Hopp til hovedinnhold

Ut i arbeidslivet for å teste teorien i praksis

Denne høsten har studentene i kurset “Economics of Motivation” fått prøve seg som konsulenter i ekte bedrifter. De fikk i oppgave å undersøke hvordan bedriftene motiverer sine ansatte og anbefale tiltak som kan øke motivasjonen. Den beste rapporten ble premiert med 40 000 kroner i Sandnes Sparebank Case Competition 23. november.

Publisert: Endret:
Finalen i Sandnes Sparebank Case Competition 23. november. Professor Mari Rege og CFO og viseadministrerende direktør i Sandnes Sparebank, Tomas N. Middelthon.

I kurset “Economics of Motivation” ved Handelshøgskolen lærer studentene om motivasjon på arbeidsplassen både gjennom teori og praksis. En stor del av kurset går ut på å anvende det de lærer på forelesning i en case-studie, og oppgaven er å evaluere hvordan arbeidsgiveren motiverer sine ansatte. Studentene jobber i team og velger selv bedriften de ønsker å undersøke.

De tre teamene som leverte de beste case-rapportene i år fikk 24. november presentere arbeidet sitt i Sandnes Sparebank Case Competition og konkurrere om førstepremien på 40 000 kroner.

Hvordan motivere uten bonusordning?

Vinnerne av årets case-finale var Veera Haavisto, Nattita Kaocharee, Shgoffta Bibi og Nataliya Matyrnova. Teamet gjorde sin case-studie i seksjon for byplanlegging i en større norsk kommune.

Masterstudent og en av vinnerne av Sandnes Sparebank Case Competition, Veera Havisto.

– Vi valgte å skrive om offentlig sektor fordi vi ville lære mer om hvordan man jobber med motivasjon når det ikke er mulig å bruke for eksempel bonus som belønning, sier Haavisto.

– Det vi så var at de ansatte var motiverte og dedikerte til jobben sin. Ting fungerte stort sett fint, men vi fant også områder med forbedringspotensial. Vi anbefalte dem blant annet å få på plass et bedre system for anerkjennelse og feedback, og vi foreslo at arbeidsgiver kunne tilby kursing slik at de ansatte kan utvikle seg faglig.

Haavisto går siste året på masteren, og til våren skal hun skrive masteroppgave.

– Case-studien har gitt meg god trening til masteroppgaven. Vi lærte å gjennomføre intervjuer, analysere data og å kombinere teori og praksis.

Læringen går begge veier

CFO og viseadministrerende direktør i Sandnes Sparebank, Tomas N. Middelthon, satt i ekspertkomitéen som evaluerte gruppenes case-studier sammen med økonomiprofessor Mari Rege. Han mener studentene var godt forberedt og at det var tydelig at de hadde brukt mye tid ute hos selskapene for å danne seg et bilde av motivasjon og belønning.

– Studentene lærer av bedriftene der ute, men bedriftene lærer også av studentene som kommer med en teoretisk bakgrunn og stiller faglig relevante spørsmål, sier Middelthon.

Ønsker å bidra til å forberede studentene på arbeidslivet

CFO og viseadministrerende direktør i Sandnes Sparebank, Tomas N. Middelthon.

Sandnes Sparebank Case Competition er et ledd i Handelshøgskolens strategiske satsing på tettere samarbeid med virksomheter i regionen, samt undervisning som aktiviserer studentene og gir dem faglig relevant praksiserfaring.

– Det å forberede studentene på arbeidslivet, er noe vi i Sandnes Sparebank brenner for og ønsker å bidra til. Det er også viktig for oss å ha en link til det akademiske miljøet, forklarer Middelthon.

– Hva ser dere i Sandnes Sparebank etter når dere rekrutterer nyutdannede?

–  Det som stadig blir viktigere, er relasjonskompetanse og oppgaveforståelse. Du må ha solid faglig forankring, men du må også kunne anvende den. Vi lever i en digital verden, men relasjoner blir desto viktigere.

Ønske fra studentene

Doktorgradsstipendiat ved Handelshøgskolen Andreas Fidjeland har undervist kurset og organisert case-konkurransen. Han er imponert over arbeidet studentene har gjort og mener det er mye læring i denne måten å jobbe på. Ifølge Fidjeland er det også et ønske fra studentene med mer praktisk undervisning.

– De vil ikke bare gå på forelesninger, men også bruke det de lærer til noe praktisk. I dette faget går de på forelesning den ene dagen, og neste dag besøker de en bedrift og anvender det de har lært. I tillegg er dette ganske likt det mange av dem kommer til å jobbe med etter studiene, sier Fidjeland.

Tekst: Silje Marnburg Ellefsen

Relaterte sider

Bli siviløkonom ved UiS

Master i økonomi og administrasjon