PARTICIPATE - Foreldre og teknologi i digital mobbing

Digital mobbing er en stor utfordring over hele verden. PARTICIPATE-prosjektet omhandler dette forskningstemaet i relasjon til foreldre. Prosjektet vil bestå av et flersektorielt, tverrfaglig doktorgradsprogram i verdensklasse. Programmet omfatter nettverksbygging samt utveksling av informasjon og kompetanse når det gjelder digital mobbing i hele Europa.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Prosjekt tittel

Parents and Technology in Cyberbullying: Intervention and Prevention for Future Experts

Forskningsprosjekt

PARTICIPATE er et Marie Sklodowska-Curie doktogradsnettverk med temaet digital mobbing og foreldre

Mål

Å lære opp en ny generasjon av 10 innovative forskere på tidlig stadium (ESR) i tverrfaglige forskningsferdigheter, slik at de er i bedre posisjon til ansettelse i både offentlig og privat sektor, og gi et betydelig bidrag til utvikling av politikk og praksis når det gjelder foreldrefokusert forebygging og intervensjon av nettmobbing

Samarbeidspartnere

Dublin City University (Irland), Aarhus University (Danmark), University of Turku (Finland), National and Kapodistrian University of Athens (Hellas) and Stichting International Parents Alliance (Nederland)

Tidslinje

2022-2026

Finansiering

Prosjektet vil vare i fire år og er bevilget 2,8 millioner euro av EU. Det utføres innenfor rammen av Marie Skłodowska-Curie-aksjonene under Horisont Europa programmet som et doktorgradsnettverk. Les mer om finansieringsordningen.

Participate
eu-funding

Hvem og hva?

I hele prosjektet vil 10 Ph.d.-stillinger være aktive. Tre av disse skal ha sin tilknytning ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Participate kick off
Kick off møte fra venstre:
Debbie Ging (Irland), James O’ Higgins Norman (Irland), Christina Salmivalli (Finland), Adam Leech (Irland), Liza Tsaliki (Hellas), Audrey Bryan (Irland), Hildegunn Fandrem (Norge), Simona Caravita (Norge), Eszter Salamon (Nederland).

I tillegg skal en kandidat rekrutteres og jobbe i Nederland, men ha sin tilknytning til, og bi-veiledning fra, Universitetet i Stavanger. De tre stillingene i Stavanger skal undersøke disse tre temaene: 1) Digital mobbing som involverer elever med etnisk minoritetsbakgrunn og hvilken rolle foreldrene spiller i forebygging og intervensjon (veiledere: Hildegunn Fandrem og Simona Caravita), 2) Utvikle kunnskap om konsekvenser av digital mobbing og skolenes tiltak/handlinger, også inkludert foreldre (veiledere: Simona Caravita, Hildegunn Fandrem, Ida Risanger Sjursø) og 3) Tverrnasjonale sammenligninger av forskning på digital mobbing som involverer elever og foreldre (veiledere: Dagmar Strohmeier, Hildegunn Fandrem og Simona Caravita). Den fjerde stillingen, stasjonert i Nederland, vil ta for deg tematikken voksne (lærere) som mobber barn (veileder: Ida Risanger Sjursø).

Mer informasjon om prosjektet:

Prosjektledere og veiledere

Professor i spesialpedagogikk
51832914
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor i psykisk helse
51831339
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
51834506
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning