som gjelder for utøvende og skapende musikkutdanning i Norge.

Opptaksreglementet gjelder opptak til følgende studier:

 • Årsstudium i utøvende musikk
 • Bachelorprogram i utøvende musikk
 • Videreutdanning i utøvende musikk
 • Masterprogram i utøvende musikk
 • Postgraduate Diploma i utøvende musikk

Vedtatt av IR/IMD 30. september 2008. Revidert og vedtatt av kvalitetsutvalget/ Institutt for musikk og dans 4. september 2012. Sist revidert og vedtatt av kvalitetsutvalget/Fakultet for utøvende kunstfag 23. oktober 2018.

Opptaksreglementet for Fakultet for utøvende kunstfag bygger på FOR-2007-01-31-173: Forskrift om opptak til høyere utdanning, og gjeldende utfyllende regler fastsatt av UiS Forskrift sist oppdatert februar 2018.

Begrepsforklaringer

Hovedinstrument: Søkernes primære utøvende instrument.

Hoveddisiplin: Instrument, vokal/sang, komposisjon.

Opptaksprøver/utøvende prøve: prøvespilling på hoveddisiplin.

1. Opptaksgrunnlag

1.1 Søkere til bachelor i utøvende musikk/årsstudium i utøvende musikk må dokumentere generell studiekompetanse (GSK).

Alternativt kan søkere fra 25 år, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Søkeren må fylle 25 år det året h*n søker opptak til.

1.2 Søkere til Master i utøvende musikk, må dokumentere fullført lavere grads studier i musikk, fortrinnsvis en 3- eller 4-årig Bachelorgrad med instrumentalutøvende emner på minimum 90 studiepoeng.

1.3 Søkere til Videreutdanning i utøvende musikk, må dokumentere fullført lavere grads studier, fortrinnsvis et 3- eller 4-årig Bachelorprogram i utøvende musikk.

1.4 Søkere til Postgraduate Diploma i utøvende musikk, må dokumentere fullført master i utøvende musikk.

1.5 Søknad om godkjenning/ innpassing av annen utdanning skal gjøres etter fakultetets retningslinjer. Informasjon og søknadsskjema finnes på UKs nettsider. Søknadsfrist for innpassing er 20. august det året man starter studiet.

2. Opptak

2.1 Dekan innstiller til opptak etter at opptaksprøver er avholdt. Dekanen regulerer opptak etter: 

- kommisjonens vurdering og rangering

- resultat fra teori- og gehørprøven

- hensynet til instrumental-/vokalbesetninger

- andre ressurshensyn

2.2 Studieadministrasjonen videreformidler svar på søknad til søkerne, vedtatt av dekan. Søkere som mottar tilbud om studieplass og/eller ventelisteplass må registrere svar i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

2.3 Saksbehandling av søkere er taushetsbelagt og unntatt offentlighet.

3. Kommisjonsordning

3.1 Kommisjon for de enkelte hoveddisipliner oppnevnes av avdelingsleder og består av minimum to lærere, hvor minst en skal representere den hoveddisiplin søkeren prøves i. De faglige representantene i kommisjonen har uttale- og stemmerett. Studentrepresentanter, oppnevnt av studentrådet ved UK, har rett til å være til stede som observatør under opptaksprøvene, men har ikke uttalerett.

3.2 Kommisjonen har ansvar for:

1) vurdering av kvalifikasjoner og ferdigheter

2) rangering av søkere i henhold til oppnådd poengsum og de rammer som er satt av avdelingsleder/dekan (Jf. punkt 4).

Kommisjonen vurderer søkerne som kvalifisert eller ikke kvalifisert. Kommisjonen rangerer deretter kvalifiserte søkere innenfor hoveddisiplinen eller instrumentgruppen. Resultatene samles av studieadministrasjon og legges frem for avdelingsledere, med endelig vedtak av dekan.

3.3 Ved eventuelle prøver på støtteinstrument skal kommisjonen vurdere søkers prøvespill som kvalifisert eller ikke kvalifisert.

3.4 Formelle feil ved gjennomføringen av opptaksprøvene kan påklages (Jf. punkt 10).

4. Organisering av opptaksprøver til utøvende studier i musikk ved Fakultet for utøvende kunstfag

4.1 Søkere inviteres til opptaksprøver i henhold til oppsatt plan minimum 2 uker før opptaksuken.

4.2 Gradering av prøveresultater gjøres på grunnlag av tre delprøver:

1) utøvende prøve (hovedinstrument)

2) musikkteori/ gehør

3) intervju

Dokumentert bestått prøve i musikkteori og gehør tatt eksternt eller ved annet lærested samme studieår kan bli vurdert som godkjent, dersom dette kan dokumenteres.

4.3 Opptaksprøven gjennomføres med utgangspunkt i definerte repertoarkrav publisert på UKs nettside.

4.4. Dersom det er mange søkere til en hoveddisiplin avvikles prøven over to dager.

4.5 Søkere må ha minimumspoengsum i hver av delprøvene hovedinstrument og musikkteori/gehør for å bli vurdert til opptak.

4.6 Etter fullført prøve skal en oppnevnt kommisjon bestående av administrative representanter gjennomføre samtale/intervju med søkeren. Under samtalen skal søkeren ha anledning til å stille spørsmål om studiet.

4.7 Dersom det ikke kan tilbys studieplass til kvalifiserte/ godkjente søkere, settes vedkommende på venteliste. Søkere som settes på venteliste etter første opptaksrunde vil ikke automatisk ha forrang fremfor godkjente søkere i sekundæropptaket (jf. punkt 5.4).

4.8 Avdelingsledere fremlegger forslag til opptak for dekan ut ifra faglige vurderinger og ressursgrunnlag. Endelig opptak vedtas av dekan.

5. Tilbud om studieplass

5.1 Søkerne informeres per e-post og i SøknadsWeb om tilbud, venteliste eller avslag.

5.2 Hvis en søker ikke bekrefter tilbud om studieplass, vil plassen bli tilbudt til en annen godkjent søker eller sekundærsøker. Tilbudet gjelder ikke nødvendigvis innenfor samme hovedinstrument. Søkere som plasseres på venteliste etter primæropptaket, må konkurrere med sekundærsøkere.

5.3 Studenter med studieplass som har permisjon fra utøvende studier i ett år eller mer, vil normalt bli pålagt å gjennomføre ny hovedinstrumentprøve for å bekrefte nivå.

5.4 Det tas forbehold om oppstart av studieprogram.

6. Utsatt opptaksprøve

6.1 Søkere som på grunn av sykdom eller lignende kan søke om å få utsatt opptaksprøve. Opptaksprøve vil gjennomføres dersom fakultetet har ledige studieplasser.

7. Sekundæropptak

7.1 Søkere som på grunn av sykdom eller lignende ikke kan gjennomføre primære opptaksprøver til fastsatt tid, kan be om å få avlegge prøvespill under sekundære opptaksprøver.

7.2 Det kan arrangeres sekundære opptaksprøver dersom det etter primæropptaket er ledige studieplasser. Ledige studieplasser avhenger av kapasitet på søkers hovedinstrument. Sekundære opptaksprøver arrangeres for søkere som ikke hadde anledning til å møte ved primæropptaket, samt for eventuelle nye søkere (jf. punkt 4).

7.3 Opptak av sekundærsøkere avgjøres av avdelingsleder og dekan i henhold til samme prosedyrer som nevnt under punkt 2.

8. Videoopptak som grunnlag for opptaksvurdering

8.1 Et videoopptak med god lydkvalitet kan legges til grunn for prøve i hovedinstrument i forbindelse med opptak av utvekslingsstudenter- og søkere som har bostedsadresse utenfor Norden.

9. Opptak av utvekslingsstudenter

9.1 Internasjonale studenter som ønsker studieopphold gjennom utvekslingsprogram blir vurdert faglig av fakultetets lærere.

10. Klageadgang

10.1 Klage på formelle feil ved opptak behandles først av fakultetet. Dersom fakultetets opprinnelige vedtak opprettholdes, og søker velger å opprettholde klagen, vil klagen bli videresendt til universitetets klagenemnd. I henhold til Forvaltningslovens §28 og §29 kan vedtak påklages skriftlig innen 3 uker etter dato på mottatt brev. Klagen sendes til Universitetet i Stavanger.

Spørsmål og svar

Får jeg tilgang til øvingsrom i helgene, og når får jeg tilgang til timeplanen min? Her finner du svar på det du måtte lure på.

Spørmålstegn på gul bakgrunn

Hvor foregår undervisningen?

Som student ved Fakultet for utøvende kunstfag vil du ha all din undervisning på campus Bjergsted. På campus har vi konsertsaler og ensemblerom, i tillegg til god kapasitet på øvingsrom som du som student kan benytte både til hverdags og i helgene. I tillegg vil du i prosjektuker delta i ulike forestillinger og arrangementer tilknyttet andre kulturinstitusjoner og scener i Stavanger-regionen.

Hvor finner jeg campus Bjergsted og Fakultet for utøvende kunstfag?

Fakultet for utøvende kunstfag har sin egen campus som befinner seg i Bjergstedparken, kun et steinkast fra Stavanger sentrum. Campus Bjergsted ligger like i nærheten av Gamle Stavanger og har Stavanger konserthus som nærmeste nabo. Sjekk ut UiS sitt interaktive kart for informasjon om beliggenhet.

Når får jeg vite hvem som blir mine lærere?

I begynnelsen av august får du innvilget studierett. Når du har semesterregistrert deg vil du få tilgang til Canvas hvor du finner informasjon om både undervisning, lærere og timeplan.

Når får jeg tilgang til timeplanen min?

Timeplanen vil være klar til studiestart. Den får du tilgang til så snart du har semesterregistrert deg. Instrumentalundervisning avtales direkte med lærer og vil ikke ligge i timeplanen. Plan for undervisning i prosjektuker vil foreligge senest tre uker før prosjektet finner sted.

Er det mulig å ta PDM-studiet på deltid?

PDM er et heltidsstudium.

Kan jeg reise på utveksling under PDM-studiet?

Nei, hele studiet må tas på Fakultet for utøvende kunstfag.

Kontakt

Har du spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt på e-post musikk-dans@uis.no

Videre studier

Ønsker du praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan du søke deg til vår PPU i utøvende og skapende kunstfag. I tillegg tilbyr vi årsenheter som for eksempel Musikkproduksjon og opptaksteknikkDigitale dirigentstudierDigitale skolekorpsstudier og DigJazz.

Studier

ved Fakultet for utøvende kunstfag

Studentliv

Følg oss!