Geovitenskap

De viktigste forskningsområdene innenfor geovitenskap er energiressurser, teknologi for økt oljeutvinning (IOR), beslutningsanalyse og geologi.

Publisert Sist oppdatert
Mye av forskningen vår utføres i samarbeid med internasjonale universiteter og industripartnere.

Geovitenskap er grunnleggende for å forstå prosessene som danner og kontrollerer de forskjellige energityper, deres fordeling, egenskaper og til slutt mengden energi som kan produseres og påvirkes i miljøet.


Forskningen ved Institutt for energiressurser (IER) fokuserer på å forstå de geologiske prosessene som styrer petroleumssystemet i regional skala og reservoarskala, og på geologisk til produksjonstidsskala. Vi utfører også forskning for å forstå innvirkningen av usikkerhet om data og tolkning av evalueringer og beslutninger, og de psykologiske og dømmende aspektene ved beslutningstaking. Noen pågående forskningsprosjekter inkluderer:

  • Karibiske bassenger, tektonikk og hydrokarboner
  • Tektonisk utvikling av vestlige Gondwana
  • Virkningen av feil på reservoartilkobling
  • Sanntids beslutningstaking i boreoperasjoner

For mer informasjon om forskning på bærekraftig bruk av undergrunnen, besøk NCS2030 (engelske sider).

For mer informasjon om forskning på økt oljeutvinning, besøk sidene til Det nasjonale IOR-senteret (avsluttet prosjekt).

Forskningsområder

Kontakt oss

Instituttleder
51832259
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser

Kontorsjef: 
Hannah Kate Hondebrink
E-post
Telefon: 51 83 31 37

Direktør NCS2030:
Alejandro Escalona Varela
E-post
Telefon: 416 39 077

Ansatte ved IER

Ekstern tilknyttet UiS
51831175
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Førsteamanuensis i reservoarstyring
51832241
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Professor i geologi
51831762
Room KE E-362 (not E-383)!
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Professor i petroleumsteknisk investerings-/beslutningsanalyse
51832260
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Ekstern tilknyttet UiS
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Professor II i seismisk analyse
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Professor i geovitenskap
51832391
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Professor i energiressurser
51831406
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Ekstern tilknyttet UiS
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Stipendiat i petroleumsgeovitenskap
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Ekstern tilknyttet UiS
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Professor i reservoarteknikk
51831757
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Stipendiat i Computational Engineering
KE E-326
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Førsteamanuensis II i petroleumsgeologi
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Sensor
51831540
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Ekstern tilknyttet UiS
51832743
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Førsteamanuensis i petroleumsteknologi
51832213
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
forskningsassistent
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Førsteamanuensis i økt oljeutvinning
51832291
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Førsteamanuensis II i bore- og brønnteknologi
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Førsteamanuensis i geoteknikk
51832284
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Førsteamanuensis i geofysikk
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Professor i petroleumsgeologi
51832270
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Rådgiver
51831799
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for prosjektadministrative tjenester
Førsteamanuensis i computational engineering
E 301-B
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Førsteamanuensis i petroleumsgeologi
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser