Etiske løsninger i digitale helse- og omsorgstjenester (E-DigiCare)

Hvilke etiske utfordringer kan oppstå når vi tar i bruk teknologiske løsninger i helse- og omsorgstjenesten? Forskergruppen E-DigiCare har som mål å utforske de etiske aspektene og konsekvensene ved utvikling og implementering av digitale helse- og omsorgstjenester.

Publisert Sist oppdatert
En menneskehånd og en robothånd holder hender i et symbol på samarbeid mellom mennesker og teknologi.

Helsetjenesten står overfor betydelige endringer, og implementeringen av digitale løsninger og nye arbeidsmetoder endrer både strukturer og prosesser. Dette krever kontinuerlig utvikling av både teori og klinisk praksis. Det blir spesielt utfordrende for sårbare og marginaliserte grupper i samfunnet, og derfor blir omsorgsetiske spørsmål av særlig interesse for oss. Vi mener at digitale, KI-baserte løsninger bør være menneskesentrerte og brukes på en human, sikker og bærekraftig måte, noe som innebærer at vi står overfor en rekke etiske avgjørelser.

Forskergruppen E-DigiCare ønsker å bidra med omsorgsetisk forskning og kompetanse i utviklingen og implementeringen av digital teknologi. Forskningen vil bidra til å støtte beslutningstaking og i utdanningen av fremtidens helsepersonell. Vårt primære mål er å utforske etiske aspekter ved utvikling og implementering av digitale helse- og omsorgstjenester. Forskningen vår fokuserer på å utvikle forståelse for omsorgsetiske begreper innenfor området digitalisering. Vi ser det som vår sentrale oppgave å belyse de etiske konsekvensene for både enkeltpersoner og samfunnet. Dette inkluderer utvikling av etiske retningslinjer for praksis ved utvikling, implementering, evaluering, design, forskning og bruk av digitale løsninger.

E-DigiCare er en tverrfaglig nordisk forskergruppe tilknyttet Det helsevitenskaplige fakultet ved Universitetet i Stavanger (UiS). Gruppen består av medlemmer fra UiS, Åbo Akademi (ÅA) i Finland og Umeå Universitet (UMU) i Sverige.

Forskere

Professor i omsorgsvitenskap
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Professor i omsorgsvitenskap
51831149
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Professor i helsevitenskap
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Universitetslektor i sykepleiefag
51834185
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Universitetslektor i helsevitenskap/sykepleievitenskap
51831067
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk