Barnehagelærerutdanningen ved UiS tilbyr tre profiler

Heltidsstudenter ved bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning har mulighet til å fordype seg faglig fra første studieår ved å søke seg til en profil i utdanningen.

Published Endret

illustrasjon av hoder i profil som sammen utgjør en rund form
Illustrasjon: Getty Images

Som profilstudent ved barnehagelærerutdanningen får du:

  • en unik kompetanse innen din valgte tematikk
  • en mulighet til å spesialisere deg – og valgt profil blir en del av vitnemålet ditt
  • anledning til å skreddersy din egen utdanning
  • mulighet for tettere oppfølging/veiledning gjennom utdanningen
  • anledning til å samarbeide med studenter som deler dine interesser

Å søke seg til en profil er et tilbud om å utvikle seg og lære mer om et særlig område. Profilen er integrert i ordinær utdanning, med noen ekstra aktiviteter. Som profilstudent følger du all undervisning og tar alle eksamener på lik linje med resten av kullet, men arbeidskrav og praksisoppgaver spisses mot profilens tema. Tilbudet er inntaksbegrenset.

Hovedmålet med satsingen er å bidra til at profilstudentene kommer ut av studiet med kunnskap om sitt valgte profiltema på et høyere nivå, og mer i dybden, enn studentene som følger det ordinære studieløpet.

Profilene ved barnehagelærerutdanningen:

Derfor valgte de barnehagelærerutdanning med profilfordypning:

‒ Bærekraftprofilen traff meg

Fordyper seg med "Arbeid med bærekraft i barnehagen"

Ønsket mer kunnskap om bærekraftarbeid i barnehagen

Fordyper seg med "Arbeid med bærekraft i barnehagen"

‒ Vil ha inspirasjon og kunnskap rundt digital teknologi

Fordyper seg med "Aktiv med digital teknologi i barnehagen"

‒ Dette er fremtidsretta

Fordyper seg med "Aktiv med digital teknologi i barnehagen"

Kontakt oss om profilfordypning på barnehagelærerutdanningen:

Førsteamanuensis i musikk
51832906
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Rådgiver i pedagogikk
51833470
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IBU