Hopp til hovedinnhold

Videreutdanning i utøvende musikk

Ønsker du å videreutvikle dine instrumentale ferdigheter og din kunstneriske profil på ditt hovedinstrument?

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

1 år

Antall studieplasser

Ca. 10

Studiepoeng

60

Opptaksprøve

Video og uke 10

Søknadsfrist

15. desember

Slik søker du til Videreutdanning i utøvende musikk

Informasjon om opptaks- og repertoarkrav, dokumentopplasting mm.

Studiet forbereder deg til et liv som musiker og pedagog. Møt noen av våre talentfulle studenter.

Studer utøvende musikk i Stavanger

Studiet henvender seg til unge musikktalenter med ambisjoner om å utvikle sin kunstneriske og instrumentaltekniske kompetanse.

Prof. Erling Eriksen og klaverstudent ved Fakultet for utøvende kunstfag. Foto: Marius Vervik
Undervisningen foregår ved individuell veiledning, ensembleaktivitet, mesterklasser, prosjektarbeid og seminarer. Foto: Marius Vervik

Om studiet

Undervisningen foregår ved individuell veiledning, ensembleaktivitet, mesterklasser, prosjektarbeid og seminarer.

Studiet tilbyr ulike veivalg: Instrument/vokal og kammermusikk/ensemble, Instrument/vokal og kammermusikk-akkompagnement, Instrument/vokal og biinstrument og Instrument og korpsdireksjon.Studiet gir en mulighet til påbygging- og fordypning i forlengelsen av bachelorprogrammet i utøvende musikk. Du vil lære mer om kunstnerisk formidling på et profesjonelt plan.

Etter endt studie skal du ha lært å fremføre et repertoar med bredde og vanskelighetsgrad som viser at du er kommet til et viderekommet nivå både teknisk og kunstnerisk.

Om du velger å fordype deg i kammermusikk vil du utvikle evne til kammermusikalsk samspill, og få en kunstnerisk forståelse for ulike stilarter og uttrykksmåter i kammerensembler. Du vil også lære å lede og instruere kammermusikk på ulike nivåer. Studiet er fleksibelt for studenter som ønsker lengre utvekslingsopphold ved en av våre utenlandske samarbeidspartnere.

Bjergstedparken

Fakultet for utøvende kunstfag inngår i Bjergsted kulturpark. For studenter innebærer dette at de blir en del av et større musikk- og kunstfaglig miljø som gir svært gode rammer og muligheter for utvikling. Det er tette bånd mellom det profesjonelle kunst- og kulturlivet i regionen, og fakultetets aktiviteter.

Studieretninger

I Bjergsted har vi sterke fagmiljøer knyttet til hver av studieretningene. Høyt kvalifiserte lærere vil gi deg et solid teknisk-metodisk, kunstnerisk og teoretisk grunnlag for en karriere som utøvende musiker i klassisk, jazz eller dirigering. Du vil lære om formidling på ditt hovedinstrument, og utvikle dine ferdigheter som musiker og instrumentalist.

Hva kan du bli?

Du kan arbeide som profesjonell musiker, og/eller kombinere studiet med pedagogikk og jobbe som musikklærer. 

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Ved fullført studium skal kandidaten kunne: 

Generell kompetanse 

 • Reflektere over egen utøvende praksis på et høyere nivå enn ved avsluttet bachelor i utøvende musikk 

Kunnskap 

 • Ha høy kunnskap innenfor fagområdet og innsikt innen sitt hovedinstrument på et høyere nivå enn ved avsluttet bachelor i utøvende musikk. 

Ferdigheter 

 • demonstrere et viderekommet nivå som utøvende musiker 
 • demonstrere kunstnerisk formidling på et profesjonelt plan 
Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Retningsvalg: Klassisk, Jazz eller dirigering

  • Veivalg - Jazz

   • Instrument-/vokalemne og kammermusikk/ensemble

   • Instrumental-/vokalemne og kammermusikk akkompagnement (klaver)

   • Instrumental-/vokalemne og kammermusikk - tidlig musikk

   • Hovedinstrument/vokal og et biinstrumentemne

   • Hovedinstrument og korpsdirigering

   • Instrument/vokal og arrangering/komponering og interpretasjon

    • Arrangering/komponering og interpretasjon

     YEAR 1 SEMESTER 1

     Arrangering/komponering og interpretasjon

     Studiepoeng: 30

  • Veivalg - Klassisk

   • Instrument-/vokalemne og kammermusikk/ensemble

    • Kammermusikk generell - Klassisk

     YEAR 1 SEMESTER 1

     Kammermusikk generell - Klassisk

     Studiepoeng: 30

   • Instrumental-/vokalemne og kammermusikk akkompagnement (klaver)

   • Instrumental-/vokalemne og kammermusikk - tidlig musikk

   • Hovedinstrument/vokal og et biinstrumentemne

   • Hovedinstrument og korpsdirigering

   • Instrument/vokal og arrangering/komponering og interpretasjon

    • Arrangering/komponering og interpretasjon

     YEAR 1 SEMESTER 1

     Arrangering/komponering og interpretasjon

     Studiepoeng: 30

  • Veivalg - Dirigering

   • Arrangering/komponering og interpretasjon

    YEAR 1 SEMESTER 1

    Arrangering/komponering og interpretasjon

    Studiepoeng: 30

   • Instrumentalt mellomnivå

    YEAR 1 SEMESTER 1

    Instrumentalt mellomnivå

    Studiepoeng: 30

   • Kammermusikk generell - Klassisk

    YEAR 1 SEMESTER 1

    Kammermusikk generell - Klassisk

    Studiepoeng: 30

   • Kammermusikk tidlig repertoar

    YEAR 1 SEMESTER 1

    Kammermusikk tidlig repertoar

    Studiepoeng: 30

   • Instrumental-/vokalutøving - Klassisk

    YEAR 1 SEMESTER 1

    Instrumental-/vokalutøving - Klassisk

    Studiepoeng: 30

Søknad og opptak

Slik søker du til Videreutdanning i utøvende musikk

For å søke om opptak til studier ved Fakultet for utøvende kunstfag må du søke via lokal SøknadsWeb. Her finner du viktig søknadsinformasjon.

