Geovitenskap og energiressurser - bachelor

NB: Geovitenskap og energiressurser tar ikke opp studenter i 2024.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

3 år, 6 semester

Antall studieplasser

I 2024 kan man ikke søke seg inn på bachelorstudiet i geovitenskap og energiressurser

Studiepoeng

180

Poenggrense

2022: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass

Søknadsfrist

I 2024 kan man ikke søke seg inn på bachelorstudiet i geovitenskap og energiressurser

Kamilla studerer bachelor i geovitenskap og energiressurser

Om studiet

Tiden er inne for et energiskifte som innebærer mindre fossil energi og mer energimiks. Skiftet innebærer bruk av både fornybar og fossil energi for å oppnå en bærekraftig utvikling.

Samtidig bidrar befolkningsvekst, økt levestandard og energietterspørsel til samfunnsutfordringer i overgangen til lavkarbonenergi.

På bachelorprogrammet i geovitenskap og energiressurser tar vi for oss disse utfordringene. Studiet vil øke din forståelse av:

 • De geologiske ressursene for energimiksen
 • Letingen etter og utviklingen av disse ressursene
 • Rollene av hver energitype i energimiksen
 • Reduksjon av karbonandelen fra energiutslipp

En bachelorgrad i geovitenskap og energiressurser åpner for flere mastergradsprogrammer avhengig av emnekombinasjoner i bachelorgraden.

Blant annet kan du søke masterstudier i energi, reservoar og geovitenskappetroleumsteknologiComputational Engineering og Risk Analysis.

Undergrunnen, atmosfæren og hydrosfæren

Som student på bachelorprogrammet i geovitenskap og energiressurser vil du få innsikt i sammenhengen mellom undergrunnen, atmosfæren og hydrosfæren.

Energiressursene er resultatet av geologiske prosesser i jordkloden. Undergrunnen bidrar til ca. 80% av energimiksen og derfor er forståelsen for geologiske prosesser i undergrunnen viktig i overgangen til bærekraftig energiproduksjon.

Andelen karbondioksid i atmosfæren kan for eksempel reduseres ved å lagre CO2 i reservoarer i undergrunnen. Dette kan samtidig gi bærekraftig produksjon av hydrokarboner som kan imøtekomme verdens økende energibehov.

I tillegg er kunnskapen om undergrunnen essensiell ved utviklingen av gruvedrift (både på land og offshore), geotermisk energi, varmelagring, og hydrogenlagring. Vann-, vind- og solenergi er ellers hovedsakelig relatert til jordens overflate og atmosfære, men er også avhengig av geologi.
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Med bachelor i geovitenskap og energiressurser får du kompetanse som bidrar direkte i arbeidet med å nå målene for en bedre verden.

 • FNs bærekraftsmål nr. 6: Rent vann og gode sanitærforhold
 • FNs bærekraftsmål nr. 7: Ren energi til alle
 • FNs bærekraftsmål nr. 9: Industri, innovasjon og infrastruktur
 • FNs bærekraftsmål nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
 • FNs bærekraftsmål nr. 13: Stoppe klimaendringene
 • FNs bærekraftsmål nr. 14: Livet i havet
 • FNs bærekraftsmål nr. 15: Livet på land

Hvordan søke?

Kontakt
Opptakskontoret

E-post: opptak@uis.no Telefon: 51 83 10 52 Besøksadresse 1. etasje, Arne Rettedals hus

Åpningstider

Mandag til fredag Kl. 09:00-11:30 og kl. 12:00-15:00

Livet som student i Stavanger

Spørsmål og svar

Her har vi samlet noen av vanligste spørsmålene vi får om å studere geovitenskap og energiressurser ved Universitetet i Stavanger.

Hvilke studentorganisasjoner kan jeg melde meg inn i?

Her er det flere aktuelle for geofagene. Noen av dem er Synergy, SEG og AAPG.

Har instituttet en egen Facebook-side for studenter?

Ja, Institutt for energiressurser kan nås på denne Facebook-siden. Her legger vi ut informasjon som er relevant for dine studier og studentlivet.

Hvem bør jeg kontakte hvis jeg vil melde meg på et emne? Og hvem bør jeg kontakte hvis jeg vil vite mer om studiet?

For spørsmål angående emneregistrering, ta kontakt med studiekonsulent Karina Sanni (se nederst). Har du spørsmål om innholdet i studiet, kan du ta kontakt med Lisa Jean Watson (lisa.j.watson@uis.no).

Hvordan finner jeg fram på campus?

Vår elektroniske kartløsning (MazeMap) leder deg rett til rommet eller auditoriet du leter etter! Kartet inneholder også annen viktig informasjon om bygninger og uterom.

Har UiS en oversikt over laboratorier og labutstyr? Hva slags mikroskop finnes?

Plattformen URLabs gir deg en god oversikt over hva som finnes av utstyr på de ulike laboratoriene på UiS. Her kan du også booke tid, og se gjennom manualer og videoer om de ulike verktøyene.

Se aktuelle videoer

Se presentasjon om Geovitenskap og energiressurser fra Åpen dag 2021.
Bli med på UiS-omvisning!

Les mer

Kontakt

Førsteamanuensis i geoteknikk
51832284
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Instituttleder
51832259
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Rådgiver
51831145
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester