Hopp til hovedinnhold

Postgraduate Diploma i utøvende musikk

Studiet retter seg mot deg som ønsker å videreutvikle din kunstneriske og instrumentaltekniske kompetanse.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

1 år

Antall studieplasser

Ca. 10

Studiepoeng

60

Opptaksprøve

Video og uke 10

Søknadsfrist

15. desember

Slik søker du til Postgraduate Diploma i utøvende musikk

Informasjon om opptaks- og repertoarkrav, dokumentopplasting mm.

Kiril Kutin har tatt Postgraduate Diploma i klaver, ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Studer utøvende musikk i Stavanger

Postgraduate Diploma i utøvende musikk (PDM) er en utdannelse med fokus på praktiske ferdigheter og utøverkompetanse.

Universitetets julekonsert 2017 i St. Petri kirken. Foto: Marie von Krogh
Universitetets julekonsert i St. Petrikirken er årets største konsertbegivenhet. Foto: Marie von Krogh

Om studiet

Studiet henvender seg til musikktalenter med ambisjoner om å utvikle sin musikalske og instrumentaltekniske kompetanse.

Gjennom vektlegging av praktiske aspekter som allsidig utøvende yrkesinnsats, egenlansering og konsertproduksjoner i tillegg til det musikkfaglige, vil studiet legge grunnlaget for en profesjonell karriere som musiker så vel som for andre oppgaver i kultursektoren generelt.

Som del av en joint master vil den utgjøre en komponent som bidrar til å komplettere en spesialisering innen nasjonale klassiske musikktradisjoner, disse eventuelt i kombinasjon eller under et felles innflytelsesområde med etno/ tradisjonsmusikk.

Bjergstedparken

Fakultet for utøvende kunstfag inngår i Bjergsted kulturpark. For studenter innebærer dette at de blir en del av et større musikk- og kunstfaglig miljø som gir svært gode rammer og muligheter for utvikling. Det er tette bånd mellom det profesjonelle kunst- og kulturlivet i regionen, og fakultetets aktiviteter.

Kuppelhallen i Bjergstedparken blir mye brukt til konserter og arrangementer i regi av UiS. Foto: Mari Hult

Studieretninger

I Bjergsted har vi sterke fagmiljøer knyttet til hver av studieretningene. Høyt kvalifiserte lærere vil gi deg et solid teknisk-metodisk, kunstnerisk og teoretisk grunnlag for en karriere som utøvende musiker i klassisk, jazz eller dirigering. Du vil lære om formidling på ditt hovedinstrument, og utvikle dine ferdigheter som musiker og instrumentalist.

Hva kan du bli?

Studiet legger grunnlaget for en profesjonell karriere som musiker så vel som for andre oppgaver i kultursektoren generelt.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Etter fullført studium skal kandidatene ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gir kandidaten; 

Generell kompetanse 

 • en kunstnerisk profil som gir grunnlag for en profesjonell karriere som utøvende musiker.  

Kunnskap 

 • Ha kunnskap og innsikt innenfor fagområdet på et profesjonelt nivå 

Ferdigheter 

 • Realisere og formilde kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå 
Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Valg av retning: Klassisk, Jazz eller dirigering

  • Retning Klassisk

   • Utøvende fordypning I - Klassisk

    Første år, semester 1

    Utøvende fordypning I - Klassisk

    Studiepoeng: 30

   • PDM Utøvende fordypning II - Klassisk

    Første år, semester 2

    PDM Utøvende fordypning II - Klassisk

    Studiepoeng: 30

  • Retning Jazz

   • Utøvende fordypning I - Jazz

    Første år, semester 1

    Utøvende fordypning I - Jazz

    Studiepoeng: 30

   • PDM Utøvende fordypning II - Jazz

    Første år, semester 2

    PDM Utøvende fordypning II - Jazz

    Studiepoeng: 30

Søknad og opptak

Slik søker du til Postgraduate Diploma i utøvende musikk (PDM)

For å søke om opptak til studier ved Fakultet for utøvende kunstfag må du søke via lokal SøknadsWeb. Her finner du viktig søknadsinformasjon.

