Søke på bachelor y-vei?

Y-vei studiet er for deg som har en yrkesfaglig utdanning og relevant fagbrev. Universitetet i Stavanger tilbyr to ulike y-vei studier: Bachelor i automatisering og elektronikkdesign og bachelor i maskiningeniør.

Published Endret
Kontakt
Opptakskontoret

opptak@uis.no

Telefon

51831052

Søking og frister

Søknadsfrist 15. april
Åpnes for søking 01. februar

På denne siden er det mer om hvilke fagbrev som dekker opptakskravet til studieprogrammet, og hvilke dokumenter man må laste opp i søknaden til bachelor i automatisering og elektronikkdesign - Y-vei og bachelor i maskiningeniør - Y-vei.

NB! fom. opptaket høsten 2024 vil det være følgende karakterkrav i matematikk for opptak på y-veien programmene:

Bachelor i ingeniørfag - automatisering og elektronikkdesign, y-vei:
Karakterkrav på minimum 3 i 1T-Y eller 4 i 1P-Y. Dersom søkeren har annen matematikk på et høyere nivå i tillegg, er det ingen karaktergrense på disse.

Bachelor i ingeniørfag - maskin, y-vei:
Karakterkrav på minimum 2 i 1T-Y eller 3 i 1P-Y. Dersom søkeren har annen matematikk på et høyere nivå i tillegg, er det ingen karaktergrense på disse.

Bachelor i automatisering og elektronikkdesign

Universitetet i Stavanger tilbyr y-veien i elektrofaget. Hvis du har relevant yrkesfaglig videregående utdanning og fagbrev innen elektro kan du søke opptak til bachelor i automatisering og elektronikkdesign, y-veien.

Dersom du ønsker å lese mer om innholdet i studieprogrammet, ligger dette på automatisering og elektronikkdesign Y-vei.

Opptakskrav:
Studiet retter seg mot norske studenter med en av følgende utdanninger:

 • Relevant videregående yrkesfaglig utdanning med læretid i bedrift og fagprøve.
 • Relevant videregående yrkesfaglig utdanning med fagprøve etter 3-årig skole og minst ett års praksis etter fagbrev.

I tillegg til utdanning kan følgende fagbrev kvalifisere for opptak:

Relevante fagbrev etter Kunnskapsløftet (KL2006)

Fagbrev fra utdanningsprogrammet Elektrofag (yrkesbetegnelse/fagbrev i parentes)   Automatisering (må ha vg1 elektrofag): • Automatiseringsfaget (automatiker) • Fjernstyrte undervannsoperasjoner (FU-operatør) • Tavlemontørfaget (tavlemontør) • Viklerfaget (vikler) • Låsesmed (låsesmed)   Data og elektronikk: • Dataelektronikerfaget (dataelektroniker) • Produksjonselektroniker (produksjonselektroniker) • Optronikerfaget (optroniker)   Flyfag (må ha vg1 elektrofag): • Avionikerfaget (avioniker) • Flysystemmekaniker (flysystemmekaniker) • Flymotormekanikerfaget (flymotormekaniker) • Flystrukturmekanikerfaget (flystrukturmekaniker)   Kulde-og varmepumpeteknikk (må ha vg1 elektrofag): • Kulde-og varmepumpemontørfaget (kulde-og varmepumpemontør) • Ventilasjonsteknikkfaget (ny)   Dronefag: Dronefaget (ny)   Elenergi: • Elektrikerfaget (elektriker) • Elektroreparatørfaget (elektroreparatør) • Energimontørfaget (energimontør) • Energioperatørfaget (energioperatør) • Heismontørfaget (heismontør) • Maritim elektrikerfaget (skipselektriker) • Signalmontørfaget (signalmontør) • Togelektrikerfaget (togelektriker) • Telekommunikasjonsmontørfaget (telekommunikasjonsmontør) Merk: Søkere med andre fagbrev kan vurderes individuelt

Relevante fagbrev før Kunnskapsløftet

Automatisering (må ha grunnkurs elektrofag): • Automatikerfaget • Automatikkmekaniker • Fjernstyrte undervannsoperasjoner • Tavlemontørfaget • Vikler-og transformatormontørfaget   Elektro: • Elektrikerfaget • Elektromotor-og transformatorreperatørfaget • Elektroreperatørfaget • Energimontørfaget • Energioperatørfaget • Heismontørfaget • Signalmontørfaget • Tavlemontørfaget • Togelektrikerfaget • IKT-driftsoperatør (må ha grunnkurs elektrofag)   Elektronikk: • Produksjonselektronikerfaget • Serviceelektronikerfaget • Telekommunikasjonsmontørfaget   Flyfag (må ha grunnkurs elektrofag): • Avionikk • Flysystemavionikerfaget • Flyteknikk     Merk: Søkere med andre fagbrev kan vurderes individuelt

Dokumenter som skal lastes opp:

 • All videregående skolegang (Søkere som har elektroniske vitnemål fra videregående skole, som finnes i NVB -Norsk vitnemåldatabase, trenger ikke laste opp/sende inn dette via SøknadsWeb)
 • Relevant fagbrev
 • Lærekontrakt (hvis du har tatt læretid i bedrift)
 • Praksis (du må dokumentere minst 1 års relevant arbeidspraksis hvis en har tatt 3 år på skole uten læretid i bedrift)

Alle skal ha fått svar på epost og i søknadsweb senest innen 25.juli. Tilbud kan bli sendt ut tidligere, så følg med på eposten din.

Bachelor i maskiningeniør

Universitetet i Stavanger tilbyr y-veien i maskin. Hvis du har relevant yrkesfaglig videregående utdanning og fagbrev innen maskin, kan du søke opptak til bachelor i maskin, y-veien.

Dersom du ønsker å lese mer om innholdet i studieprogrammet, ligger dette på maskiningeniør y-veien

Opptakskrav:
Studiet retter seg mot norske studenter med en av følgende utdanninger:

 • Relevant videregående yrkesfaglig utdanning med læretid i bedrift og fagprøve.
 • Relevant videregående yrkesfaglig utdanning med fagprøve etter 3-årig skole og minst ett års praksis etter fagbrev.

I tillegg til utdanning kan følgende fagbrev kvalifisere for opptak:

Relevante fagbrev etter Kunnskapsløftet (KL2006)

Fagbrev fra utdanningsprogrammet Teknologi og industrifag (yrkesbetegnelse/fagbrev i parentes)   Arbeidsmaskiner: • Anleggsmaskinmekanikerfaget (anleggsmaskinmekaniker) • Landbruksmaskinmekanikerfaget (landbruksmaskinmekaniker) • Truck- og liftmekanikerfaget   Kjøretøy: • Bilfaget, lette kjøretøy (bilmekaniker, lette kjøretøy) • Bilfaget, tunge kjøretøy (bilmekaniker, tunge kjøretøy) • Hjulutrusningsfaget (hjulutrustningsoperatør) • Motormekanikerfaget (motormekaniker) Industriteknologi: • Aluminiumskonstruksjonsfaget (aluminiumskonstruktør) • CNC-maskineringsfaget (CNC-operatør) • Dimensjonskontrollfaget (dimensjonskontrollør) • Finmekanikerfaget (finmekaniker) • Industriell overflatebehandling (industriell overflatebehandler) • Industrimekanikerfaget (industrimekaniker) • Industrimontørfaget (industrimontør) • Industrirørleggerfaget (industrirørlegger) • Kran-og løfteoperasjonsfaget (fagoperatør i kran-og løfteoperasjoner) • Modellbyggerfaget(modellbygger) • Motormekanikerfaget (motormekaniker) • NDT-kontrollørfaget(NDT-kontrollør) • Plastmekanikerfaget(plastmekaniker) • Platearbeiderfaget (platearbeider) • Polymerkomposittfaget(fagoperatør i polymerkompositt) • Produksjonsteknikkfaget(fagoperatør i produksjonsteknikk) • Sveisefaget(sveiser) • Termoplastfaget(fagoperatør i termoplast) • Verktøymakerfaget(verktøymaker) • Støperifag   Merk: Søkere med andre fagbrev kan vurderes individuelt

Relevante fagbrev før Kunnskapsløftet

Arbeidsmaskiner • Landbruksmaskinreparatørfaget • Anleggsmaskinreparatørfaget   Elektromekaniske fag: • Automatikkmekanikerfaget • Finmekanikerfaget • Industrimekanikerfaget • Metallvareproduksjon   Kjøretøy: • Motormekanikerfaget • Reparatør av lette kjøretøy • Reparatør av tunge kjøretøy   Maskinfag: • Alle lærefag   Mekaniske prosessfag: • Metallformerfaget   Plate-og sveisefag: • Alle lærefag   Skipsbygging: • Alle lærefag Merk: Søkere med andre fagbrev kan vurderes individuelt


Dokumenter som skal lastes opp:

 • All videregående skolegang (Søkere som har elektroniske vitnemål fra videregående skole, som finnes i NVB -Norsk vitnemåldatabase, trenger ikke laste opp/sende inn dette via SøknadsWeb)
 • Relevant fagbrev
 • Lærekontrakt (hvis du har tatt læretid i bedrift)
 • Praksis (du må dokumentere minst 1 års relevant arbeidspraksis hvis en har tatt 3 år på skole uten læretid i bedrift)


Alle skal ha fått svar på epost og i søknadsweb senest innen 25.juli. Tilbud kan bli sendt ut tidligere, så følg med på eposten din.

Studieprogrammet: