Ekspertliste samfunnssikkerhet og risikostyring

Universitetet i Stavanger har et stort fagmiljø i samfunnssikkehet og risikostyring som blant annet kan uttale seg om risikoanalyser, risikostyring og planlegging; beredskap og krisehåndtering; internasjonale humanitære og komplekse kriser; samfunnssikkerhetspolitikk og transportsikkerhet; samfunnsendringer og terror

Publisert Sist oppdatert
To brannmenn i røyk.

Professor Eirik Bjorheim Abrahamsen
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging  
Kompetanseområder: Risikoanalyse og risikostyring. 
Tlf: 51 83 21 96 
E-post: eirik.b.abrahamsen@uis.no 

Professor Terje Aven 
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging 
Kompetanseområder: Risikoanalyse, risikostyring, samfunnssikkerhet. 
Tlf: 51 83 22 67 / Mobil: 924 72 445 
E-post: terje.aven@uis.no 

Professor Frederic Bouder 
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging 
Kompetanseområder: Risikooppfatning, risikokommunikasjon og risikopolitikk. 
Tlf: 971 01 512 
E-post: frederic.bouder@uis.no 

Professor Ole Andreas Engen 
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging 
Kompetanseområder: Samfunnssikkerhet, beredskapsarbeid, klimarisiko, risikohåndtering og risikoregulering, myndighetsstyring, samfunnssikkerhetspolitikk og teknologisk sårbarhet.
Tlf: 51 83 18 58 / Mobil: 924 67 852 
E-post: ole.a.engen@uis.no 

Førsteamanuensis Kenneth Pettersen Gould 
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Kompetanseområder: Samfunnssikkerhet, beredskapsarbeid, arrangementssikkerhet, risiko og sikkerhet i luftfarten. 
Tlf: 51 83 16 58 / Mobil: 971 88 965 
E-post: kenneth.a.pettersen@uis.no 

Professor Sissel Haugdal Jore
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging 
Kompetanseområder: Terrorisme, radikalisering, sikring, hybride trusler, risikostyring, forsvars- og sikkerhetspolitikk. 
Telefon: 51 83 18 30 / Mobil: 995 18 189. 
E-post: sissel.h.jore@uis.no 

Professor Bjørn Ivar Kruke
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging 
Kompetanseområder: Beredskap, samfunnssikkerhet, krisehåndtering, arktisk sikkerhet, EU Civil Protection, humanitære kriser, nødhjelpsarbeid. 
Tlf: 51 83 15 48 / Mobil: 900 56 364 
E-post: bjorn.i.kruke@uis.no 

Førsteamanuensis Claudia Morsut
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging 
Kompetanseområder: EUs ordning for sivil beredskap (EU civil protection policy), EUs samordningsmekanisme for sivil beredskap (European Union Civil Protection Mechanism), EUs risikostyring, EUs samfunnssikkerhetspolitikk, sikkerhet og klimaendringer. 
Tlf: 51 83 13 31
E-post: claudia.morsut@uis.no 

Professor Ove Njå 
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging 
Kompetanseområder: Beredskap, transportsikkerhet, risikoanalyse/risikostyring, teknisk sikkerhet. 
Tlf: 51 83 22 68 / Mobil: 915 21 404 
E-post: ove.njaa@uis.no 

Førsteamanuensis Kristin Sørung Scharffscher
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging 
Kompetanseområder: Kriser og krisehåndtering, kjønnsperspektiver i risikostyring og samfunnssikkerhet, risikokommunikasjon, nødhjelpsarbeid i komplekse kriser, internasjonale humanitære organisasjoner og FN. Ledet forskningsprosjektet PAN-FIGHT som studerte risikokommunikasjon og sosial sårbarhet under korona-pandemien.
Tlf: 51 83 11 85  
E-post: kristin.s.scharffscher@uis.no 

Professor Jon Tømmerås Selvik
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging 
Kompetanseområder: Risikoanalyse og risikostyring, risikokommunikasjon, pålitelighetsanalyse, samfunnssikkerhet. 
Tlf: 51 83 35 99 / Mobil: 916 74 529 
E-post: jon.t.selvik@uis.no 

Førsteamanuensis Lillian Katarina Stene 
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging 
Kompetanseområder: Samfunnssikkerhet, krisehåndtering, sikkerhet og risiko i kriseområder, humanitære og komplekse kriser, sivil militær koordinering (Afghanistan), organisatorisk sikkerhet, HMS og regulering. 
Tlf: 51 83 15 52 / Mobil: 45 66 48 96 
E-post: lillian.k.stene@uis.no 

Førsteamanuensis Christian Henrik Alexander Kuran 
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging 
Kompetanseområder: Samfunnssikkerhet, gransking og granskingsmetodikk, sikkerhet og risiko i tungtransportbransjen, sårbare grupper.
Mobil: 45688513
E-post: christian.h.kuran@uis.no

Professor II Lasse Berg Andersen
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Kompetanseområder: Risikoanalyse, risikostyring, foretaksrisiko og miljørisiko.
Tlf: 51 83 16 70 / Mobil: 909 57 311
E-post: lasse.b.andersen@uis.no

Førsteamanuensis Tegg Westbrook
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging 
Kompetanseområder: Teknologi og samfunn, sikkerhet knyttet til satelittnavigasjonssystemer, sikkerhet og byplanlegging, hjemmesikkerhet.
Tlf: 51831622
E-post: tegg.westbrook@uis.no

Førsteamanuensis Lisbet Fjæran
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging 
Kompetanseområder: Risikopersepsjon, risikoopplevelse, risikokommunikasjon, tillit, følelser i risikovurdering og beslutningstaking.
Tlf: 51 834594 / Mobil: 95976400
E-post: lisbet.fjeran@uis.no