Frá haug ok heiðni 2023

Artikler publisert i 2023

Published Endret

Logo: Fra haug ok heidni

Georadarundersøkelser i Rogaland

Av Kristoffer Hillesland ved Arkeologisk museum, UiS

Gravfunn fra Romertid på Tjora

Av Satu Helena Lindell ved Arkeologisk museum, UiS

En middelaldersmie på Eigerøya

Av Øyunn Wathne Sæther ved Arkeologisk museum, UiS

Funderinger fra en steinhugger

Av Erik Akira Inman ved Arkeologisk museum, UiS

Et keramikkverksted på sør-Jæren i eldre jernalder

Av Kristoffer Hillesland, Jon Reinhardt Husvegg og Ester Van De Lagemaat ved Arkeologisk museum, UiS

Gullgubbene fra Hauge og løkens makt

Av Sigmund Oehrl ved Arkeologisk museum, UiS

Fridtjof Øvrebø og skipsgravene på Karmøy

Av Håkon Reiersen, ved Arkeologisk museum, UiS

En middelaldersmie i Vindafjord

Av Hilde Fyllingen, Arkeologisk museum, UiS

Spor etter ritualer i bronsealderen, hugget i stein

Av Gitte Kjeldsen ved Arkeologisk museum, UiS