Leiinga på Handelshøgskolen UiS

Fakultetet blir leia av dekan Ola Kvaløy og fakultetsdirektør Egil Kristensen. Ingeborg F. Solli er prodekan for utdanning og Ragnar Tveterås er prodekan for forsking. Avdelingsleiarar inngår i leiargruppa.

Publisert Sist oppdatert
Dekan
51831582
Handelshøgskolen UiS
Fakultetsdirektør
51833776
Handelshøgskolen UiS
Fakultetsadministrasjonen HH-UIS
Førsteamanuensis i samfunnsøkonomi
51833771
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Professor i industriell økonomi
51831640
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Avdelingsleder
51832896
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Avdelingsleder
51832782
Stavanger - Norway
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Avdelingsleder
51833752
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans

Relaterte sider