Søke på bachelor y-vei?

Y-vei studiet er for deg som har en yrkesfaglig utdanning og relevant fagbrev. Universitetet i Stavanger tilbyr tre ulike y-vei studier: Bachelor i elektroteknologi, bachelor i energi- og petroleumsteknologi og bachelor i maskiningeniør.

Publisert Sist oppdatert
Kontakt
Opptakskontoret

opptak@uis.no

Telefon

51831052

Søking og frister

Søknadsfrist 15. april
Åpnes for søking 01. februar

Alle skal ha fått svar på epost og i Søknadsweb senest innen 25.juli. Tilbud kan bli sendt ut tidligere, så følg med på eposten din.

På denne siden er det mer om hvilke fagbrev som dekker opptakskravet til studieprogrammet, og hvilke dokumenter man må laste opp i søknaden til bachelor i elektroteknologi - y-vei , bachelor i energi- og petroleumsteknologi - y-vei og bachelor i maskiningeniør - y-vei.

NB! fom. opptaket høsten 2024 vil det være følgende karakterkrav i matematikk for opptak på to av y-veien programmene:

Bachelor i ingeniørfag - elektroteknologi, y-vei:
Karakterkrav på minimum 3 i 1T-Y eller 4 i 1P-Y. Dersom søkeren har annen matematikk på et høyere nivå i tillegg, er det ingen karaktergrense på disse.

Bachelor i ingeniørfag - maskin, y-vei:
Karakterkrav på minimum 2 i 1T-Y eller 3 i 1P-Y. Dersom søkeren har annen matematikk på et høyere nivå i tillegg, er det ingen karaktergrense på disse.

Bachelor i energi- og petroleumsteknologi, y-vei:
Ingen karakterkrav til opptaket 2024.

Bachelor i elektroteknologi, y-veien

Hvis du har relevant yrkesfaglig videregående utdanning og fagbrev innen elektro kan du søke opptak til bachelor i elektroteknologi, y-veien.

Dersom du ønsker å lese mer om innholdet i studieprogrammet, ligger dette på elektroteknologi Y-vei.

Opptakskrav:
Studiet retter seg mot norske studenter med en av følgende utdanninger:

 • Relevant videregående yrkesfaglig utdanning med læretid i bedrift og fagprøve.
 • Relevant videregående yrkesfaglig utdanning med fagprøve etter 3-årig skole og minst ett års praksis etter fagbrev.
 • Karakterkrav på minimum 3 i 1T-Y eller 4 i 1P-Y. Dersom søkeren har annen matematikk på et høyere nivå i tillegg, er det ingen karaktergrense på disse.

Finn hvilke dokumenter som må lastes opp i søknaden din under dokumenter.

I tillegg til utdanning kan følgende fagbrev kvalifisere for opptak:

Relevante fagbrev etter Kunnskapsløftet (KL2006)

Fagbrev fra utdanningsprogrammet Elektrofag (yrkesbetegnelse/fagbrev i parentes)   Automatisering (må ha vg1 elektrofag): • Automatiseringsfaget (automatiker) • Fjernstyrte undervannsoperasjoner (FU-operatør) • Tavlemontørfaget (tavlemontør) • Viklerfaget (vikler) • Låsesmed (låsesmed)   Data og elektronikk: • Dataelektronikerfaget (dataelektroniker) • Produksjonselektroniker (produksjonselektroniker) • Optronikerfaget (optroniker)   Flyfag (må ha vg1 elektrofag): • Avionikerfaget (avioniker) • Flysystemmekaniker (flysystemmekaniker) • Flymotormekanikerfaget (flymotormekaniker) • Flystrukturmekanikerfaget (flystrukturmekaniker) Kulde-og varmepumpeteknikk (må ha vg1 elektrofag): • Kulde-og varmepumpemontørfaget (kulde-og varmepumpemontør) • Ventilasjonsteknikkfaget (ny)   Dronefag: Dronefaget (ny)   Elenergi: • Elektrikerfaget (elektriker) • Elektroreparatørfaget (elektroreparatør) • Energimontørfaget (energimontør) • Energioperatørfaget (energioperatør) • Heismontørfaget (heismontør) • Maritim elektrikerfaget (skipselektriker) • Signalmontørfaget (signalmontør) • Togelektrikerfaget (togelektriker) • Telekommunikasjonsmontørfaget (telekommunikasjonsmontør) Merk: Søkere med andre fagbrev kan vurderes individuelt

Relevante fagbrev før Kunnskapsløftet

Automatisering (må ha grunnkurs elektrofag): • Automatikerfaget • Automatikkmekaniker • Fjernstyrte undervannsoperasjoner • Tavlemontørfaget • Vikler-og transformatormontørfaget   Elektro: • Elektrikerfaget • Elektromotor-og transformatorreperatørfaget • Elektroreperatørfaget • Energimontørfaget • Energioperatørfaget • Heismontørfaget • Signalmontørfaget • Tavlemontørfaget • Togelektrikerfaget • IKT-driftsoperatør (må ha grunnkurs elektrofag)   Elektronikk: • Produksjonselektronikerfaget • Serviceelektronikerfaget • Telekommunikasjonsmontørfaget   Flyfag (må ha grunnkurs elektrofag): • Avionikk • Flysystemavionikerfaget • Flyteknikk     Merk: Søkere med andre fagbrev kan vurderes individuelt

Bachelor i energi- og petroleumsteknologi, y-veien

Hvis du har relevant yrkesfaglig videregående utdanning og fagbrev kan du søke opptak til bachelor i energi- og petroleumsteknologi, y-veien.

Dersom du ønsker å lese mer om innholdet i studieprogrammet, ligger dette på energi- og petroleumsteknologi y-veien

Opptakskrav:
Studiet retter seg mot norske studenter med en av følgende utdanninger:

 • Relevant videregående yrkesfaglig utdanning med læretid i bedrift og fagprøve.
 • Relevant videregående yrkesfaglig utdanning med fagprøve etter 3-årig skole og minst ett års praksis etter fagbrev.

Finn hvilke dokumenter som må lastes opp i søknaden din under dokumenter.

I tillegg til utdanning kan følgende fagbrev kvalifisere for opptak:

Relevante fagbrev etter Kunnskapsløftet (KL2006)

Fagbrev fra utdanningsprogrammet Teknologi og industrifag (yrkesbetegnelse/fagbrev i parentes)   Brønnteknikk: • Boreoperatørfaget (bore- og vedlikeholdsoperatør) • Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner (brønnoperatør, elektriske kabeloperasjoner) • Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner (brønnoperatør, havbunnsinstallasjoner) • Brønnfaget, komplettering (brønnoperatør, komplettering) • Brønnfaget, kveilerørsoperasjoner (brønnoperatør, kveilerør) • Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner (brønnoperatør, mekaniske kabeloperasjoner) • Brønnfaget, sementering (brønnoperatør, sementering) Merk: Søkere med andre fagbrev kan vurderes individuelt

Relevante fagbrev før Kunnskapsløftet

Merk: Søkere med andre fagbrev kan vurderes individuelt

Bachelor i maskiningeniør, y-veien

Hvis du har relevant yrkesfaglig videregående utdanning og fagbrev innen maskin, kan du søke opptak til bachelor i maskin, y-veien.

Dersom du ønsker å lese mer om innholdet i studieprogrammet, ligger dette på maskiningeniør y-veien

Opptakskrav:
Studiet retter seg mot norske studenter med en av følgende utdanninger:

 • Relevant videregående yrkesfaglig utdanning med læretid i bedrift og fagprøve.
 • Relevant videregående yrkesfaglig utdanning med fagprøve etter 3-årig skole og minst ett års praksis etter fagbrev.
 • Karakterkrav på minimum 2 i 1T-Y eller 3 i 1P-Y. Dersom søkeren har annen matematikk på et høyere nivå i tillegg, er det ingen karaktergrense på disse.

Finn hvilke dokumenter som må lastes opp i søknaden din under dokumenter.

I tillegg til utdanning kan følgende fagbrev kvalifisere for opptak:

Relevante fagbrev etter Kunnskapsløftet (KL2006)

Fagbrev fra utdanningsprogrammet Teknologi og industrifag (yrkesbetegnelse/fagbrev i parentes)   Arbeidsmaskiner: • Anleggsmaskinmekanikerfaget (anleggsmaskinmekaniker) • Landbruksmaskinmekanikerfaget (landbruksmaskinmekaniker) • Truck- og liftmekanikerfaget   Kjøretøy: • Bilfaget, lette kjøretøy (bilmekaniker, lette kjøretøy) • Bilfaget, tunge kjøretøy (bilmekaniker, tunge kjøretøy) • Hjulutrusningsfaget (hjulutrustningsoperatør) • Motormekanikerfaget (motormekaniker) Industriteknologi: • Aluminiumskonstruksjonsfaget (aluminiumskonstruktør) • CNC-maskineringsfaget (CNC-operatør) • Dimensjonskontrollfaget (dimensjonskontrollør) • Finmekanikerfaget (finmekaniker) • Industriell overflatebehandling (industriell overflatebehandler) • Industrimekanikerfaget (industrimekaniker) • Industrimontørfaget (industrimontør) • Industrirørleggerfaget (industrirørlegger) • Kran-og løfteoperasjonsfaget (fagoperatør i kran-og løfteoperasjoner) • Modellbyggerfaget(modellbygger) • Motormekanikerfaget (motormekaniker) • NDT-kontrollørfaget(NDT-kontrollør) • Plastmekanikerfaget(plastmekaniker) • Platearbeiderfaget (platearbeider) • Polymerkomposittfaget(fagoperatør i polymerkompositt) • Produksjonsteknikkfaget(fagoperatør i produksjonsteknikk) • Sveisefaget(sveiser) • Termoplastfaget(fagoperatør i termoplast) • Verktøymakerfaget(verktøymaker) • Støperifag   Merk: Søkere med andre fagbrev kan vurderes individuelt

Relevante fagbrev før Kunnskapsløftet

Arbeidsmaskiner • Landbruksmaskinreparatørfaget • Anleggsmaskinreparatørfaget   Elektromekaniske fag: • Automatikkmekanikerfaget • Finmekanikerfaget • Industrimekanikerfaget • Metallvareproduksjon   Kjøretøy: • Motormekanikerfaget • Reparatør av lette kjøretøy • Reparatør av tunge kjøretøy   Maskinfag: • Alle lærefag   Mekaniske prosessfag: • Metallformerfaget   Plate-og sveisefag: • Alle lærefag   Skipsbygging: • Alle lærefag Merk: Søkere med andre fagbrev kan vurderes individuelt

Gjelder for alle y-vei opptakene:

Poengberegning:

Alle standpunkt og eksamenskarakterer fra ditt videregående vitnemål tas med i poengberegningen. Snittet x 10 utgjør poengsummen du konkurrerer med i opptaket. Det er ikke tilleggspoeng, alderspoeng, realfagspoeng eller språkpoeng med i beregningen til y-veien opptakene.

Dokumenter som skal lastes opp:

 • All videregående skolegang (Søkere som har elektroniske vitnemål fra vidergående skole, som finnes i NVB - Norsk vitnemålsdatabase, trenger ikke laste opp dette via Søknadsweb.
 • Relevant fagbrev (hvis det ikke står på vitnemålet ditt)
 • Lærekontrakt (hvis du har tatt læretid i bedrift)
 • Praksis (du må dokumentere minst 1 års relevant arbeidspraksis hvis en har tatt 3 år på skole uten læretid i bedrift)

Studieprogrammet: