Hopp til hovedinnhold

Forkurs for ingeniører

Vil du bli ingeniør, men mangler formell kompetanse i ett eller flere fag? Da kan fullt forkurs for ingeniørutdanningen ved Universitetet i Stavanger være løsningen for deg.

Publisert: Endret:
Varighet

1 år / 2 semestre

Antall studieplasser

80

Poenggrense

2020: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass

Søknadsfrist

15. april via Søknadsweb

Gode studiefasiliteter på Dataverkstedet. Foto: Marco Heyda.

Forkurs for ingeniører- og sivilingeniørutdanning er for deg med yrkesfaglig videregående utdanning (fagbrev), uten studiespesialisering.

Høy arbeidsinnsats er en forutsetning for å lykkes med kurset, men det er også en kjent sak at det er en sammenheng mellom trivsel og faglig prestasjon.

Som forkursstudent vil du bli inkludert i alle studenttilbud, og være en del av vårt studiemiljø.

Det er fire obligatoriske samlinger i løpet av kurset. Disse legges til fredag/lørdag og studenten kan selv velge hvilken han eller hun ønsker å møte på. Oppmøte vil bli fortløpende vurdert ut fra gjeldende smittevernregler fra Folkehelseinstituttet.

Datoer for obligatorisk oppmøte 2021/2022:

Mer informasjon om oppmøte våren 2022 kommer. 

Eksamen

Fullt forkurs inneholder fagene: Matematikk, Fysikk, Norsk og Teknologi og samfunn. Eksamen er nasjonalgitt.

Eksamen er nasjonalgitt, og avholdes ved UiS dersom smittevernregler tillater fysisk oppmøte. Reisekostnader eller andre kostnader i tilknytning til eksamen må du dekke selv. Ekstern eksamen må søkes om på forhånd, denne må du selv betale.

Forkurset kvalifiserer for opptak ved bachelor- og masterstudiet i ingeniørfagutdanning.

Søkere som har generell studiekompetanse kan ikke få opptak til fullt forkurs, men kan søke opptak på realfagskurs helårig eller realfagskurs halvårig.

Hva kan du bli?

Fullt forkurs kvalifiserer for opptak ved bachelor- og masterstudier i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning.

Forkurset kvalifiserer for opptak ved bachelorstudiet i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning, men gir ikke annen kvalifikasjon.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått forkurs for ingeniørutdanning skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har bred kunnskap om sentrale emner og problemstillinger i matematikk, fysikk, kommunikasjon, norsk samt samfunnsfag, på en slik måte at kandidaten er vel kvalifisert forstå gjennomføre en høyere teknologisk utdanning.

K2: Kandidaten har god kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor de aktuelle fagområdene.

K3: Kandidaten har kunnskap om fagenes grunnlag for høyere teknologiutdanning.

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan analysere fagstoff og trekke egne slutninger minst på lik linje med andre som er kvalifisert for en høyere teknologisk utdanning.

F2: Kandidaten kan anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger på en relevant måte.

F3: Kandidaten kan søke, behandle og vurdere informasjon kritisk. F4: Kandidaten kan beherske relevante faglige verktøy.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten kan planlegge og gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og utføre prosjektbasert arbeid, både alene og i samarbeid med andre.

G2: Kandidaten kan gjennomføre praktiske øvinger og utarbeide rapporter i samsvar med naturvitenskapelig arbeidsmetode og funksjonell bruk av språk og struktur.

G3: Kandidaten kan reflektere over egne faglige kvalifikasjoner som grunnlag for videre valg

Opptakskrav

Opptakskrav: bestått og fullført yrkesfaglig videregående utdanning, uten påbygg til generell studiekompetanse, eller praksisfagbrev, eller realkompetanse.

Søknad: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Matematikk - Forkurs for ingeniørutdanning

   Første år, semester 1

   Matematikk - Forkurs for ingeniørutdanning

   Studiepoeng: 0

  • Fysikk - Forkurs for ingeniørutdanning

   Første år, semester 1

   Fysikk - Forkurs for ingeniørutdanning

   Studiepoeng: 0

  • Kommunikasjon og norsk - forkurs for ingeniørutdanning

   Første år, semester 1

   Kommunikasjon og norsk - forkurs for ingeniørutdanning

   Studiepoeng: 0

  • Teknologi og samfunn - Forkurs for ingeniørutdanning

   Første år, semester 1

   Teknologi og samfunn - Forkurs for ingeniørutdanning

   Studiepoeng: 0