Ledige stillinger ved Nasjonalt lesesenter

Vil du jobbe i ett av Norges ledende fagmiljø innenfor leseopplæring og leseforskning? Her legger vi ut våre ledige stillinger!

Publisert Sist oppdatert

Nærbilde av hender og bøker
Ønsker du å forske på ett av fagområdene ved Nasjonalt lesesenter? Da må du søke jobb hos oss!

Universitetet i Stavanger har to ledige stillinger som førsteamanuensis i spesialpedagogikk/utdanningsvitenskap/lesevitenskap ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.

Søknadsfrist er 19. juni 2024.

Om stillingene

Den som ansettes skal hovedsakelig arbeide med nasjonale satsinger og samarbeid med praksisfeltet, drive forsknings- og utviklingsarbeid og undervise og veilede studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innenfor fagområdet.

Utvikling av varierte analoge og digitale læringsmåter i undervisningen, forskningsdrevet innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen.

Den som ansettes vil inngå i et stort fagmiljø med om lag 60 ansatte som gjennom ulike tilnærminger arbeider for å bidra til økt kvalitet i leseopplæringen, arbeid med tekst og kommunikasjon i barnehagen, og lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag i skolen. Arbeidet er i stor grad prosjektorganisert.

Les mer og søk på stillingene.