Forkurs for ingeniører

Vil du bli ingeniør, men mangler formell kompetanse i ett eller flere fag? Da er forkurs for ingeniører løsningen for deg.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

1 år / 2 semestre

Antall studieplasser

80

Poenggrense

2022: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass.

Søknadsfrist

15. april via Søknadsweb.

Gode studiefasiliteter på Dataverkstedet. Foto: Marco Heyda.

Om forkurset

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning er for deg med yrkesfaglig videregående utdanning (fagbrev), uten studiespesialisering. Forkurset kvalifiserer for opptak til 3-årig bachelor i ingeniørfag og 5-årig master i ingeniørfag. 

En forutsetning for å lykkes med dette kurset er at du er motivert til å jobbe jevnt med fagene gjennom semesteret. Dette gir deg også et godt grunnlag til videre studier.

Ved UiS har vi et aktivt og engasjert studentmiljø som du blir en del av. 

Søkere som har generell studiekompetanse kan ikke få opptak til forkurs, men kan søke opptak på realfagskurs halvårig eller realfagskurs helårig.

Hva kan du bli?

Forkurset er særlig for søkere som har yrkesutdanning og/eller praksis, men som mangler generell studiekompetanse og/eller fordypning i realfag fra videregående skole. Forkurset kvalifiserer for opptak ved bachelorstudiet i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning

Forkurset kvalifiserer for opptak ved bachelorstudier i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning, men gir ikke annen kvalifikasjon.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått forkurs for ingeniørutdanning skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har bred kunnskap om sentrale emner og problemstillinger i matematikk, fysikk, norsk, engelsk samt samfunnsfag, slik at kandidaten er vel kvalifisert for å gjennomføre en høyere teknologisk utdanning.

K2: Kandidaten har god kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor de aktuelle fagområdene.

K3: Kandidaten har kunnskap om fagenes grunnlag for høyere teknologiutdanning.

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan analysere fagstoff og trekke egne slutninger minst på lik linje med andre som er kvalifisert for en høyere teknologisk utdanning.

F2: Kandidaten kan anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger på en relevant måte.

F3: Kandidaten kan søke, behandle og vurdere informasjon kritisk.

F4: Kandidaten kan beherske relevante faglige verktøy.

F5: Kandidaten har kjennskap til programmering og algoritmisk metode.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten kan planlegge og gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og utføre prosjektbasert arbeid, både alene og i samarbeid med andre.

G2: Kandidaten kan gjennomføre praktiske øvinger og utarbeide rapporter i samsvar med naturvitenskapelig arbeidsmetode og funksjonell bruk av språk og struktur.

G3: Kandidaten forstår betydningen av digital dømmekraft.

G4: Kandidaten kan reflektere over egne faglige kvalifikasjoner som grunnlag for videre valg og forstår betydningen av tverrfaglighet og samarbeid.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Matematikk - Forkurs for ingeniørutdanning

   Første år, semester 1

   Matematikk - Forkurs for ingeniørutdanning (FIN200)

   Studiepoeng: 0

  • Fysikk - Forkurs for ingeniørutdanning

   Første år, semester 1

   Fysikk - Forkurs for ingeniørutdanning (FIN210)

   Studiepoeng: 0

  • Teknologi og samfunn - forkurs for ingeniørutdanning

   Første år, semester 1

   Teknologi og samfunn - forkurs for ingeniørutdanning (FIN230)

   Studiepoeng: 0

  • Norsk - forkurs for ingeniørutdanning

   Første år, semester 1

   Norsk - forkurs for ingeniørutdanning (FIN240)

   Studiepoeng: 0

  • Engelsk - forkurs for ingeniørutdanning

   Første år, semester 1

   Engelsk - forkurs for ingeniørutdanning (FIN250)

   Studiepoeng: 0

Opptakskrav

Opptakskrav: fullført og bestått minimum 2 år på yrkesfaglig videregående utdanning uten påbygg til generell studiekompetanse, alternativt praksisfagbrev, eller realkompetanse.

Søknad: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Slik er det å studere ved UiS

Liknende utdanninger