Geovitenskap

De viktigste forskningsområdene innenfor geovitenskap er energiressurser, teknologi for økt oljeutvinning (IOR), beslutningsanalyse og geologi.

Published Endret
Mye av forskningen vår utføres i samarbeid med internasjonale universiteter og industripartnere.

Geovitenskap er grunnleggende for å forstå prosessene som danner og kontrollerer de forskjellige energityper, deres fordeling, egenskaper og til slutt mengden energi som kan produseres og påvirkes i miljøet.


Forskningen ved Institutt for energiressurser (IER) fokuserer på å forstå de geologiske prosessene som styrer petroleumssystemet i regional skala og reservoarskala, og på geologisk til produksjonstidsskala. Vi utfører også forskning for å forstå innvirkningen av usikkerhet om data og tolkning av evalueringer og beslutninger, og de psykologiske og dømmende aspektene ved beslutningstaking. Noen pågående forskningsprosjekter inkluderer:

  • Karibiske bassenger, tektonikk og hydrokarboner
  • Tektonisk utvikling av vestlige Gondwana
  • Virkningen av feil på reservoartilkobling
  • Sanntids beslutningstaking i boreoperasjoner

For mer informasjon om forskning på økt oljeutvinning, besøk sidene til Det nasjonale IOR-senteret (engelsk).

Forskningsområder

Geofysikk

(engelske sider)

Proveniensforskning

(engelske sider)

Smart vann og EOR

(engelske sider)

Strukturell geologi

(engelske sider)

Kontakt oss

Instituttleder
51832259
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser

Kontorsjef: 
Norbert Puttkamer
E-post
Telefon: 51 83 21 88

Direktør IOR-senteret:
Ying Guo
E-post
Telefon: 416 39 077

Ansatte ved IER

ekstern u/lønn
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
ekstern u/lønn
51831175
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Førsteamanuensis i reservoarstyring
51832241
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Ekstern
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Professor i geologi
51831762
Room KE E-362 (not E-383)!
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Professor i petroleumsteknisk investerings-/beslutningsanalyse
51832260
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
ekstern u/lønn
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Professor II i seismisk analyse
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Professor i geovitenskap
51832391
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Timelønnet vitenskapelig assistent
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Ekstern u/utebtaling
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Ekstern div
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Professor i energiressurser
51831406
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Stipendiat
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Prosjektleder
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
ekstern u/lønn
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Professor II
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Stipendiat i petroleumsgeovitenskap
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
ekstern u/lønn
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Professor i reservoarteknikk
51831757
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Førsteamanuensis II i computational engineering
51831638
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Rådgiver
Divisjon for forskning
Forskningsavdelingen
Pensjonistavlønning time
51832237
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Stipendiat i Computational Engineering
KE E-326
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Ekstern
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
PhD
51831227
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Forsker i reservoarteknologi
51831913
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
ekstern u/lønn
51832248
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Førsteamanuensis II i petroleumsgeologi
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
ekstern u/lønn
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
ekstern u/lønn
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Oppdragstaker - sensor
51831540
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Ekstern div
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Ekstern u/utebtaling
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Ekstern U/lønn
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Ekstern
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Førsteamanuensis i reservoargeologi
51832743
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Ekstern
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Førsteamanuensis II
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
ekstern u/lønn
51832131
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Førsteamanuensis i petroleumsteknologi
51832213
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Postdoktor i beslutningsstyrt geostyring
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
ekstern u/lønn
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Førsteamanuensis II/Postdoktor
51831668
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Ekstern
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Professor emeritus
51832282
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Førsteamanuensis i økt oljeutvinning
51832291
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
ekstern u/lønn
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Førsteamanuensis II i bore- og brønnteknologi
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Førsteamanuensis i geoteknikk
51832284
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Førsteamanuensis i geofysikk
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
ekstern u/lønn
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Professor II i energiressurser
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Professor i petroleumsgeologi
51832270
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Rådgiver
51831799
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for forskningsadministrative tjenester