Digitale opptaksprøver for opptak til høsten 2021

På grunn av restriksjoner i forbindelse med koronapandemien må alle søkere til utøvende musikkstudier levere et egenprodusert videoopptak som runde 1 av opptaksprøvene. Runde 2 er kun for søkere som blir funnet kvalifisert ut fra innsendt video, og gjennomføres som digitalt intervju.

Finn alt du trenger å vite om videoinnspilling og repertoarkrav i artiklene under. Det er samme krav og retningslinjer som er gjeldende uavhengig av søknadsfrist.

Når kan jeg søke?

SøknadsWeb er åpen fra 1. november til 15. desember.

 • Søk på ønsket studium i SøknadsWeb innen 15. desember
 • På kvitteringssiden i SøknadsWeb finner du en lenke til et obligatorisk følgeskjema
 • Fyll ut og send inn følgeskjema med CV og PDM- prosjekt innen søknadsfristen
 • Husk også å laste opp søknadsdokumenter i SøknadsWeb innen søknadsfristen
 • Du mottar kvitteringsepost fra SøknadsWeb når søknaden er registrert, samt en egen e-post fra saksbehandler når søknaden din er gjennomgått
 • Start planlegging av videoinnspilling. Hele prøvespillprogrammet skal spilles inn, og programmet må følge fastsatt repertoarkrav. Les mer om repertoarkrav og spesifikasjoner for videoinnlevering i artiklene Repertoarkrav til PDM - klassisk, jazz og dirigering og i Innlevering av egenprodusert video
 • Du vil i januar motta en e-post fra saksbehandler med forklaring om hvor og hvordan video skal deles med fakultetet
 • Du deler video, prøvespillprogram og omtale av videomateriale i e-posten
 • For å kunne bli vurdert for opptak til studier i utøvende musikk kreves det at alle nødvendige søknadsdokumenter er lastet opp i SøknadsWeb, følgeskjema er fullført innen søknadsfristen og video av prøvespill er sendt senest 1. februar
 • Dersom du blir funnet kvalifisert etter videovurdering vil du bli invitert til et digitalt intervju via Zoom i uke 10
 • Invitasjon med eksakt tid for intervju mottar du i separat e-post så snart som mulig etter 1. februar, sammen med svar på videovurderingen
 • Resultat på din søknad publiseres i SøknadsWeb i uke 10 og 11
 • Husk å svare på tilbud og/eller venteliste i SøknadsWeb innen oppgitt frist

Skisse over ønsket PDM- prosjekt

I søknaden (følgeskjemaet) skal det legges ved en kort skisse til ønsket PDM- prosjekt, og denne skissen kan bli gjenstand for deler av intervjuet i forbindelse med opptaksprøvene. Tema for PDM- prosjektet er i prinsippet helt valgfritt, og kan for eksempel være knyttet til et spesielt repertoar, en komponist, en epoke, en tradisjon, eller andre interessante sammenstillinger.

Hvem kan søke Postgraduate Diploma i utøvende musikk (PDM)?

Alle søkere med norsk personnummer, samt søkere fra Norden, kan søke ordinært opptak innen 15. desember via SøknadsWeb, så lenge opptakskravene er oppfylt.

Studiet er også åpent for internasjonale søkere (uten norsk personnummer og bosatt utenfor Norden) som kan dokumentere engelsk språk i henhold til UiS sitt regelverk for internasjonalt opptak, i tillegg til formelle opptakskrav. Les mer om våre studier som tilbys internasjonale søkere. Internasjonal søknadsfrist er 1. januar.

Man kan søke til studieretningene klassisk, jazz/improvisasjon og dirigering.

Vårt høyest tilbudte studium; Postgraduate Diploma i utøvende musikk krever et meget høyt nivå på hovedinstrument. Studiet henvender seg til musikktalenter med ambisjoner om å utvikle sin musikalske og instrumentaltekniske kompetanse. I utgangspunktet er studiet åpent for studenter fra de fleste stilarter og genrer, men med et forbehold om at det ved fakultetet finnes tilgjengelig ekspertise til veiledning og undervisning innen søkernes valgte spesialområde. 

Søknadsdokumenter - hva må du laste opp i SøknadsWeb?

 • Vitnemål og karakterutskrift med fullført og oppnådd mastergrad i utøvende musikk
 • Eventuelle attester og referanser

Dersom masterutdanningen gjøres ferdig våren samme år som du søker opptak til, må bekreftelse fra utdanningsstedet samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

Runde 1 - prøvespill på video

Alle søkere til Postgraduate Diploma i utøvende musikk må våren 2021 avlegge runde 1 av sin hovedinstrumentprøve på video som lastes opp til YouTube. Siste frist for innsending av video er 1. februar, og videolenke(r) legges i separat e-post som mottas fra saksbehandler i januar. Les mer om spesifikasjoner for innspillingen av video og deling av denne under Innlevering av egenprodusert video.

Runde 2 - digitalt intervju i uke 10

Alle søkere som blir funnet kvalifisert etter vurdering av innsendt video vil bli invitert til runde 2 i uke 10. Runde 2 vil enten gjennomføres som fysiske opptaksprøver med intervju på campus Bjergsted i Stavanger eller i form av et Zoom- møte, også dette i uke 10. Dette avhenger av smittevernsituasjonen i forbindelse med koronapandemien. Les mer om hvordan opptaksprøvene gjennomføres i artikkelen Alt om opptaksprøvene i musikk - video og uke 10.

Det ble den 26. januar 2021 vedtatt at runde 2 for opptak til utøvende musikkstudier ved Fakultet for utøvende kunstfag gjennomføres ved digitale intervju i uke 10.

Filformat

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF. Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke skann inn kopier). Det kan bli iverksatt kontroll av originalvitnemål ved studiestart.

Oppnådd mastergrad

For studier som Postgraduate Diploma i utøvende musikk - klassisk, jazz/improvisasjon og dirigering (60 studiepoeng), kreves det at høyere grads studier er fullført, fortrinnsvis et 2- årig masterprogram i utøvende musikk på minimum 120 studiepoeng.

Språkkrav

Universitetet i Stavanger har egne språkkrav for opptak til master- og videreutdanningsstudier. Mangler du engelsk, kan du lese mer om hvordan du kan dekke engelskkravet her.

Bestått utøvende opptaksprøve

Opptaksprøvene til det enkelte studium må være bestått for å bli vurdert for opptak.

For å få opptak til Postgraduate Diploma i utøvende musikk må du i tillegg til oppnådd mastergrad i utøvende musikk bli funnet kvalifisert etter prøvespill som vurderes ut fra innsendt videomateriale. Kvalifiserte søkere blir også innkalt til intervju. Intervju gjennomføres digitalt i uke 10 via Zoom.

En egenprodusert video av ditt prøvespill skal lastes opp til YouTube og deles med fakultetet innen 1. februar. Sammen med videolenken(e) skal du også dele ditt prøvespillprogram samt en omtale av innsendt videomateriale. Informasjon om hvordan du skal dele videolenken(e) får du i en separat e-post som mottas fra saksbehandler i januar.

Du finner viktig informasjon og flere tips til hvordan du kan ordne videoinnspillingen under punktet Innlevering av egenprodusert video. I artikkelen Alt om opptaksprøvene i musikk - video og uke 10 finner du informasjon om hvordan opptaksprøvene vil foregå våren 2021.Repertoarkrav PDM - klassisk

Det er ikke gitt føringer på valg av repertoar/ program for Postgraduate Diploma, men det kreves et prøvespillprogram på ca. 20 - 30 minutters lengde, der nivået forventes å være meget høyt. Det er krav om fullført master i utøvende musikk. Prøvespillprogrammet må inneholde ulike stiler og sjangre som er relevant for ditt hovedinstrument, og være representativt i forhold til ditt valg av fordypningsprosjekt/PDM prosjekt.

Lengde på prøvespillprogram: 20 - 30 minutter

Søkere til slagverk klassisk:

Videospesifikasjoner og føringer (lengde, innhold, retningslinjer) for søkere til klassisk slagverk finner du her.Repertoarkrav PDM - jazz/improvisasjon

Det er i utgangspunktet ingen føringer på valg av prøvespillprogram/låter, men det er viktig at du framfører musikk som du kjenner godt, og som fremhever ditt musikalske nivå. Programmet må ellers være representativt og bør stå i forhold til ditt ønskede fordypningsområde/PDM- prosjekt.

Det er viktig at prøvespillprogrammet/videomaterialet inneholder samspill. Dette kravet kan fravikes dersom det – av praktiske grunner – ikke er mulig å få til. Du må i så fall redegjøre for hvorfor samspill ikke har vært mulig.

Prøvespillprogrammet/videomaterialet skal inneholde improvisasjon, slik at du klart får vist dine solist- og ensembleegenskaper. Omfanget av improvisasjon og hvilken type improvisasjon er opp til deg selv å avgjøre, basert på din musikalske profil og sjangerinnretning.

Lengde på prøvespillprogram: ca. 20 - 30 minutterRepertoarkrav PDM - dirigering

Videospesifikasjoner og føringer (lengde, innhold, nivå på ensemble osv.) for søkere til dirigering finner du her.

Spesifikasjoner til videoinnspilling

 • Begynn å ta opp deg selv i god tid før innleveringsfristen.
 • Det er lov å levere flere ulike videoer, for eksempel kan ulike verk/stykker/låter og ulike satser være spilt inn hver for seg.
 • Det er ikke lov å redigere innenfor en enkelt sats/låt.
 • Videoen skal inneholde hele prøvespillprogrammet og følge fastsatt repertoarkrav.
 • Lengde på prøvespillprogram finner du under repertoarkrav.
 • Lydfil alene tillates ikke.
 • Video skal lastes opp til YouTube.
 • Videoen må være av nyere dato, og ikke eldre enn 1. november 2020.

Viktig!

Husk å filme slik at vi ser deg, gjerne ansiktet, og ikke minst ser deg spille/synge/dirigere. Husk å sjekke at lyden er ok og at du har lastet opp filen til YouTube med de innstillinger som gir oss rettigheter til å spille den av.

Søkere til jazz/improvisasjon:

Videomaterialet skal inneholde improvisasjon og samspill. Kravet om samspill kan fravikes dersom det av praktiske grunner ikke er mulig å få til. Du må i så fall redegjøre for hvorfor det ikke har vært mulig.

Søkere til dirigering:

Videospesifikasjoner og føringer (lengde, innhold, retningslinjer) for søkere til dirigering finner du her.

Instrumentale søkere klassisk:

Hvis du har tilgang til akkompagnement er det bra, men det er ikke obligatorisk å ha med akkompagnement. Du kan altså godt spille solo/alene.

Søkere til slagverk klassisk:

Videospesifikasjoner og føringer (lengde, innhold, retningslinjer) for søkere til klassisk slagverk finner du her.

Søkere til sang klassisk:

Repertoar spilles inn som oppgitt i repertoarkrav, både med og uten akkompagnement.

Siste frist for innsending av video er 1. februar.

Videolenken(e), prøvespillprogram og omtale av innsendt videomateriale deles med fakultet i separat e-post som mottas fra saksbehandler i januar.

For å få mulighet til å sende oss en egenprodusert video av ditt prøvespill for runde 1, må du ha fullført følgeskjema og lastet opp alle obligatoriske dokumenter i SøknadsWeb innen søknadsfristen. Dersom også video er mottatt innen fristen vil din søknad bli videre vurdert av nedsatt kommisjon.

Runde 1 - videovurdering

Alle søkere til utøvende musikkstudier må våren 2021 avlegge runde 1 av sin hovedinstrumentprøve på video som lastes opp til YouTube. Det er lurt å starte planleggingen av videoinnspillingen så snart som mulig. Søkerne må dokumentere sine kunstneriske kvalifikasjoner og ferdigheter på praktiske prøver i henhold til studieprogrammet man søker opptak til.

Siste frist for innsending av video er 1. februar.

Videolenke(r), prøvespillprogram og omtale av videomateriale legges i separat e-post som mottas fra saksbehandler i januar. Les mer om spesifikasjoner for innspillingen av video og deling av denne under Innlevering av egenprodusert video.

Dersom du har flere søknadsalternativ og søknadene dine gjelder vurderinger til to forskjellige studieretninger (jazz og klassisk), må du sende video av to separate prøvespillprogram.

De nedsatte kommisjonene vurderer alle innsendte prøvespill så snart som mulig etter 1. februar.

