Deltar i forskerskole for hydrogen

HySchool, en forskerskole som skal utdanne doktorgradsstudenter innen hydrogen, ble nylig lansert ved Universitetet i Bergen. Tre doktorgradsstipendiater og åtte forskere fra UiS deltar.

Publisert Sist oppdatert
En gruppe forskere står på en plen.
Fra kick-off for HySchool. Foto: Gry Parker/UiB

HySchool er et nytt samarbeidsprosjekt mellom syv universiteter i Norge, i tillegg til flere industripartnere.

Målet er å bidra til energiomstilling ved å heve kvaliteten på norsk doktorgradsutdanning innen bruk av hydrogen og hydrogenbasert drivstoff som energibærere. Kunnskapen og nettverkene doktorgradsstudentene tar med seg fra HySchool skal styrke norsk næringslivs konkurranseevne, gi grobunn for nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og akselerere overgangen til et lavutslippssamfunn.

Siste helg i august var det kick-off for prosjektet i Solstrand utenfor Bergen. Forskerskolen er finansiert med 16 millioner kroner fra Forskningsrådet de kommende åtte årene.

Gjennom HySchool vil studentene få mulighet til å lære om hva som skjer i andre deler av verdikjeden, for eksempel i næringslivet, og de får muligheten til se sitt arbeid som en del av et større bilde.

Les mer på uib.no (engelsk).

Stipendiater ved UiS

Stipendiat i eksperimentelle materialfysikk/hydrogenlagringsmaterialer
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Stipendiat i risikostyring
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Stipendiat i hydrogenbaserte energiomformingsteknikker
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi

Forskere ved UiS

Professor i risiko- og sårbarhetsanalyse
51832268
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis i materialfysikk
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Førsteamanuensis i bærekraftig kjemi
51831541
Kjølv Egelands bygning
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Professor i naturgassteknologi
51832238
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Professor i energiressurser
51831406
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Sensor
51832248
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Professor i risikostyring
51833599
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis i byplanlegging
51832871
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging