Hopp til hovedinnhold

Nordisk språk og litteratur, fordypning

Hvorfor er samtidslitteraturen preget av at så mange forfattere skriver om seg selv? Hva kjennetegner den selvfremstillende litteraturen, og hvordan står denne litteraturen i forhold til tidligere tiders biografiske og selvbiografiske skriving? Nordisk fordypning er for deg som ønsker videre studier i nordisk språk og litteratur ut over nordisk årsstudium grunnfag.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

1 semester

Studiepoeng

30

Søknadsfrist

1. desember via lokalt opptak

Fordypningsstudiet videreutvikler evnen til å analysere språk og tekst og generelt til å arbeide selvstendig med spørsmål av faglig karakter.

om studiet

Nordisk fordypning bygger på nordisk årsstudium/grunnfag, og gir deg kunnskaper på et høyere faglig nivå.

Undervisningen er i vårsemesteret og består av to emner på 15 studiepoeng. I det ene emnet undervises det både i litteratur og språk. I den språklige delen lærer du om tekstlingvistikk, semantikk og innholdssiden til språket. I den litterære delen vil du få omfattende kunnskap om selvfremstillende litteratur, tekster som tematiserer subjektets forhold til verden, og hvordan lese tekster i så forskjellige sjangre som romaner, dagbøker, brev, blogger og erindringstekster.

I det andre emnet skriver du en fordypningsoppgave enten innenfor den språklige eller litterære delen.

Fordypningsstudiet skal videreutvikle evnen til å analysere språk og tekst og generelt til å arbeide selvstendig med spørsmål av faglig karakter. Sammen med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan du undervise i grunn- og videregående skole i samsvar med de krav som settes til undervisningskompetanse.

Hva kan du bli?

Sammen med andre fag og praktisk- pedagogisk utdaning gir studiet undervisningskompetanse på ungdoms- og videregående skole.

Fordypningsstudiet gir sammen med andre studier (totalt 180 sp) kompetanse til masterstudier i nordisk og lesevitenskap.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Fordypningsstudiet skal videreutvikle evnen til å analysere språk og tekst generelt til å arbeide selvstendig med spørsmål av faglig karakter. Studentene skal også videreutvikle evnen til å uttrykke seg skriftlig på en faglig adekvat og overbevisende måte i begge de offisielle målformene. Studiet skal videreutvikle evnen til selvstendig tenkning og kritisk, fordomsfri refleksjon.

Les mer om læringsutbytte i de enkelte emnebeskrivelsene.

Opptakskrav

Minimum 50 studiepoeng nordisk (nordisk årsstudium/grunnfag eller tilsvarende).

Søknad: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 1. desember

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
  • Fordypning - obligatoriske emner

vårt fagmiljø

Fra runer til rap – fra papir til podkast!

Vi lever i en tekstuell verden, og den er rik!

Dessuten blir den stadig rikere, ikke minst på grunn av teknologiske endringer. Studiet av nordisk språk og litteratur tar opp mangfoldige og multimodale tekstkulturer både i fortid og nåtid.

To eksempler: Jan Kristian Hognestad forsker på talespråk, men lurer også på det språklige uttrykket i rap. Ingrid Nielsen er litteraturforsker, men ser også i vid sammenheng på naturfremstillinger fra Håvamål til Greta Thunberg. Begge ser på språk og litteratur som levende prosesser som påvirker vår relasjon til verden. Og vårt arbeidsmateriale gjenspeiler ikke bare verden, men former den.

FIKS UiS

FIKS UiS er en forening for studenter ved Institutt for Kultur- og Språkvitenskap

Sei eit ord - eg skal fortelje deg kven du er

Korleis uttrykker vi identitet gjennom språket? Det er forskarane i forskingsprogrammet «Språklege identitetar» opptekne av.

Du er kanskje også interessert i:

Kontakt oss

HR-konsulent
51831207
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon IKS

Studentliv i Stavanger

Ut på tur i Stavanger-regionen

Stavanger-regionen har ein svært variert natur, med gode opplevingar over alt. Frå lange, kvite strender til høge fjell ...

Den mer eller mindre ultimate guiden til å studere i Stavanger

Alt du lurer på om å studere på UiS (og litt til).

Stavanger - opplev byen og kulturen!

Er du på jakt etter et godt kultur- og uteliv, er Stavanger byen å være i. Tilbudet er rikt og variert, og du når ikke o...

Hvem fortjener Begeistringsprisen?

Hvert år deler Studentpresten, UiS, StOr og SiS ut en pris til en student, studentorganisasjon eller linjeforening som p...

Folken – studentane sitt kulturhus i Stavanger

Konsert? Teater? Quiz? Stand Up? På Folken, studentane sitt kulturhus i Stavanger, venter kanskje ditt livs konsertopple...