FILIORUM-forskere del av nytt nordisk forskningssamarbeid

FILIORUM blir en sentral partner i et nytt prosjekt som skal gi kunnskap om hvilke barnehagepraksiser som bidrar til høy kvalitet i de nordiske barnehagene.

Publisert Sist oppdatert

Voksen person går i gang med tre barn. Hun holder den ene i hånden og en annen på hofta
Et nytt samarbeidsprosjekt mellom nordiske universiteter skal gi mer kunnskap om kvalitet i barnehagen. Foto: Elisabeth Tønnessen

Høy kvalitet i barnehagens virksomhet er avgjørende for barns utvikling og læring. Det er imidlertid stor variasjon i kvaliteten på barnehagetilbudet både innad og mellom de nordiske landene. Målet med dette prosjektet er å etablere et forskningssamarbeid som kan gi kunnskap om høy kvalitet i barnehagen på nordisk nivå og adressere sentrale aspekter ved barnehagens rolle i samfunnet.

– Å sikre høy kvalitet i barnehagens virksomhet er en kompleks utfordring, spesielt med tanke på variasjonen i politikk, forskning og praksis i de nordiske landene. Dette forskningssamarbeidet skal bidra til forståelse av disse kompleksitetene og gi kunnskap som kan forbedre kvaliteten i barnehagetilbudet på tvers Norden, forteller FILIORUMs senterleder Elin Reikerås.

Reikerås og FILIORUM-forskerne Francesca Granone, Ingunn Størksen og Monika Kamola vil spille en aktiv rolle i nettverket sammen med forskerkollegaer fra Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Uppsala universitet og Jyväskylä universitet. Prosjektet er finansiert av Vetenskapsrådet i Sverige.

Gjennom samarbeidet ønsker partneruniversitetene å styrke forskningen om evidensbasert barnehagepraksis av høy kvalitet og identifisere synergier gjennom anvendt tverrfaglig intervensjonsforskning. Nettverkets målsettinger er å:

  • Gjennomføre en sammenlignende analyse av politikken som legger føringer for kvalitet i barnehagen.
  • Identifisere evidensbaserte praksiser av høy kvalitet, med særlig søkelys på økonomisk utfordrede områder.
  • Utarbeide en oversikt over metoder for å designe og evaluere virksomheter av høy kvalitet.
  • Legge grunnlaget for et nordisk forskningssamarbeid for høy kvalitet i barnehagen.

– Både vi og våre samarbeidspartnere håper og tror at et slikt forskningssamarbeid har stort potensiale og kan bidra til en positiv utvikling av barnehagesektoren i de nordiske landene, avslutter Reikerås.

Les mer om tildelingen.

Kontaktpersoner ved UiS

Professor i pedagogikk
51833451
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i matematikk
51833446
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Professor i psykologi
51832934
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat i utdanningsvitenskap
51831991
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning