Strategi og digitalisering E-MBA285

Alle snakker om digitalisering og mulighetene det gir – men hvordan kan man best utnytte disse mulighetene?

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsform

Samlingsbasert

Undervisningsspråk

Norsk

Neste oppstart

Mars 2024

Søknadsfrist

Er utløpt.

Pris

kr 23.000,- + semesteravgift og pensum Påmeldings- og betalingsvilkår

Digital teknologi gir ikke organisasjoner noen verdi i seg selv. Den gir kun muligheter. Dette kurset vil hjelpe deg til å håndtere spenningsfeltet mellom strategi og digitale utfordringer og muligheter.

Førsteamanuensis og foreleser Bjarte Ravndal

Kursinnhold

Organisasjoner må forholde seg til en stadig mer digitalisert økonomi. De må tilpasse og endre sine forretningsprosesser, de må møte kundene på nye måter, og de må håndtere teknologi og omgivelser som utvikler seg raskere og raskere.

datateknologi ansikt

Men det store paradokset er at teknologien i seg selv ikke gir noen verdi for organisasjoner flest. Den gir kun muligheter, og disse mulighetene må settes inn i en sammenheng. De digitale mulighetene må styres.

Dette kurset vil hjelpe deg til å håndtere spenningsfeltet mellom strategi og digitale utfordringer og muligheter.

Kurset tar for seg disse hovedtemaene:
- Strategi og strategisk fundament for digitalisering 
- Digital transformasjon og organisatorisk tilpasning
- Styrets rolle for vellykket digitalisering
- Organisering og styring av IT/IS-funksjonen
- Aktuelle utfordringer og dilemmaer knyttet til digitalisering

Kurset passer for ledere og mellomledere, og for personer som om ønsker en lederjobb. E-MBA285 Strategi og digitalisering kan tas for seg selv eller som en del av den erfaringsbaserte mastergraden Executive Master Business Administration.

Etter fullført kurs skal du ha kunnskap om;
- forskjellige perspektiver på verdiskaping i en digital økonomi
- strategiske og organisatoriske utfordringer som møter organisasjoner i en digital økonomi
- viktige trender og utfordringer

Og du vil kunne;
- Styre organisasjoners investeringer og bruk av digital teknologi
- Gi anbefalinger til verdiskaping ved hjelp av digitale initiativer
- lede og gjennomføre digital transformasjon
Være en aktiv bidragsyter i store og mellomstore virksomheter 

Les mer om kursinnholdet her: Strategi og digitalisering | Universitetet i Stavanger (uis.no)

Kurset er laget for å kunne tas ved siden av jobben, og arrangeres med tre samlinger á to dager med forelesninger. Mellom samlingene må deltakerne arbeide selvstendig¨og/eller i grupper. Det legges opp til at studentene er aktive i diskusjoner og bidrar med egne erfaringer og problemstillinger.

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Læringsplattformen Canvas blir benyttet aktivt i undervisningen samt til kommunikasjon mellom samlingene.

Undervisningsdagene for våren 2024 er:

  • 1. samling: 6. - 7. mars
  • 2. samling: 4. - 5. april
  • 3. samling: 14. - 15. mai

En selvvalgt prosjektoppgave står sentral i kurset. Denne kan gjøres individuelt eller i grupper med inntil tre deltakere.
Formatet er 10-15 sider dersom du skriver alene, og 15-20 sider dersom dere er to som skriver sammen.
Prosjektet avsluttes 14 dager etter siste samling. Vurdering: A - F, hvor F er stryk.

For å bli tatt opp til EMBA ved Handelshøgskolen UiS kreves:
a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.
b) Handelshøgskolen UiS ved Universitetet i Stavanger kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.
c) I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis inn mot den tematikken som ligger i studieprogrammet.

Realkompetanse

Det er mulig å søke på bakgrunn av realkompetanse, og det vil da bli gjort en individuell vurdering.

Krav til dokumentasjon

All dokumentasjon for opptakskravet skal lastes inn i Evuweb.

For at vi skal kunne behandle din søknad må vi ha dokumentasjon som viser at du fyller opptakskravene:

  • Vitnemål/karakterutskrift fra høyere utdanning
  • Bekreftelse på relevant yrkeserfaring
  • CV

Har du utdanningen din fra UiS eller fra andre offentlige universitet/høyskoler i Norge vil vi i de fleste tilfeller ha tilgang til å se denne og du trenger ikke laste opp noe. Har du utdanning fra en privat høyskole (f.eks. BI), fra utlandet*, eller det er lenge siden du avsluttet utdanningen må vi be deg laste opp vitnemål/karakterutskrifter sammen med søknaden din. Du finner en oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner som deler resultater automatisk når du har logget deg inn for å registrere søknad.

Bekreftelse på nødvendig yrkespraksis /nåværende arbeidsforhold må lastes inn. Bekreftelsen må inneholde varighet, stilling og signatur fra arbeidsgiver ved leder eller personalavdeling. Arbeidsavtale/CV er ikke tilstrekkelig dokumentasjon alene.

Når du har levert inn all nødvendig dokumentasjon og fått opptak til ett av emnene er det ikke nødvendig å laste opp dokumentasjon på nytt i forbindelse med søknad til påfølgende emner

*Søkere med utenlandsk utdanning skal dokumentere utdanning, norsk- og engelskkunnskaper. Se mer informasjon hos: NOKUT og Samordna opptak - Utdanning fra utlandet for opptak til utdanning ved universiteter eller høgskoler i Norge.

Dokumentasjonskontroll av vitnemål og attester

Du er selv ansvarlig for at dokumentene du laster opp når du søker om opptak er korrekte. Bruk av falske dokument er omfattet av straffelovens § 361 og § 362 og blir meldt til politiet.

Opptak

Alle de valgfrie kursene har egne opptak, og du må søke om opptak til hvert enkelt kurs. Når du har levert inn all nødvendig dokumentasjon og fått opptak til ett av de første emnene er det ikke nødvendig å laste opp dokumentasjon på nytt i forbindelse med søknad til påfølgende emner.

Vennligst merk at ufullstendige søknader blir ikke behandlet.

Med forbehold om endringer.

Per 01.01.2024 er prisen per kurs kr 23.000,-.
I pris inngår undervisning, kaffe og lunsj, tilgang til elektroniske læremidler og digital læringsplattform, tilbakemelding på oppgaver, eksamen og sensur.
Semesteravgift høst/vår og pensumlitteratur kommer i tillegg.
Det tas forbehold om endringer i pris og hva som inngår i denne.

Les mer om påmeldings- og betalingsbetingelser her: Påmeldings- og betalingsvilkår | Universitetet i Stavanger (uis.no)

Foreleser

Førsteamanuensis i informasjonsledelse
51831593
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring

Administrative kontaktpersoner

Seniorkonsulent
51833078
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Seniorrådgiver
51833728
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning