Hopp til hovedinnhold

Søke på bachelor y-vei?

Y-veistudiet er for deg som har en yrkesfaglig utdanning og relevant fagbrev. Universitetet i Stavanger tilbyr to ulike y-vei studier: Bachelor i automatisering og elektronikkdesign og bachelor i maskiningeniør.

Publisert: Endret:
Kontakt
Opptakskontoret

opptak@uis.no

Telefon

51831052

Søking og frister

Søknadsfrist 15. april (20. april i 2022)
Åpnes for søking 01. februar

Bachelor i automatisering og elektronikkdesign

Universitetet i Stavanger tilbyr y-veien i elektrofaget. Hvis du har relevant yrkesfaglig videregående utdanning og fagbrev innen elektro kan du søke opptak til bachelor i automatisering og elektronikkdesign, y-veien.

Dersom du ønsker å lese mer om innholdet i studieprogrammet, kan du klikke på automatisering og elektronikkdesign Y-vei.

Opptakskrav:
Studiet retter seg mot norske studenter med en av følgende utdanninger:

  • Relevant videregående yrkesfaglig utdanning med læretid i bedrift og fagprøve.
  • Relevant videregående yrkesfaglig utdanning med fagprøve etter 3-årig skole og minst ett års praksis etter fagbrev.

I tillegg til utdanning kan følgende fagbrev kvalifisere for opptak:

Relevante fagbrev etter Kunnskapsløftet (KL2006)

Fagbrev fra utdanningsprogrammet Elektrofag (yrkesbetegnelse/fagbrev i parentes)   Automatisering (må ha vg1 elektrofag): • Automatiseringsfaget (automatiker) • Fjernstyrte undervannsoperasjoner (FU-operatør) • Tavlemontørfaget (tavlemontør) • Viklerfaget (vikler) • Låsesmed (låsesmed)   Data og elektronikk: • Dataelektronikerfaget (dataelektroniker) • Produksjonselektroniker (produksjonselektroniker) • Optronikerfaget (optroniker)   Flyfag (må ha vg1 elektrofag): • Avionikerfaget (avioniker) • Flysystemmekaniker (flysystemmekaniker) • Flymotormekanikerfaget (flymotormekaniker) • Flystrukturmekanikerfaget (flystrukturmekaniker)   Kulde-og varmepumpeteknikk (må ha vg1 elektrofag): • Kulde-og varmepumpemontørfaget (kulde-og varmepumpemontør) • Ventilasjonsteknikkfaget (ny)   Dronefag: Dronefaget (ny)   Elenergi: • Elektrikerfaget (elektriker) • Elektroreparatørfaget (elektroreparatør) • Energimontørfaget (energimontør) • Energioperatørfaget (energioperatør) • Heismontørfaget (heismontør) • Maritim elektrikerfaget (skipselektriker) • Signalmontørfaget (signalmontør) • Togelektrikerfaget (togelektriker) • Telekommunikasjonsmontørfaget (telekommunikasjonsmontør) Merk: Søkere med andre fagbrev kan vurderes individuelt

Relevante fagbrev før Kunnskapsløftet

Automatisering (må ha grunnkurs elektrofag): • Automatikerfaget • Automatikkmekaniker • Fjernstyrte undervannsoperasjoner • Tavlemontørfaget • Vikler-og transformatormontørfaget   Elektro: • Elektrikerfaget • Elektromotor-og transformatorreperatørfaget • Elektroreperatørfaget • Energimontørfaget • Energioperatørfaget • Heismontørfaget • Signalmontørfaget • Tavlemontørfaget • Togelektrikerfaget • IKT-driftsoperatør (må ha grunnkurs elektrofag)   Elektronikk: • Produksjonselektronikerfaget • Serviceelektronikerfaget • Telekommunikasjonsmontørfaget   Flyfag (må ha grunnkurs elektrofag): • Avionikk • Flysystemavionikerfaget • Flyteknikk     Merk: Søkere med andre fagbrev kan vurderes individuelt

Dokumenter som skal lastes opp:
- All videregående skolegang (Søkere som har elektroniske vitnemål fra videregående skole, som finnes i NVB -Norsk vitnemåldatabase, trenger ikke laste opp/sende inn dette via SøknadsWeb)
- Relevant fagbrev
- Lærekontrakt (hvis du har tatt læretid i bedrift)
- Praksis (du må dokumentere minst 1 års relevant arbeidspraksis hvis en har tatt 3 år på skole uten læretid i bedrift)

Alle skal ha fått svar på epost og i søknadsweb senest innen 25.juli. Tilbud kan bli sendt ut tidligere, så følg med på eposten din.

Bachelor i maskiningeniør

Universitetet i Stavanger tilbyr y-veien i maskin. Hvis du har relevant yrkesfaglig videregående utdanning og fagbrev innen maskin, kan du søke opptak til bachelor i maskin, y-veien.

Dersom du ønsker å lese mer om innholdet i studieprogrammet, kan du klikke på maskiningeniør y-veien

Opptakskrav:
Studiet retter seg mot norske studenter med en av følgende utdanninger:

  • Relevant videregående yrkesfaglig utdanning med læretid i bedrift og fagprøve.
  • Relevant videregående yrkesfaglig utdanning med fagprøve etter 3-årig skole og minst ett års praksis etter fagbrev.

I tillegg til utdanning kan følgende fagbrev kvalifisere for opptak:

Relevante fagbrev etter Kunnskapsløftet (KL2006)

Fagbrev fra utdanningsprogrammet Teknologi og industrifag (yrkesbetegnelse/fagbrev i parentes)   Arbeidsmaskiner: • Anleggsmaskinmekanikerfaget (anleggsmaskinmekaniker) • Landbruksmaskinmekanikerfaget (landbruksmaskinmekaniker) • Truck- og liftmekanikerfaget   Kjøretøy: • Bilfaget, lette kjøretøy (bilmekaniker, lette kjøretøy) • Bilfaget, tunge kjøretøy (bilmekaniker, tunge kjøretøy) • Hjulutrusningsfaget (hjulutrustningsoperatør) • Motormekanikerfaget (motormekaniker) • Motorsykkelfaget (motorsykkelmekaniker) • El- og motorsykkelfaget   Industriteknologi: • Aluminiumskonstruksjonsfaget (aluminiumskonstruktør) • CNC-maskineringsfaget (CNC-operatør) • Dimensjonskontrollfaget (dimensjonskontrollør) • Finmekanikerfaget (finmekaniker) • Industriell overflatebehandling (industriell overflatebehandler) • Industrimekanikerfaget (industrimekaniker) • Industrimontørfaget (industrimontør) • Industrirørleggerfaget (industrirørlegger) • Kran-og løfteoperasjonsfaget (fagoperatør i kran-og løfteoperasjoner) • Modellbyggerfaget(modellbygger) • Motormekanikerfaget (motormekaniker) • NDT-kontrollørfaget(NDT-kontrollør) • Plastmekanikerfaget(plastmekaniker) • Platearbeiderfaget (platearbeider) • Polymerkomposittfaget(fagoperatør i polymerkompositt) • Produksjonsteknikkfaget(fagoperatør i produksjonsteknikk) • Sveisefaget(sveiser) • Termoplastfaget(fagoperatør i termoplast) • Verktøymakerfaget(verktøymaker) • Støperifag   Merk: Søkere med andre fagbrev kan vurderes individuelt

Relevante fagbrev før Kunnskapsløftet

Arbeidsmaskiner • Landbruksmaskinreparatørfaget • Anleggsmaskinreparatørfaget   Elektromekaniske fag: • Automatikkmekanikerfaget • Finmekanikerfaget • Industrimekanikerfaget • Metallvareproduksjon   Kjøretøy: • Motormekanikerfaget • Reparatør av lette kjøretøy • Reparatør av tunge kjøretøy   Maskinfag: • Alle lærefag   Mekaniske prosessfag: • Metallformerfaget   Plate-og sveisefag: • Alle lærefag   Skipsbygging: • Alle lærefag Merk: Søkere med andre fagbrev kan vurderes individuelt


Dokumenter som skal lastes opp:

  • All videregående skolegang (Søkere som har elektroniske vitnemål fra videregående skole, som finnes i NVB -Norsk vitnemåldatabase, trenger ikke laste opp/sende inn dette via SøknadsWeb)
  • Relevant fagbrev
  • Lærekontrakt (hvis du har tatt læretid i bedrift)
  • Praksis (du må dokumentere minst 1 års relevant arbeidspraksis hvis en har tatt 3 år på skole uten læretid i bedrift)


Alle skal ha fått svar på epost og i søknadsweb senest innen 25.juli. Tilbud kan bli sendt ut tidligere, så følg med på eposten din.