Digitale bildebøker for barn

Høytlesing av bøker er en vanlig aktivitet sammen med små barn – både i barnehagen og hjemme – og stadig flere tar i bruk digital teknologi når de skal lese bøker. Er det noen forskjell mellom å lese bøker på papir og på skjerm? Spiller det noen rolle om vi skifter sider i boka ved å bla eller ved å trykke på skjermen?

Published Endret
Hvorfor er dette viktig?

På grunn av den økende bruken av digital teknologi sammen med barn, er det viktig med kunnskap om forskjellen mellom å lese bøker på papir og på skjerm. Vi har derfor sammenlignet barns forståelse av innholdet i historien og barns utvikling av ordforråd når de leser bildebøker på papir versus bildebøker på skjerm.

Denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning bygger på resultater fra forskningsartikkelen A comparison of children's reading on paper versus screen: A meta-analysis av May Irene Furenes, Natalia Kucirkova og Adriana G. Bus (2021).

I fagfilmen presenteres eksempler på hva som fungerer som gode og dårlige design/utforminger av digitale bildebøker til barn. Designet/utformingen har en betydelig påvirkning på barns forståelse av innholdet.

Barnehagebasert kompetanseutvikling

Mål: Ved å bruke ressursen sammen, vil barnehagepersonalet bli mer bevisste på forskjellene mellom gode og dårlige design/utforming av digitale bildebøker til barn. For hvem: Barnehagepersonalet, f.eks. på et personalmøte Anbefalt tidsbruk: 30 minutter. Tips til gjennomføring: 1. Se fagfilmen. 2. Diskuter refleksjonsspørsmålene, gjerne i grupper. 3. Vurder og diskuter utformingen/designet i en digital bildebok, gjerne i grupper (se Aktivitet) 4. Del erfaringer med hverandre på neste personalmøte.

Illustrasjon av et barnehagebarn med et nettbrett som viser eventyret om rødhette
En illustrasjon av en digital bildebok om Rødhette og ulven der designet/utformingen støtter og forsterker historiens innhold.
Illustrert av Tilde Hoel Torkildsen
Digitale bildebøker for barn - en fagfilm av professor Natalia Kucirkova ved Læringsmiljøsenteret, UiS
.

Spørsmål til refleksjon

  • Hva er dine erfaringer med å lese digitale bildebøker sammen med små barn?
  • Hva tenker du om å lese digitale bildebøker sammen med barn?
Last ned

Utskriftsvennlig versjon av ressursen

Aktivitet

Vurder og diskuter designet/utformingen i en digital bildebok. Ta gjerne utgangspunkt i VEBB - Didaktisk vurderingsverktøy av bildebok-apper.

Anbefaler også å ta en kikk på nettsiden www.childrensdigitalbooks.com/practice. Her finner du aktuelle tips for barnehagelærere, veiledninger og relevant forskning om temaet. Se flere nettressurser og artikler om digitale bøker nederst i denne ressursen.

Barnehageforskning fra FILIORUM

Denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning bygger på resultater fra følgende forskningsartikkel:

Furenes, M.I., Kucirkova, N. & A. G. Bus, A.G. (2021). A comparison of children's reading on paper versus screen: A meta-analysis. Review of Educational Research 91(4), 483–517. https://doi.org/10.3102/0034654321998074

Mål

Å sammenligne barns forståelse av historier og utvikling av ordforråd når de leser bildebøker på papir versus bildebøker på skjerm. 

Problemstilling

  • Lærer barn mer ved å lese bildebøker på papir enn ved å lese digitale bildebøker?

Metode

Meta-analyse

Datamateriale

39 studier av tidligere publiserte data som sammenligner de to mediene

Sentrale funn

Når den trykte og den digitale versjonen av en bok praktisk talt er like, og kun skilles ved at den digitale utgaven har lesestemme eller uthevet skrift som tilleggsfunksjon, så er papirutgaven bedre enn den digitale for barnas forståelse av innholdet i historien. Det viser seg at den digitale enheten i seg selv, og funksjoner som ikke direkte støtter innholdet i fortellingen, forstyrrer barnas forståelse av innholdet.

Men, når digitale bildebøker inneholder elementer som støtter og forsterker historiens innhold, kan de fungere bedre enn tradisjonelle trykte bøker.

Det er derfor viktig å nøye vurdere designet i den digitale boken du vil lese sammen med barna - både i barnehagen og hjemme. Selv en liten funksjon kan forstyrre hvordan barn engasjerer seg i boka og hvor mye de lærer fra den.

Våre anbefalinger for fremtidige design av digitale bildebøker, er å alltid ha en klar begrunnelse for hvorfor når ekstra funksjoner inkluderes i bøkene.

Aktuelle lenker

Children's digital books - et nettsted med aktuelle tips, veiledninger og relevant forskning om digitale bildebøker for barnehagelærere og designere. Fanen Practice er spesielt rettet mot barnehagelærere/lærere.

VEBB - Didaktisk vurderingsverktøy av bildebok-apper

Digitale tekster i barnehagen - en artikkel i Språkløyper (Brobyggeren, del 6)

Digitale verktøy og lesing i barnehagen - med aktuell forskning fra Lesesenteret ved UiS.

Kvaliteten på historien og voksenrollen betyr mer for barns læring enn bokas format - en artikkel om tradisjonelle og digitale bøker på Utdanningsnytt.no av N. Kucirkova (september 2021).

Digitale bildebøker kan skade småbarns forståelse - en artikkel på uis.no (april 2021).

How and Why to Read and Create Children's Digital Books - en gratis nedlastbar bok for lærere med tips om hvordan en kan bruke digitale bøker sammen med barn, skrevet av N. Kucirkova.

Høythengende, britisk bokpris til Natalia Kucirkova - en artikkel på uis.no om boken How and Why to Read and Create Children's Digital Books (juni 2021).

Flere ressurser for barnehagen.

Filiorums logo
Aktuelle artikler

PROOF POINTS: Paper beats pixels on most picture books, research finds - en oppsummerende artikkel om forskjellen mellom å lese på papir og på skjerm, skrevet av J. Barshay (mars 2021).

Children’s reading on screen: in the beginning was the word, not a hotspot - en artikkel som oppsummerer mulighetene med e-bøker for barn, skrevet av N. Kucirkova (desember 2017).

Confused By the Mysterious World of Children's Digital Books? - en oppsummerende artikkel om forskning på digitale bøker for barn, skrevet av N. Kucirkova (juli 2016).

Faglig ansvarlige

Professor i barnehagepedagogikk og tidlig utvikling
51834522
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis i psykologi
51832952
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
Professor II i lærevansker
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora