Videreutdanning: Kunst og håndverk

Underviser du i kunst og håndverk uten formell kompetanse i faget? Denne videreutdanningen vil gi en grundig innføring i ulike metoder og teknikker og hvordan du kan overføre dette til praktisk undervisning på ulike trinn.

Sist oppdatert
Neste oppstart

Høsten 2024

Undervisningsform

Samlingsbasert og nettstudium

Studiepoeng

30 (15 +15)

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og i jobb som lærer. Tilgang til å undervise i faget deler av studieåret.

Samlinger høst 2024-2025

10. - 13.sep 29.okt - 1.nov 21. - 24.jan 5. - 7.mar 23. - 25.apr Digitale samlinger på onsdager 12:30 - 15:30

Søknadsfrist

Ledige plasser, løpende opptak.

Kunst og håndverk, 1.-10. trinn er en videreutdanning lagt til rette for deg som er lærer og ønsker å få praktisk erfaring, i tillegg til å utvikle teoretisk og fagdidaktisk kunnskap i kunst og håndverk som skolefag.

Inspirasjonen jeg kjenner på etter samlingsdager på studiet gir økt motivasjon til å gå i gang med kunst og håndverksfaget i tillegg til et fornyet syn på det å undervise generelt. Jeg ser jeg kan bruke mye mer "kunst", lek og kreativitet i alle fag.

Du blir kjent med elevene på en helt annen måte i dette faget og med faglig kompetanse får jeg bidra til å utvikle eller videreutvikle skaperglede og skapertrang hos barn og unge. 

NYHET FRA HØSTEN 2023

Hvem passer studiet for?

Videreutdanningen er et tilbud til deg som er lærer i grunnskolen og som ønsker fagdidaktisk kunnskap og praktisk erfaring i kunst- og håndverksfaget. Dette er et studium for lærere som har lite eller ingen formell utdanning i faget kunst og håndverk. Studiet er viktig for alle som skal undervise i kunst og håndverk og kreative arbeidsprosesser i grunnskolen.

Undervisningen er tilrettelagt for at deltakerne skal kunne kombinere jobb og studium. Det vil være to samlinger à fire dager høstsemesteret, og tre samlinger à tre dager vårsemesteret. 

Hva lærer du?

Høstsemester

 • Grunnleggende opplæring i tegning, maleteknikker, grafikk, animasjon, programmering og koding.
 • Problemstillinger knyttet til todimensjonal form innen bilde, kunst og digitale uttrykk som undervisningsområde i skolen.
 • Bruke kunst, kultur og elevenes erfaringsverden som ressurs og utgangspunkt for oppgaver og faglige samtaler.
 • Hvordan planlegge for gode og meningsfulle kunst og kulturmøter og skapende prosesser for elever i grunnskolen.
 • Få innsikt i og øves i å drøfte faget kunst og håndverks rolle i skolen i et moderne flerkulturelt samfunn med tanke på identitet, danning, kommunikasjon, bærekraftig utvikling og demokratisering.
 • Undervisning i å bruke faget kunst og håndverk i tverrfaglig og tema- og prosjektarbeid og ivareta den estetiske dimensjon i opplæringen i samhandling med andre fag og som en del av skolehverdag generelt.

Vårsemester

 • Grunnleggende opplæring i tre, tekstil, leire og 3D-modellering.
 • Problemstillinger knyttet tredimensjonal form innen design, produktutvikling, redesign, materialforståelse og håndverkskunnskap som undervisningsområde i skolen.
 • Hvordan bruke design fra vår samtid, fortid og ulike kulturer som ressurs og utgangspunkt for eget skapende arbeid og faglige samtaler.
 • Hvordan planlegge og tilrettelegge undervisning i faget kunst og håndverk ut fra et bærekraftig perspektiv.
 • Hvordan gjøre rede for hvordan valg av materialer, arbeidsformer og tema bidrar til gjenbruk, vedlikehold og omtanke for miljø og bærekraftig utvikling.
 • Lærer å planlegge undervisning for skapende og utforskende arbeid med materialer som utfordrer ulike sanser.
 • Forstå og koble egen skapende prosess, relevant teori og praksis og bruke dette som refleksjonsgrunnlag i den fagdidaktiske kompetansen.

Studiet består av disse to emnene

Vurderingsform

Studentene blir vurdert på grunnlag av en prosjektoppgave som gjennomføres individuelt hvert semester. Arbeidskrav knyttes til samlingene og arbeid i mellomperiodene.

Praktisk informasjon

Det er to samlinger à fire dager høstsemesteret og tre samlinger à tre dager vårsemesteret. For vurdering kreves 80% frammøte på samlingene.

Det er obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen og det kreves minimum 80% nærvær for å kunne gå opp til eksamen. Studiedag er onsdager, som innebærer obligatorisk nettforelesning. Alle arbeidskrav, oppgaver og samlinger er obligatoriske. 

Ved fravær fra undervisning vil det i hvert enkelt tilfelle bli vurdert godkjenning eller underkjenning av studiet, men som hovedregel kreves det minimum 80% tilstedeværelse i emnet. Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form. 

Faglige kontaktpersoner

Førsteamanuensis i kunst og håndverk
51834467
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Universitetslektor i kunst og håndverk
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Studiekoordinator

Rådgiver
51832877
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IGIS