Runde 2 - digitalt intervju i uke 10

Dersom kommisjonen finner deg kvalifisert på ditt hovedinstrument etter videovurdering vil du bli invitert til et digitalt intervju via Zoom i uke 10. Intervjuet blir gjort av kommisjonen som vurdert din video, samt representant fra studieadministrasjonen. Invitasjon med eksakt tid for intervju vil du få på egen e- post i uke 6 - 7. I intervjuet får du anledning til å redegjøre for din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får anledning til å stille spørsmål.

Sekundære opptaksprøver

Dersom noe uforutsett skulle skje og man for eksempel ikke får anledning til å sende inn video innen fristen, vil man tilbys overføring til sekundære prøver som arrangeres i mai/juni. Det er viktig å huske på at de sekundære prøvene kun gjennomføres for instrument og for studieplasser hvor vi ikke har fylt opp etter primære prøver til uke 10.

Fakultetet publiserer viktige nyheter vedrørende søknad og opptak i perioden hvor SøknadsWeb er åpen og frem til alle tilbud er publisert på nettsiden vår.

Tilbud, avslag og ventelisteplass på søkt studie blir publisert i SøknadsWeb. Du mottar varsel på e-post når resultatene foreligger. Finn brev med svar på din søknad under "Mine søknader".

Dersom du har spørsmål om ditt tilbud, avslag eller ventelisteplass kan du henvende deg til oss på e-post til musikk-dans@uis.no

Slik svarer du

Du takker ja eller nei til tilbudt studieplass eller ventelisteplass direkte i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

Opptaksreglement for Fakultet for utøvende kunstfag

Dette reglementet gjelder for opptak til alle studieprogram ved Fakultet for utøvende kunstfag med en utøvende hovedprofil, basert på de faglige standarder som gjelder for utøvende og skapende musikkutdanning i Norge.

Opptaksreglementet gjelder opptak til følgende studier:

 • Årsstudium i utøvende musikk
 • Bachelorprogram i utøvende musikk
 • Videreutdanning i utøvende musikk
 • Masterprogram i utøvende musikk
 • Postgraduate Diploma i utøvende musikk

Vedtatt av IR/IMD 30. september 2008. Revidert og vedtatt av kvalitetsutvalget/ Institutt for musikk og dans 4. september 2012. Sist revidert og vedtatt av kvalitetsutvalget/Fakultet for utøvende kunstfag 23. oktober 2018.

Opptaksreglementet for Fakultet for utøvende kunstfag bygger på FOR-2007-01-31-173: Forskrift om opptak til høyere utdanning, og gjeldende utfyllende regler fastsatt av UiS Forskrift sist oppdatert februar 2018.

Begrepsforklaringer

Hovedinstrument: Søkernes primære utøvende instrument.

Hoveddisiplin: Instrument, vokal/sang, komposisjon.

Opptaksprøver/utøvende prøve: prøvespilling på hoveddisiplin.

1. Opptaksgrunnlag

1.1 Søkere til bachelor i utøvende musikk/årsstudium i utøvende musikk må dokumentere generell studiekompetanse (GSK).

Alternativt kan søkere fra 25 år, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Søkeren må fylle 25 år det året h*n søker opptak til.

1.2 Søkere til Master i utøvende musikk, må dokumentere fullført lavere grads studier i musikk, fortrinnsvis en 3- eller 4-årig Bachelorgrad med instrumentalutøvende emner på minimum 90 studiepoeng.

1.3 Søkere til Videreutdanning i utøvende musikk, må dokumentere fullført lavere grads studier, fortrinnsvis et 3- eller 4-årig Bachelorprogram i utøvende musikk.

1.4 Søkere til Postgraduate Diploma i utøvende musikk, må dokumentere fullført master i utøvende musikk.

1.5 Søknad om godkjenning/ innpassing av annen utdanning skal gjøres etter fakultetets retningslinjer. Informasjon og søknadsskjema finnes på UKs nettsider. Søknadsfrist for innpassing er 1. august det året man starter studiet.

2. Opptak

2.1 Dekan innstiller til opptak etter at opptaksprøver er avholdt. Dekanen regulerer opptak etter: 

- kommisjonens vurdering og rangering

- resultat fra teori- og gehørprøven

- hensynet til instrumental-/vokalbesetninger

- andre ressurshensyn

2.2 Studieadministrasjonen videreformidler svar på søknad til søkerne, vedtatt av dekan. Søkere som mottar tilbud om studieplass og/eller ventelisteplass må registrere svar i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

2.3 Saksbehandling av søkere er taushetsbelagt og unntatt offentlighet.

3. Kommisjonsordning

3.1 Kommisjon for de enkelte hoveddisipliner oppnevnes av avdelingsleder og består av minimum to lærere, hvor minst en skal representere den hoveddisiplin søkeren prøves i. De faglige representantene i kommisjonen har uttale- og stemmerett. Studentrepresentanter, oppnevnt av studentrådet ved UK, har rett til å være til stede som observatør under opptaksprøvene, men har ikke uttalerett.

3.2 Kommisjonen har ansvar for:

1) vurdering av kvalifikasjoner og ferdigheter

2) rangering av søkere i henhold til oppnådd poengsum og de rammer som er satt av avdelingsleder/dekan (Jf. punkt 4).

Kommisjonen vurderer søkerne som kvalifisert eller ikke kvalifisert. Kommisjonen rangerer deretter kvalifiserte søkere innenfor hoveddisiplinen eller instrumentgruppen. Resultatene samles av studieadministrasjon og legges frem for avdelingsledere, med endelig vedtak av dekan.

3.3 Ved eventuelle prøver på støtteinstrument skal kommisjonen vurdere søkers prøvespill som kvalifisert eller ikke kvalifisert.

3.4 Formelle feil ved gjennomføringen av opptaksprøvene kan påklages (Jf. punkt 10).

4. Organisering av opptaksprøver til utøvende studier i musikk ved Fakultet for utøvende kunstfag

4.1 Søkere inviteres til opptaksprøver i henhold til oppsatt plan minimum 2 uker før opptaksuken.

4.2 Gradering av prøveresultater gjøres på grunnlag av tre delprøver:

1) utøvende prøve (hovedinstrument)

2) musikkteori/ gehør

3) intervju

Dokumentert bestått prøve i musikkteori og gehør tatt eksternt eller ved annet lærested samme studieår kan bli vurdert som godkjent, dersom dette kan dokumenteres.

4.3 Opptaksprøven gjennomføres med utgangspunkt i definerte repertoarkrav publisert på UKs nettside.

4.4. Dersom det er mange søkere til en hoveddisiplin avvikles prøven over to dager.

4.5 Søkere må ha minimumspoengsum i hver av delprøvene hovedinstrument og musikkteori/gehør for å bli vurdert til opptak.

4.6 Etter fullført prøve skal en oppnevnt kommisjon bestående av administrative representanter gjennomføre samtale/intervju med søkeren. Under samtalen skal søkeren ha anledning til å stille spørsmål om studiet.

4.7 Dersom det ikke kan tilbys studieplass til kvalifiserte/ godkjente søkere, settes vedkommende på venteliste. Søkere som settes på venteliste etter første opptaksrunde vil ikke automatisk ha forrang fremfor godkjente søkere i sekundæropptaket (jf. punkt 5.4).

4.8 Avdelingsledere fremlegger forslag til opptak for dekan ut ifra faglige vurderinger og ressursgrunnlag. Endelig opptak vedtas av dekan.

5. Tilbud om studieplass

5.1 Søkerne informeres per e-post og i SøknadsWeb om tilbud, venteliste eller avslag.

5.2 Hvis en søker ikke bekrefter tilbud om studieplass, vil plassen bli tilbudt til en annen godkjent søker eller sekundærsøker. Tilbudet gjelder ikke nødvendigvis innenfor samme hovedinstrument. Søkere som plasseres på venteliste etter primæropptaket, må konkurrere med sekundærsøkere.

5.3 Studenter med studieplass som har permisjon fra utøvende studier i ett år eller mer, vil normalt bli pålagt å gjennomføre ny hovedinstrumentprøve for å bekrefte nivå.

5.4 Det tas forbehold om oppstart av studieprogram.

6. Utsatt opptaksprøve

6.1 Søkere som på grunn av sykdom eller lignende kan søke om å få utsatt opptaksprøve. Opptaksprøve vil gjennomføres dersom fakultetet har ledige studieplasser.

7. Sekundæropptak

7.1 Søkere som på grunn av sykdom eller lignende ikke kan gjennomføre primære opptaksprøver til fastsatt tid, kan be om å få avlegge prøvespill under sekundære opptaksprøver.

7.2 Det kan arrangeres sekundære opptaksprøver dersom det etter primæropptaket er ledige studieplasser. Ledige studieplasser avhenger av kapasitet på søkers hovedinstrument. Sekundære opptaksprøver arrangeres for søkere som ikke hadde anledning til å møte ved primæropptaket, samt for eventuelle nye søkere (jf. punkt 4).

7.3 Opptak av sekundærsøkere avgjøres av avdelingsleder og dekan i henhold til samme prosedyrer som nevnt under punkt 2.

8. Videoopptak som grunnlag for opptaksvurdering

8.1 Et videoopptak med god lydkvalitet kan legges til grunn for prøve i hovedinstrument i forbindelse med opptak av utvekslingsstudenter- og søkere som har bostedsadresse utenfor Norden.

9. Opptak av utvekslingsstudenter

9.1 Internasjonale studenter som ønsker studieopphold gjennom utvekslingsprogram blir vurdert faglig av fakultetets lærere.

10. Klageadgang

10.1 Klage på formelle feil ved opptak behandles først av fakultetet. Dersom fakultetets opprinnelige vedtak opprettholdes, og søker velger å opprettholde klagen, vil klagen bli videresendt til universitetets klagenemnd. I henhold til Forvaltningslovens §28 og §29 kan vedtak påklages skriftlig innen 3 uker etter dato på mottatt brev. Klagen sendes til Universitetet i Stavanger.

Spørsmål og svar

Får jeg tilgang til øvingsrom i helgene, og når får jeg tilgang til timeplanen min? Her finner du svar på det du måtte lure på.

Spørmålstegn på gul bakgrunn

Hvor foregår undervisningen?

Som student ved Fakultet for utøvende kunstfag vil du ha all din undervisning på campus Bjergsted. På campus har vi konsertsaler og ensemblerom, i tillegg til god kapasitet på øvingsrom som du som student kan benytte både til hverdags og i helgene. I tillegg vil du i prosjektuker delta i ulike forestillinger og arrangementer tilknyttet andre kulturinstitusjoner og scener i Stavanger-regionen.

Hvor finner jeg campus Bjergsted og Fakultet for utøvende kunstfag?

Fakultet for utøvende kunstfag har sin egen campus som befinner seg i Bjergstedparken, kun et steinkast fra Stavanger sentrum. Campus Bjergsted ligger like i nærheten av Gamle Stavanger og har Stavanger konserthus som nærmeste nabo. Sjekk ut UiS sitt interaktive kart for informasjon om beliggenhet.

Når får jeg vite hvem som blir mine lærere?

I begynnelsen av august får du innvilget studierett. Når du har semesterregistrert deg vil du få tilgang til Canvas hvor du finner informasjon om både undervisning, lærere og timeplan.

Når får jeg tilgang til timeplanen min?

Timeplanen vil være klar til studiestart. Den får du tilgang til så snart du har semesterregistrert deg. Instrumentalundervisning avtales direkte med lærer og vil ikke ligge i timeplanen. Plan for undervisning i prosjektuker vil foreligge senest tre uker før prosjektet finner sted.

Er det mulig å ta PDM-studiet på deltid?

PDM er et heltidsstudium.

Kan jeg reise på utveksling under PDM-studiet?

Nei, hele studiet må tas på Fakultet for utøvende kunstfag.

Kontakt

Har du spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt på e-post musikk-dans@uis.no

Videre studier

Ønsker du praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan du søke deg til vår PPU i utøvende og skapende kunstfag. I tillegg tilbyr vi årsenheter som for eksempel Musikkproduksjon og opptaksteknikkDigitale dirigentstudierDigitale skolekorpsstudier og DigJazz.

Studier

ved Fakultet for utøvende kunstfag

Studentliv

Følg oss!