Digitale opptaksprøver for opptak til høsten 2021

På grunn av restriksjoner i forbindelse med koronapandemien må alle søkere til utøvende musikkstudier levere et egenprodusert videoopptak som runde 1 av opptaksprøvene. Runde 2 er kun for søkere som blir funnet kvalifisert ut fra innsendt video, og gjennomføres som digitalt intervju.

Finn alt du trenger å vite om videoinnspilling og repertoarkrav i artiklene under. Det er samme krav og retningslinjer som er gjeldende uavhengig av søknadsfrist.

Når kan jeg søke?

SøknadsWeb er åpen fra 1. november til 15. desember.

 • Søk på ønsket studium i SøknadsWeb innen 15. desember
 • På kvitteringssiden i SøknadsWeb finner du en lenke til et obligatorisk følgeskjema
 • Fyll ut og send inn følgeskjema med CV og emnevalg innen søknadsfristen
 • Husk også å laste opp søknadsdokumenter i SøknadsWeb innen søknadsfristen
 • Du mottar kvitteringsepost fra SøknadsWeb når søknaden er registrert, samt en egen e-post fra saksbehandler når søknaden din er gjennomgått
 • Start planlegging av videoinnspilling. Hele prøvespillprogrammet skal spilles inn, og programmet må følge fastsatt repertoarkrav. Les mer om repertoarkrav og spesifikasjoner for videoinnlevering i artiklene Repertoarkrav til videreutdanning - klassisk, jazz og dirigering og i Innlevering av egenprodusert video
 • Du vil i januar motta en e-post fra saksbehandler med forklaring om hvor og hvordan video skal deles med fakultetet
 • Du deler video, prøvespillprogram og omtale av videomateriale i e-posten
 • For å kunne bli vurdert for opptak til studier i utøvende musikk kreves det at alle nødvendige søknadsdokumenter er lastet opp i SøknadsWeb, følgeskjema er fullført innen søknadsfristen og video av prøvespill er sendt senest 1. februar
 • Dersom du blir funnet kvalifisert etter videovurdering vil du bli invitert til et digitalt intervju via Zoom i uke 10
 • Invitasjon med eksakt tid for intervju mottar du i separat e-post så snart som mulig etter 1. februar, sammen med svar på videovurderingen
 • Resultat på din søknad publiseres i SøknadsWeb i uke 10 og 11
 • Husk å svare på tilbud og/eller venteliste i SøknadsWeb innen oppgitt frist

Hvem kan søke Videreutdanning i utøvende musikk?

Alle søkere med norsk personnummer, samt søkere fra Norden, kan søke ordinært opptak innen 15. desember via SøknadsWeb, så lenge opptakskravene er oppfylt.

Studiet er også åpent for internasjonale søkere (uten norsk personnummer og bosatt utenfor Norden) som kan dokumentere engelsk språk i henhold til UiS sitt regelverk for internasjonalt opptak, i tillegg til formelle opptakskrav. Les mer om våre studier som tilbys internasjonale søkere. Internasjonal søknadsfrist er 1. januar.

Man kan søke til studieretningene klassisk, jazz/improvisasjon og dirigering.

Søknadsdokumenter - hva må du laste opp i SøknadsWeb?

 • Vitnemål og karakterutskrift med fullført og oppnådd bachelorgrad i utøvende musikk
 • Eventuelle attester og referanser

Dersom bachelorutdanningen gjøres ferdig våren samme år som du søker opptak til, må bekreftelse fra utdanningsstedet samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

Runde 1 - prøvespill på video

Alle søkere til Videreutdanning i utøvende musikk må våren 2021 avlegge runde 1 av sin hovedinstrumentprøve på video som lastes opp til YouTube. Siste frist for innsending av video er 1. februar, og videolenke(r) legges i separat e-post som mottas fra saksbehandler i januar. Les mer om spesifikasjoner for innspillingen av video og deling av denne under Innlevering av egenprodusert video.

Runde 2 - digitalt intervju i uke 10

Alle søkere som blir funnet kvalifisert etter vurdering av innsendt video vil bli invitert til runde 2 i uke 10. Runde 2 vil enten gjennomføres som fysiske opptaksprøver med intervju på campus Bjergsted i Stavanger eller i form av et Zoom- møte, også dette i uke 10. Dette avhenger av smittevernsituasjonen i forbindelse med koronapandemien. Les mer om hvordan opptaksprøvene gjennomføres i artikkelen Alt om opptaksprøvene i musikk - video og uke 10.

Det ble den 26. januar 2021 vedtatt at runde 2 for opptak til utøvende musikkstudier ved Fakultet for utøvende kunstfag gjennomføres ved digitale intervju i uke 10.

Filformat

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF. Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke skann inn kopier). Det kan bli iverksatt kontroll av originalvitnemål ved studiestart. 

Oppnådd bachelorgrad

For studier som Videreutdanning i utøvende musikk - klassisk, jazz/improvisasjon og dirigering (60 studiepoeng), kreves det at lavere grads studier er fullført, fortrinnsvis et 3- eller 4- årig bachelorprogram i utøvende musikk på minimum 180 studiepoeng.

