NB-ECEC (Nordic Base of Early Childhood Education and Care)

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) har sammen med Filiorum ansvaret for å oppdatere databasen Nordic Base of Early Childhood Education and Care - forkortet NB-ECEC. Arbeidet går ut på å kartlegge og kvalitetssikre skandinavisk barnehageforskning.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Samarbeidspartnere

Kunnskapssenter for utdanning og FILIORUM - Senter for barnehageforskning, ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Oppdragsgivere

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Utdanningsdirektoratet (Norge).

Deltakere

21 vitenskapelig ansatte innenfor barnehageforskning ved UiS.

Prosjektperiode

Fra høsten 2020.

NB-ECEC er et resultat av en skandinavisk satsing siden 2006 som samler og gir fri tilgang til kvalitetsvurdert skandinavisk barnehageforskning. (Foto: Getty Images)

Høsten 2020 fikk Kunnskapssenter for utdanning (KSU) ansvaret for Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) i samarbeid med FILIORUM– Senter for barnehageforskning. Arbeidet involverer 21 vitenskapelig ansatte innenfor barnehageforskning ved Universitetet i Stavanger (UiS), deriblant KSU.

Kvalitetssikret barnehageforskning fra Skandinavia

NB-ECEC samler kvalitetsvurdert skandinavisk forskning om barn i alderen 0-6 år i barnehage. Databasen retter seg særlig mot studenter innenfor pedagogiske fag, yrkesutøvere og undervisere ved pedagogiske utdanninger.

Databasen blir oppdatert hvert år og inneholder nå alle kvalitetsgodkjente studier fra 2006-2020. Det er dette arbeidet med kontinuerlig kvalitetssikring og oppdatering som KSU og Filiorum har påtatt seg.

Nåværende prosjektleder for NB-ECEC er Astrid Guldbrandsen, førsteamanuensis ved KSU.

Les mer om prosjektet

KSU-ansatte involvert i prosjektet:

Førsteamanuensis
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap
51832952
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning