Hvordan skaper vi inkluderende arbeidsliv i hotell- og reiselivsindustrien?

Deltidsstillinger, midlertidige arbeidskontrakter og jobber som krever liten formell utdanning eller språkkompetanse fører til utfordringer for inkludering og integrering i hotell- og reiselivsindustrien.

Published Sist oppdatert
Om forskergruppen
Deltakere

9 forskere fra Norge, Sverige, Skottland og Australia

Varighet

2020-22

Forskergruppe ved Norsk hotellhøgskole

The research group on Inclusive processes in tomorrow’s hospitality workplace

Utfordringer for inkludering og integrering omfatter også andre områder i samfunnet som helse, velferd og sosiale tilbud.

Tone Therese Linge , Norsk hotellhøgskole ved UiS

Hotell- og reiselivsindustrien kjennetegnes av kulturelt mangfold med ansatte fra mange ulike nasjonaliteter. I tillegg er det en overrepresentasjon av kvinnelige og yngre arbeidstakere i bransjen. Mange er ansatt i deltidsstillinger, med midlertidige arbeidskontrakter og i jobber som krever liten formell utdanning eller språkkompetanse.

Alt dette bidrar til å skape komplekse utfordringer for inkludering og integrering i arbeidslivet. Gruppen forsker på inkluderende arbeidslivsprosesser innen hotell og reiseliv.

Utfordringer for inkludering og integrering omfatter også andre områder i samfunnet som helse, velferd og sosiale tilbud. I tillegg til å være arbeidstakere, er de fleste mennesker i løpet av sine liv innom mange deler av samfunnet både som mottagere av og deltagere i ulike tilbud og tjenester. Gruppen vil derfor også søke kunnskap og læring fra andre tilknyttede områder.

Foruten forskere fra Norsk hotellhøgskole, består gruppen av forskere fra Sverige, Skottland og Australia. Dette gir spennende muligheter for å sammenligne inkluderende arbeidslivsprosesser og kulturelt mangfold i flere land. Forskningen skal bidra til utfyllende kunnskap om fremtidige utfordringer knyttet til mangfold og inkludering i arbeidslivet innen den globale hotell- og reiselivsindustrien.

Våre forskere

Førsteamanuensis i organisasjons- og flerkulturell kommunikasjon
51833743
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Norsk hotellhøgskole
Professor i restaurant- og måltidsledelse
51833740
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Norsk hotellhøgskole
Instituttleder
51833762
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Norsk hotellhøgskole
Oppdragstaker
51833744
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Norsk hotellhøgskole
Førsteamanuensis i serviceledelse
51833763
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Norsk hotellhøgskole
Professor i hotelledelse
51831214
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Norsk hotellhøgskole

Aktuelt om hotell og reiseliv

"En fleksibel og spennende bransje"

Odd Petter Meinseth hadde som mål å bli hotelldirektør. Med en bachelor fra Norsk Hotellhøgskole klarte han det.

Utdanning ved Norsk hotellhøgskole er helt riktig nå

Arne Sørvig studerte ved Norsk Hotellhøgskole fra 1991-1996, med Master of Science gjennom samarbeidet med Cornell Unive...

Kickstarta studia

– De har valt rett. Vi treng dykk, var meldinga til nye NHS-studentar då dei møtte bransjen, og potensielle framtidige a...

Ny podkast om reise

Veronica Blumenthal og Sten Hansson er hekta på reise, og vil inspirere flere til å reise andre steder enn de typiske ch...

Hjelper studenter å fullføre

Tidligere studenter ved Norsk hotellhøgskole som mangler studiepoeng, kan få individuelt opplegg for å fullføre bachelor...

Framtidens yrker: Opplevelsesdesigner

– Vi må utvikle et reiseliv som oppfyller bærekraftmålene. Til det trenger vi flinke folk som kan utvikle bærekraftige o...

Spennende med et reiseliv i endring

UiS-alumn Gaute Løvset studerte reiselivsledelse på UiS og jobber i dag som Head of Sales & Market i reiselivsselskapet ...

Toårig master i Service Leadership in International business

Tradisjonelle forelesninger hvor professoren doserer, er erstattet med veilederstyrt praktisk arbeid. Det nye masterstud...

Forskningsformidling