Barnehagelærerutdanningen ved UiS tilbyr tre profiler

Studenter ved bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning har mulighet til å fordype seg faglig fra første studieår ved å søke seg til en profil i utdanningen.

Publisert Sist oppdatert

Som profilstudent får du

To barn sitter vendt mot hverandre, en strekker hånda si til den andre
Illustrasjon: Getty Images
  • en unik kompetanse innen din valgte tematikk
  • en mulighet til å spesialisere deg – og valgt profil blir en del av vitnemålet ditt
  • anledning til å skreddersy din egen utdanning
  • mulighet for tettere oppfølging/ veiledning gjennom utdanningen
  • anledning til å samarbeide med studenter som deler dine interesser

Å søke seg til en profil er et tilbud om å utvikle seg og lære mer om et særlig område. Profilen er integrert i ordinær utdanning, med noen ekstra aktiviteter. Som profilstudent følger du all undervisning og tar alle eksamener på lik linje med resten av kullet, men arbeidskrav og praksisoppgaver spisses mot profilens tema.

Hovedmålet med satsingen er å bidra til at profilstudentene kommer ut av studiet med kunnskap om sitt valgte profiltema på et høyere nivå, og mer i dybden, enn studentene som følger det ordinære studieløpet.

Profilene ved barnehagelærerutdanningen

Derfor valgte de barnehagelærerutdanning med profilfordypning

Kontakt oss om profilfordypning på barnehagelærerutdanningen

Førsteamanuensis i pedagogikk
51832906
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Seniorrådgiver
51833470
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IBU