Hopp til hovedinnhold

Geovitenskap

De viktigste forskningsområdene innenfor geovitenskap er energiressurser, teknologi for økt oljeutvinning (IOR), beslutningsanalyse og geologi.

Publisert: Endret:
Mye av forskningen vår utføres i samarbeid med internasjonale universiteter og industripartnere.

Geovitenskap er grunnleggende for å forstå prosessene som danner og kontrollerer de forskjellige energityper, deres fordeling, egenskaper og til slutt mengden energi som kan produseres og påvirkes i miljøet.Forskningen ved Institutt for energiressurser (IER) fokuserer på å forstå de geologiske prosessene som styrer petroleumssystemet i regional skala og reservoarskala, og på geologisk til produksjonstidsskala. Vi utfører også forskning for å forstå innvirkningen av usikkerhet om data og tolkning av evalueringer og beslutninger, og de psykologiske og dømmende aspektene ved beslutningstaking. Noen pågående forskningsprosjekter inkluderer:

  • Karibiske bassenger, tektonikk og hydrokarboner
  • Tektonisk utvikling av vestlige Gondwana
  • Virkningen av feil på reservoartilkobling
  • Sanntids beslutningstaking i boreoperasjoner

For mer informasjon om forskning på økt oljeutvinning, besøk sidene til Det nasjonale IOR-senteret (engelsk).

Forskningsområder

Geofysikk

(engelske sider)

Proveniensforskning

(engelske sider)

Smart vann og EOR

(engelske sider)

Strukturell geologi

(engelske sider)

Kontakt oss

51832259
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Instituttleder energiressurser

Kontorsjef: 

Norbert Puttkamer

E-post

Telefon: 51 83 21 88

Direktør IOR-senteret:

Ying Guo

E-post

Telefon: 416 39 077

Ansatte ved IER

Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Postdoktor
51831175
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Stipendiat
51832241
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Førsteamanuensis
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Stipendiat
51831762
Room KE E-362 (not E-383)!
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Professor
51832260
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Professor
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Stipendiat
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Professor II
51832391
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Professor
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Stipendiat
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Stipendiat
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Ekstern div
51831406
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Professor
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Stipendiat
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Prosjektleder
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Stipendiat
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Professor II
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Stipendiat
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Stipendiat
51831757
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Professor
51831638
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Førsteamanuensis
Divisjon for forskningForskningsavdelingen
Rådgiver
51832237
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Pensjonistavlønning time
KE E-326
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Stipendiat
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Ekstern
51831227
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
PhD
51831913
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Postdoktor
51832248
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Førsteamanuensis
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Førsteamanuensis II
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Stipendiat
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Stipendiat
51831540
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Oppdragstaker - sensor
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Postdoktor
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Postdoktor
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Stipendiat
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Ekstern
51832743
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Førsteamanuensis i reservoargeologi
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Stipendiat
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Førsteamanuensis II
51832131
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Forsker
51832213
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Førsteamanuensis
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Postdoktor
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
ekstern u/lønn
51831668
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Førsteamanuensis II/Postdoktor
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Stipendiat
51832282
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Professor emeritus
51832291
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Førsteamanuensis
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
ekstern u/lønn
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Førsteamanuensis II
51832284
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Førsteamanuensis
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Førsteamanuensis
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
ekstern u/lønn
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Professor II
51832270
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Professor
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
ekstern u/lønn