Språkkrav

Universitetet i Stavanger har egne språkkrav for opptak til master- og videreutdanningsstudier. Mangler du engelsk, kan du lese mer om hvordan du kan dekke engelskkravet her.

Bestått utøvende opptaksprøve

Opptaksprøvene til det enkelte studium må være bestått for å bli vurdert for opptak.

For å få opptak til Videreutdanning i utøvende musikk må du i tillegg til å ha oppnådd bachelorgrad bli funnet kvalifisert etter prøvespill som vurderes ut fra innsendt videomateriale. Kvalifiserte søkere blir også innkalt til intervju. Intervju gjennomføres digitalt i uke 10 via Zoom.

Merk!

Videreutdanningsstudiet gjennomføres som et on-campus studium. Det betyr at det kreves tilstedeværelse ved fakultetet i undervisningsukene.

En egenprodusert video av ditt prøvespill skal lastes opp til YouTube og deles med fakultetet innen 1. februar. Sammen med videolenken(e) skal du også dele ditt prøvespillprogram samt en omtale av innsendt videomateriale. Informasjon om hvordan du skal dele videolenken(e) får du i en separat e-post som mottas fra saksbehandler i januar.

Du finner viktig informasjon og flere tips til hvordan du kan ordne videoinnspillingen under punktet Innlevering av egenprodusert video. I artikkelen Alt om opptaksprøvene i musikk - video og uke 10 finner du informasjon om hvordan opptaksprøvene vil foregå våren 2021.Repertoarkrav videreutdanning - klassisk

Det er ikke gitt føringer for repertoar/ prøvespillprogram for hovedinstrument til videreutdanning. Opptaksprøven baseres på at søkeren skriver et forslag på ca. 20 - 30 minutters prøvespillprogram, der nivået forventes å være tilnærmet som på prøvespill for master. Ett av verkene skal ha høy vanskelighetsgrad.

Lengde på prøvespillprogram: 20 - 30 minutter

Søkere til slagverk klassisk:

Videospesifikasjoner og føringer (lengde, innhold, retningslinjer) for søkere til klassisk slagverk finner du her.Repertoarkrav videreutdanning - jazz/improvisasjon

Det er i utgangspunktet ingen føringer på valg av prøvespillprogram/låter, men det er viktig at du framfører musikk som du kjenner godt, og som fremhever ditt musikalske nivå.

Det er viktig at prøvespillprogrammet/videomaterialet inneholder samspill. Dette kravet kan fravikes dersom det – av praktiske grunner – ikke er mulig å få til. Du må i så fall redegjøre for hvorfor samspill ikke har vært mulig.

Prøvespillprogrammet/videomaterialet skal inneholde improvisasjon, slik at du klart får vist dine solist- og ensembleegenskaper. Omfanget av improvisasjon og hvilken type improvisasjon er opp til deg selv å avgjøre, basert på din musikalske profil og sjangerinnretning.

Lengde på prøvespillprogram: ca. 20 - 30 minutterRepertoarkrav videreutdanning - dirigering

Søker du deg til emnet Instrumentalt hovedinstrument (VUA100) med dirigering kombineres dette med annet 30 studiepoengsemne for å danne et heltidsstudium på 60 studiepoeng, for eksempel biinstrumentemne, kammermusikk, akkompagnement (klaver), tidlig musikk eller arrangering/komponering. Dersom du ønsker å kombinere hovedinstrument dirigering med annet utøvende emne på annet instrument må det sendes inn video av 2 separate prøvespillprogram.

Videospesifikasjoner og føringer (lengde, innhold, retningslinjer) for søkere til dirigering finner du her.

Videreutdanning består av 2 emner på 30 studiepoeng som begge strekker seg over et helt år. Emnet Instrumentalt-/vokalt hovedområde (VUA100) er obligatorisk, og du må derfor søke deg til det emnet du ønsker å kombinere hovedinstrumentundervisningen med.

Studiet tilbyr ulike veivalg.

For studieåret 2021/2022 kan du velge mellom disse emnekombinasjonene:

 • Instrument-/vokalemne og kammermusikk generell (VKA100)
 • Instrument-/vokalemne og kammermusikk akkompagnement klaver (VAK100)
 • Instrument-/vokalemne og kammermusikk tidlig repertoar (VTM100)
 • Instrument-/vokalemne og instrumentalt mellomnivå (VIM100)
 • Instrument-/vokalemne og arrangering/komponering og interpretasjon(VAR100)

Dersom du velger et kombinasjonsemne på annet instrument enn ditt hovedinstrument må du sende inn 2 separate prøvespillprogram for videovurdering.

Valg av ønsket emnekombinasjon gjør du i det elektroniske følgeskjemaet som leveres innen søknadsfristen.

Merk!

Det tas forbehold om oppstart av emner.

Spesifikasjoner til videoinnspilling

 • Begynn å ta opp deg selv i god tid før innleveringsfristen.
 • Det er lov å levere flere ulike videoer, for eksempel kan ulike verk/stykker/låter og ulike satser være spilt inn hver for seg.
 • Det er ikke lov å redigere innenfor en enkelt sats/låt.
 • Videoen skal inneholde hele prøvespillprogrammet og følge fastsatt repertoarkrav.
 • Lengde på prøvespillprogram finner du under repertoarkrav.
 • Lydfil alene tillates ikke.
 • Video skal lastes opp til YouTube.
 • Videoen må være av nyere dato, og ikke eldre enn 1. november 2020.

Viktig!

Husk å filme slik at vi ser deg, gjerne ansiktet, og ikke minst ser deg spille/synge/dirigere. Husk å sjekke at lyden er ok og at du har lastet opp filen til YouTube med de innstillinger som gir oss rettigheter til å spille den av.

Søkere til jazz/improvisasjon:

Videomaterialet skal inneholde improvisasjon og samspill. Kravet om samspill kan fravikes dersom det av praktiske grunner ikke er mulig å få til. Du må i så fall redegjøre for hvorfor det ikke har vært mulig.

Søkere til dirigering:

Videospesifikasjoner og føringer (lengde, innhold, retningslinjer) for søkere til dirigering finner du her.

Instrumentale søkere klassisk:

Hvis du har tilgang til akkompagnement er det bra, men det er ikke obligatorisk å ha med akkompagnement. Du kan altså godt spille solo/alene.

Søkere til slagverk klassisk:

Videospesifikasjoner og føringer (lengde, innhold, retningslinjer) for søkere til klassisk slagverk finner du her.

Søkere til sang klassisk:

Repertoar spilles inn som oppgitt i repertoarkrav, både med og uten akkompagnement.

Siste frist for innsending av video er 1. februar.

Videolenken(e), prøvespillprogram og omtale av innsendt videomateriale deles med fakultet i separat e-post som mottas fra saksbehandler i januar.

For å få mulighet til å sende oss en egenprodusert video av ditt prøvespill for runde 1, må du ha fullført følgeskjema og lastet opp alle obligatoriske dokumenter i SøknadsWeb innen søknadsfristen. Dersom også video er mottatt innen fristen vil din søknad bli videre vurdert av nedsatt kommisjon.

Runde 1 - videovurdering

Alle søkere til utøvende musikkstudier må våren 2021 avlegge runde 1 av sin hovedinstrumentprøve på video som lastes opp til YouTube. Det er lurt å starte planleggingen av videoinnspillingen så snart som mulig. Søkerne må dokumentere sine kunstneriske kvalifikasjoner og ferdigheter på praktiske prøver i henhold til studieprogrammet man søker opptak til.

Siste frist for innsending av video er 1. februar.

Videolenke(r), prøvespillprogram og omtale av videomateriale legges i separat e-post som mottas fra saksbehandler i januar. Les mer om spesifikasjoner for innspillingen av video og deling av denne under Innlevering av egenprodusert video.

Dersom du har flere søknadsalternativ og søknadene dine gjelder vurderinger til to forskjellige studieretninger (jazz og klassisk), må du sende video av to separate prøvespillprogram.

De nedsatte kommisjonene vurderer alle innsendte prøvespill så snart som mulig etter 1. februar.

Runde 2 - digitalt intervju i uke 10

Dersom kommisjonen finner deg kvalifisert på ditt hovedinstrument etter videovurdering vil du bli invitert til et digitalt intervju via Zoom i uke 10. Intervjuet blir gjort av kommisjonen som vurdert din video, samt representant fra studieadministrasjonen. Invitasjon med eksakt tid for intervju vil du få på egen e- post i uke 6 - 7. I intervjuet får du anledning til å redegjøre for din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får anledning til å stille spørsmål.

Sekundære opptaksprøver

Dersom noe uforutsett skulle skje og man for eksempel ikke får anledning til å sende inn video innen fristen, vil man tilbys overføring til sekundære prøver som arrangeres i mai/juni. Det er viktig å huske på at de sekundære prøvene kun gjennomføres for instrument og for studieplasser hvor vi ikke har fylt opp etter primære prøver til uke 10.

Fakultetet publiserer viktige nyheter vedrørende søknad og opptak i perioden hvor SøknadsWeb er åpen og frem til alle tilbud er publisert på nettsiden vår.

Tilbud, avslag og ventelisteplass på søkt studie blir publisert i SøknadsWeb. Du mottar varsel på e-post når resultatene foreligger. Finn brev med svar på din søknad under "Mine søknader".

Dersom du har spørsmål om ditt tilbud, avslag eller ventelisteplass kan du henvende deg til oss på e-post til musikk-dans@uis.no

Slik svarer du

Du takker ja eller nei til tilbudt studieplass eller ventelisteplass direkte i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

Opptaksreglement for Fakultet for utøvende kunstfag

Dette reglementet gjelder for opptak til alle studieprogram ved Fakultet for utøvende kunstfag med en utøvende hovedprofil, basert på de faglige standarder som gjelder for utøvende og skapende musikkutdanning i Norge.

Opptaksreglementet gjelder opptak til følgende studier:

 • Årsstudium i utøvende musikk
 • Bachelorprogram i utøvende musikk
 • Videreutdanning i utøvende musikk
 • Masterprogram i utøvende musikk
 • Postgraduate Diploma i utøvende musikk

Vedtatt av IR/IMD 30. september 2008. Revidert og vedtatt av kvalitetsutvalget/ Institutt for musikk og dans 4. september 2012. Sist revidert og vedtatt av kvalitetsutvalget/Fakultet for utøvende kunstfag 23. oktober 2018.

Opptaksreglementet for Fakultet for utøvende kunstfag bygger på FOR-2007-01-31-173: Forskrift om opptak til høyere utdanning, og gjeldende utfyllende regler fastsatt av UiS Forskrift sist oppdatert februar 2018.

Begrepsforklaringer

Hovedinstrument: Søkernes primære utøvende instrument.

Hoveddisiplin: Instrument, vokal/sang, komposisjon.

Opptaksprøver/utøvende prøve: prøvespilling på hoveddisiplin.

1. Opptaksgrunnlag

1.1 Søkere til bachelor i utøvende musikk/årsstudium i utøvende musikk må dokumentere generell studiekompetanse (GSK).

Alternativt kan søkere fra 25 år, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Søkeren må fylle 25 år det året h*n søker opptak til.

1.2 Søkere til Master i utøvende musikk, må dokumentere fullført lavere grads studier i musikk, fortrinnsvis en 3- eller 4-årig Bachelorgrad med instrumentalutøvende emner på minimum 90 studiepoeng.

1.3 Søkere til Videreutdanning i utøvende musikk, må dokumentere fullført lavere grads studier, fortrinnsvis et 3- eller 4-årig Bachelorprogram i utøvende musikk.

1.4 Søkere til Postgraduate Diploma i utøvende musikk, må dokumentere fullført master i utøvende musikk.

1.5 Søknad om godkjenning/ innpassing av annen utdanning skal gjøres etter fakultetets retningslinjer. Informasjon og søknadsskjema finnes på UKs nettsider. Søknadsfrist for innpassing er 1. august det året man starter studiet.

2. Opptak

2.1 Dekan innstiller til opptak etter at opptaksprøver er avholdt. Dekanen regulerer opptak etter: 

- kommisjonens vurdering og rangering

- resultat fra teori- og gehørprøven

- hensynet til instrumental-/vokalbesetninger

- andre ressurshensyn

2.2 Studieadministrasjonen videreformidler svar på søknad til søkerne, vedtatt av dekan. Søkere som mottar tilbud om studieplass og/eller ventelisteplass må registrere svar i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

2.3 Saksbehandling av søkere er taushetsbelagt og unntatt offentlighet.

3. Kommisjonsordning

3.1 Kommisjon for de enkelte hoveddisipliner oppnevnes av avdelingsleder og består av minimum to lærere, hvor minst en skal representere den hoveddisiplin søkeren prøves i. De faglige representantene i kommisjonen har uttale- og stemmerett. Studentrepresentanter, oppnevnt av studentrådet ved UK, har rett til å være til stede som observatør under opptaksprøvene, men har ikke uttalerett.

3.2 Kommisjonen har ansvar for:

1) vurdering av kvalifikasjoner og ferdigheter

2) rangering av søkere i henhold til oppnådd poengsum og de rammer som er satt av avdelingsleder/dekan (Jf. punkt 4).

Kommisjonen vurderer søkerne som kvalifisert eller ikke kvalifisert. Kommisjonen rangerer deretter kvalifiserte søkere innenfor hoveddisiplinen eller instrumentgruppen. Resultatene samles av studieadministrasjon og legges frem for avdelingsledere, med endelig vedtak av dekan.

3.3 Ved eventuelle prøver på støtteinstrument skal kommisjonen vurdere søkers prøvespill som kvalifisert eller ikke kvalifisert.

3.4 Formelle feil ved gjennomføringen av opptaksprøvene kan påklages (Jf. punkt 10).

4. Organisering av opptaksprøver til utøvende studier i musikk ved Fakultet for utøvende kunstfag

4.1 Søkere inviteres til opptaksprøver i henhold til oppsatt plan minimum 2 uker før opptaksuken.

4.2 Gradering av prøveresultater gjøres på grunnlag av tre delprøver:

1) utøvende prøve (hovedinstrument)

2) musikkteori/ gehør

3) intervju

Dokumentert bestått prøve i musikkteori og gehør tatt eksternt eller ved annet lærested samme studieår kan bli vurdert som godkjent, dersom dette kan dokumenteres.

4.3 Opptaksprøven gjennomføres med utgangspunkt i definerte repertoarkrav publisert på UKs nettside.

4.4. Dersom det er mange søkere til en hoveddisiplin avvikles prøven over to dager.

4.5 Søkere må ha minimumspoengsum i hver av delprøvene hovedinstrument og musikkteori/gehør for å bli vurdert til opptak.

4.6 Etter fullført prøve skal en oppnevnt kommisjon bestående av administrative representanter gjennomføre samtale/intervju med søkeren. Under samtalen skal søkeren ha anledning til å stille spørsmål om studiet.

4.7 Dersom det ikke kan tilbys studieplass til kvalifiserte/ godkjente søkere, settes vedkommende på venteliste. Søkere som settes på venteliste etter første opptaksrunde vil ikke automatisk ha forrang fremfor godkjente søkere i sekundæropptaket (jf. punkt 5.4).

4.8 Avdelingsledere fremlegger forslag til opptak for dekan ut ifra faglige vurderinger og ressursgrunnlag. Endelig opptak vedtas av dekan.

5. Tilbud om studieplass

5.1 Søkerne informeres per e-post og i SøknadsWeb om tilbud, venteliste eller avslag.

5.2 Hvis en søker ikke bekrefter tilbud om studieplass, vil plassen bli tilbudt til en annen godkjent søker eller sekundærsøker. Tilbudet gjelder ikke nødvendigvis innenfor samme hovedinstrument. Søkere som plasseres på venteliste etter primæropptaket, må konkurrere med sekundærsøkere.

5.3 Studenter med studieplass som har permisjon fra utøvende studier i ett år eller mer, vil normalt bli pålagt å gjennomføre ny hovedinstrumentprøve for å bekrefte nivå.

5.4 Det tas forbehold om oppstart av studieprogram.

6. Utsatt opptaksprøve

6.1 Søkere som på grunn av sykdom eller lignende kan søke om å få utsatt opptaksprøve. Opptaksprøve vil gjennomføres dersom fakultetet har ledige studieplasser.

7. Sekundæropptak

7.1 Søkere som på grunn av sykdom eller lignende ikke kan gjennomføre primære opptaksprøver til fastsatt tid, kan be om å få avlegge prøvespill under sekundære opptaksprøver.

7.2 Det kan arrangeres sekundære opptaksprøver dersom det etter primæropptaket er ledige studieplasser. Ledige studieplasser avhenger av kapasitet på søkers hovedinstrument. Sekundære opptaksprøver arrangeres for søkere som ikke hadde anledning til å møte ved primæropptaket, samt for eventuelle nye søkere (jf. punkt 4).

7.3 Opptak av sekundærsøkere avgjøres av avdelingsleder og dekan i henhold til samme prosedyrer som nevnt under punkt 2.

8. Videoopptak som grunnlag for opptaksvurdering

8.1 Et videoopptak med god lydkvalitet kan legges til grunn for prøve i hovedinstrument i forbindelse med opptak av utvekslingsstudenter- og søkere som har bostedsadresse utenfor Norden.

9. Opptak av utvekslingsstudenter

9.1 Internasjonale studenter som ønsker studieopphold gjennom utvekslingsprogram blir vurdert faglig av fakultetets lærere.

10. Klageadgang

10.1 Klage på formelle feil ved opptak behandles først av fakultetet. Dersom fakultetets opprinnelige vedtak opprettholdes, og søker velger å opprettholde klagen, vil klagen bli videresendt til universitetets klagenemnd. I henhold til Forvaltningslovens §28 og §29 kan vedtak påklages skriftlig innen 3 uker etter dato på mottatt brev. Klagen sendes til Universitetet i Stavanger.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

Hele eller deler av året. Hvorfor et utenlandsopphold? 

Fakultetet tilstreber bevisst et høyt internasjonalt nivå for å speile den yrkesmessige virkeligheten kandidatene kommer ut i etter endt studium. Den internasjonale profilen til fakultetet er helt nødvendig for å kunne fungere i harmoni med europeisk høyere musikkutdanning, musikkforskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. Primært skal studenten ved utenlandsoppholdet oppnå en personlig utvikling som utøvende og medskapende kunstner. Et internasjonalt semester skal gi studenten mulighet til videre fordypning i forhold til det opprinnelige studiet ved UiS, men skal også gi muligheter for individuell spesialisering. Ordning for utvekslingen 

Studenter kan søke om utvekslingsplass ved en av UKs mange partnerinstitusjoner med tanke på et delstudium i utlandet. Studenten må selv kvalitetssikre hvordan tilbudet fra vertsinstitusjonen egner seg sammen med sin egen progresjon og planlagte løp. Krav for å reise på utveksling: Søkeren må ha fått opptak på studiet videreutdanning ved Fakultet for utøvende kunstfag før utvekslingssemesteret.

Søknadsprosess 

Fristen for å gi UiS beskjed om at man ønsker å reise på utveksling i påfølgende studieår er 1. februar. Fristen er lik enten man skal reise på utveksling høst- eller vårsemester. Dette gir man melding om gjennom Digital studentekspedisjon.Hver student kan sette opp to (2) institusjoner en ønsker å reise til og vil bli nominert til begge disse. De ulike mottakeruniversitetene har ulike søknadsprosedyrer, som man må gjøre seg kjent med. Mange av UiS sine partnere innenfor utøvende kunstfag benytter EASY som online-søknadsverktøy.I tilfeller hvor vi har mottatt flere søkere enn det er tilgjengelige plasser, kan partneruniversitetene i utlandet be UiS om å rangere søkerne. Dersom UiS blir bedt om å rangere søkerne, vil dette bli gjort på et faglig grunnlag. Antall søkere til det enkelte partneruniversitet vil derfor ha innvirkning på sjansen til å få på plass på ønsket studiested. Både søknader gjennom EASY og andre søknadsportaler skal inneholde en rekke vedlegg. Det kan være ulike krav ved ulike institusjoner, men som oftest kreves følgende:  

 • Video hvor du spiller ditt instrument 
 • Motivasjonsbrev 
 • Anbefalingsbrev fra hovedinstrumentlærer 
 • Kunstnerisk CV 
 • Karakterutskrift på engelsk (bestill på StudentWeb i god tid) 
 • Learning Agreement - HVIS de spør om det. En læringsavtale skal uansett skrives senere, dersom man får tilbud om plass 

Orienter deg nøye på institusjonenes hjemmesider for å se om de har egne bestemmelser angående søknadsprosessen og søknadsfrister. Disse har du som student ansvar for å følge opp. 

Kontaktinformasjon 

Ta kontakt med hovedinstrumentlærer for faglig veiledning.

Praktisk relaterte spørsmål om utveksling:  musikk-dans@uis.noGenerelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

+
Utveksling
 • Alle land

  Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

  SDMK - Danish National Academy of Music has campuses in both Odense and Esbjerg, and not all their educations are offered both places.

   

  Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

  The Royal Danish Academy of Music is the oldest professional institution of musical education in Denmark as well as the largest, with approximately 400 students. It was founded in 1825.

  Det Jyske Musikkonservatorium

  The Royal Academy of Music is a conservatoire and state institution that was established in 1927, located in both Aarhus and Aalborg.

  University of the Arts Helsinki

  The Sibelius Academy is part of the University of the Arts Helsinki and a university-level music school which operates in Helsinki and Kuopio, Finland. The university is among the biggest European music universities with roughly 1,900 enrolled students.

  Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

  The Royal College of Music in Stockholm (KMH), established 1771, is one of the world's oldest music academies, founded by Gustav III.

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

  Musikhögskolan Ingesund

  The Ingesund Academy of Music is a music academy in Arvika and part of Karlstad University.

  Örebro universitet

  Ôrebro Universitet sin visjon er å være "a university that leads towards a knowledge-driven society".

  'Erasmus' College, Brussels

  Conservatorio di Musica santa Cecilia

  The birth of the institution dates back to 1875 thanks to Giovanni Sgambati and Ettore Pinelli as part of the reorganization of education operated by the Savoy state.

  Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni

  The Higher Institute of Musical Studies "G. Briccialdi" of Terni is located on the three floors of a prestigious Renaissance building in the historic center of the city.

  Conservatorio di Musica Arrigo Boito di Parma

  The history of the conservatory goes back to 19th century when giving singing lessons to orphans.

  Conservatorio di Musica Nino Rota - Monopoli

  The Monopoli Conservatory was founded in 1971 by the will and merit of Italian composer Nino Rota, and in 2004 named after him.

  Music Conservatory "G. B. Pergolesi"

  The conservatory is situated on the Adriatic sea coastline.

  Conservatory of Music Antonio Vivaldi of Allessandria

  Established at the end of the 1800’s, in 1969 the “Vivaldi” Conservatory of Music became one of the first Italian State Conservatories. It is situated in the 18th Century “Cuttica di Cassine” building.

  Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici "Gaetano Braga" di Teramo

  ISSSMC “G. Braga” in Teramo is a small institution, and of the oldest music institutions in Italy, founded in 1895.

  Jazeps Vitols Latvian Academy of Music

  Latvian Conservatory of Music was founded in 1919 by the Latvian composer Jāzeps Vītols, who also became the first director of the Latvian National Opera.

  University of the Arts the Hague

  The Royal Conservatoire the Hague (Koninklijk Conservatorium) at the University of the Arts the Hague was founded by King William I in 1826, making it the oldest conservatoire in the Netherlands.

  Academy of Music, Cracow

  The Academy of Music in Kraków was founded in 1888 by the eminent Polish composer Władysław Żeleński.

  Lithuanian Academy of Music and Theatre

  The Lithuanian Academy of Music and Theatre in Vilnius, Lithuania, was founded by Composer Juozas Naujalis in 1933.

  MUSIKENE - Superior Music Conservatory of Basque Country

  MUSIKENE (Centro superior de música del Pais Vasco) is located in San Sebastián, in the Basque region of Spain.

  Birmingham City University

  Birmingham City University is a university in Birmingham, England. Initially established as the Birmingham College of Art with roots dating back to 1843, it was designated as a polytechnic in 1971 and gained university status in 1992.

  University of Applied Sciences Northwestern Switzerland

  Composer Hans Huber, director of the general music school Allgemeine Musikschule founded in 1867, founded in 1905 a conservatory, the first of its kind in the German-speaking part of Switzerland.

  Academy of Music Franz Liszt Weimar

  The University of Music FRANZ LISZT Weimar in Germany was founded in 1872 by Carl Müllerhartung, the student of Franz Liszt.

  Mannheim University of Music and Performing Arts

  During the eighteenth century, Mannheim was the home of the "Mannheim School" of classical music composers.

  University of Music and Dramatic Arts Graz

  The University of Music and Performing Arts Graz was given its present name in 1970, but goes back to the founding of the Singschule in 1816.

  University Mozarteum Salzburg

  Mozarteum University Salzburg, in German Universität Mozarteum Salzburg, was founded by Mozart’s widow in 1814 and it got its present name in 1908.

  Academy of Performing Arts in Bratislava

  I tillegg til dans og musikk tilbyr Academy of Performing Arts også utdanning innen teater og film/TV. Med sine over 1.000 studenter er den Slovakia sin største kunstneriske utdanningsinstitusjon.

  Konsortium/Nettverk (dummystedkode)

 • Danmark

  Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

  SDMK - Danish National Academy of Music has campuses in both Odense and Esbjerg, and not all their educations are offered both places.

   

  Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

  The Royal Danish Academy of Music is the oldest professional institution of musical education in Denmark as well as the largest, with approximately 400 students. It was founded in 1825.

  Det Jyske Musikkonservatorium

  The Royal Academy of Music is a conservatoire and state institution that was established in 1927, located in both Aarhus and Aalborg.

 • Finland

  University of the Arts Helsinki

  The Sibelius Academy is part of the University of the Arts Helsinki and a university-level music school which operates in Helsinki and Kuopio, Finland. The university is among the biggest European music universities with roughly 1,900 enrolled students.

 • Sverige

  Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

  The Royal College of Music in Stockholm (KMH), established 1771, is one of the world's oldest music academies, founded by Gustav III.

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

  Musikhögskolan Ingesund

  The Ingesund Academy of Music is a music academy in Arvika and part of Karlstad University.

  Örebro universitet

  Ôrebro Universitet sin visjon er å være "a university that leads towards a knowledge-driven society".

 • Belgia

  'Erasmus' College, Brussels

 • Italia

  Conservatorio di Musica santa Cecilia

  The birth of the institution dates back to 1875 thanks to Giovanni Sgambati and Ettore Pinelli as part of the reorganization of education operated by the Savoy state.

  Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni

  The Higher Institute of Musical Studies "G. Briccialdi" of Terni is located on the three floors of a prestigious Renaissance building in the historic center of the city.

  Conservatorio di Musica Arrigo Boito di Parma

  The history of the conservatory goes back to 19th century when giving singing lessons to orphans.

  Conservatorio di Musica Nino Rota - Monopoli

  The Monopoli Conservatory was founded in 1971 by the will and merit of Italian composer Nino Rota, and in 2004 named after him.

  Music Conservatory "G. B. Pergolesi"

  The conservatory is situated on the Adriatic sea coastline.

  Conservatory of Music Antonio Vivaldi of Allessandria

  Established at the end of the 1800’s, in 1969 the “Vivaldi” Conservatory of Music became one of the first Italian State Conservatories. It is situated in the 18th Century “Cuttica di Cassine” building.

  Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici "Gaetano Braga" di Teramo

  ISSSMC “G. Braga” in Teramo is a small institution, and of the oldest music institutions in Italy, founded in 1895.

 • Latvia

  Jazeps Vitols Latvian Academy of Music

  Latvian Conservatory of Music was founded in 1919 by the Latvian composer Jāzeps Vītols, who also became the first director of the Latvian National Opera.

 • Nederland

  University of the Arts the Hague

  The Royal Conservatoire the Hague (Koninklijk Conservatorium) at the University of the Arts the Hague was founded by King William I in 1826, making it the oldest conservatoire in the Netherlands.

 • Polen

  Academy of Music, Cracow

  The Academy of Music in Kraków was founded in 1888 by the eminent Polish composer Władysław Żeleński.

 • Litauen

  Lithuanian Academy of Music and Theatre

  The Lithuanian Academy of Music and Theatre in Vilnius, Lithuania, was founded by Composer Juozas Naujalis in 1933.

 • Spania

  MUSIKENE - Superior Music Conservatory of Basque Country

  MUSIKENE (Centro superior de música del Pais Vasco) is located in San Sebastián, in the Basque region of Spain.

 • Storbritannia

  Birmingham City University

  Birmingham City University is a university in Birmingham, England. Initially established as the Birmingham College of Art with roots dating back to 1843, it was designated as a polytechnic in 1971 and gained university status in 1992.

 • Sveits

  University of Applied Sciences Northwestern Switzerland

  Composer Hans Huber, director of the general music school Allgemeine Musikschule founded in 1867, founded in 1905 a conservatory, the first of its kind in the German-speaking part of Switzerland.

 • Tyskland

  Academy of Music Franz Liszt Weimar

  The University of Music FRANZ LISZT Weimar in Germany was founded in 1872 by Carl Müllerhartung, the student of Franz Liszt.

  Mannheim University of Music and Performing Arts

  During the eighteenth century, Mannheim was the home of the "Mannheim School" of classical music composers.

 • Østerrike

  University of Music and Dramatic Arts Graz

  The University of Music and Performing Arts Graz was given its present name in 1970, but goes back to the founding of the Singschule in 1816.

  University Mozarteum Salzburg

  Mozarteum University Salzburg, in German Universität Mozarteum Salzburg, was founded by Mozart’s widow in 1814 and it got its present name in 1908.

 • Slovakia

  Academy of Performing Arts in Bratislava

  I tillegg til dans og musikk tilbyr Academy of Performing Arts også utdanning innen teater og film/TV. Med sine over 1.000 studenter er den Slovakia sin største kunstneriske utdanningsinstitusjon.

 • Norge

  Konsortium/Nettverk (dummystedkode)

Spørsmål og svar

Får jeg tilgang til øvingsrom i helgene, og når får jeg tilgang til timeplanen min? Her finner du svar på det du måtte lure på.

Spørmålstegn på gul bakgrunn

Hvor foregår undervisningen?

Som student ved Fakultet for utøvende kunstfag vil du ha all din undervisning på campus Bjergsted. På campus har vi konsertsaler og ensemblerom, i tillegg til god kapasitet på øvingsrom som du som student kan benytte både til hverdags og i helgene. I tillegg vil du i prosjektuker delta i ulike forestillinger og arrangementer tilknyttet andre kulturinstitusjoner og scener i Stavanger-regionen.

Hvor finner jeg campus Bjergsted og Fakultet for utøvende kunstfag?

Fakultet for utøvende kunstfag har sin egen campus som befinner seg i Bjergstedparken, kun et steinkast fra Stavanger sentrum. Campus Bjergsted ligger like i nærheten av Gamle Stavanger og har Stavanger konserthus som nærmeste nabo. Sjekk ut UiS sitt interaktive kart for informasjon om beliggenhet.

Når får jeg vite hvem som blir mine lærere?

I begynnelsen av august får du innvilget studierett. Når du har semesterregistrert deg vil du få tilgang til Canvas hvor du finner informasjon om både undervisning, lærere og timeplan.

Når får jeg tilgang til timeplanen min?

Timeplanen vil være klar til studiestart. Den får du tilgang til så snart du har semesterregistrert deg. Instrumentalundervisning avtales direkte med lærer og vil ikke ligge i timeplanen. Plan for undervisning i prosjektuker vil foreligge senest tre uker før prosjektet finner sted.

Kan jeg reise på utveksling i løpet av videreutdanningen?

Du kan velge om du vil reise ut enten hele året eller kun ett semester. Du kan også gjennomføre hele studiet ved campus Bjergsted.

Kontakt

Har du spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt på e-post musikk-dans@uis.no

Studieretninger og fagmiljø

Videre studier

Et naturlig valg etter fullført videreutdanning er Master i utøvende musikk. Ønsker du praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan du søke deg til vår PPU i utøvende og skapende kunstfag. Skulle du ønske å videreutvikle din kunstneriske- og instrumentaltekniske kompetanse kan du søke Postgraduate Diploma i utøvende musikk. I tillegg tilbyr vi årsenheter som for eksempel Musikkproduksjon og opptaksteknikkDigitale dirigentstudierDigitale skolekorpsstudier og DigJazz.

Studier

ved Fakultet for utøvende kunstfag

Studentliv