Handelshøgskolen UiS

Utdanning, forskning og formidling innen økonomisk-administrative fag og jus.

Om Handelshøgskolen UiS

Fakta
Studenter

1400

Stipendiater

25

Ansatte

130

Kalender

Den danske Maritime Research Alliance

Tir. 28.05.2024

11:30-12:00

Webinar

Disputas Rudresh Pandey

Ons. 29.05.2024

10:00-14:00

Kjølv Egelands hus
KE E-164

Handelshøgskolens fagseminar: The creation and diffusion of knowledge – Evidence from the jet age

Ons. 29.05.2024

12:15-13:15

Elise Ottesen-Jensens building, University of Stavanger
EOJ 276/277

Handelshøgskolens fagseminar: What Drives Media Bias?

Ons. 05.06.2024

12:15-13:15

Elise Ottesen-Jensens hus, Universitetet i Stavanger
EOJ 276/277

Disputas Harald Braut

Fre. 07.06.2024

10:00-14:00

Arne Rettedals house
AR V-101

Experimental Finance Conference 2024

Man. 10.06 09:00

tor. 13.06 16:00

University of Stavanger

Handelshøgskolens fagseminar: Moral Balancing

Ons. 04.09.2024

12:15-13:15

Elise Ottesen-Jensens hus, Universitetet i Stavanger
EOJ 276/277

KÅKÅnomics 2024

Ons. 23.10 12:00

lør. 26.10 23:59

Stavanger

Norway Summit 2024 – The Next Move

Ons. 23.10 12:00

lør. 26.10 23:59

Stavanger

Nyheter fra HHUiS

Masterstudentane ved UiS hjelper industrien med å handtere miljøutfordringane

Nyleg presenterte masterstudentar ved Handelshøgskolen UiS prosjekta deira for ei gruppe bransjerepresentantar. Prosjekt...

Nytt årsstudium i økonomi og ledelse populært blant årets søkere

Det nye årsstudiet i økonomi og ledelse ved Handelshøgskolen UiS ble svært godt tatt imot av årets søkere til høyere utd...

Skal forske på koblingen mellom universiteter og vertsbyene

Senter for innovasjonsforskning ved Handelshøgskolen UiS har nylig blitt tildelt et EU-prosjekt med fem andre europeiske...

Ola Kvaløy utnevnt til utvalg om sirkulær økonomi

Regjeringen setter ned en ekspertgruppe for å se på virkemidler for å redusere ressursbruken og bidra til en mer sirkulæ...

Senter for innovasjonsforskning opprettes som forskningssenter i fem nye år

Det nåværende senterets funksjonstid utløp den 31. desember 2023. Søknaden om å etablere senteret på ny ble godkjent av ...

Roald Martinussen 70 år

Vi gratulerer vår kjære kollega, dosent Magnus Roald Martinussen med 70-årsdag søndag 28. januar.

Menn og yngre har høyest lederambisjoner blant sykepleiere

Ledere som støtter, lytter og verdsetter ansatte er svært viktig for sykepleieres ambisjoner om videre karrierevalg i he...

Doktorgrad om hvordan elevers tankesett påvirker læringsresultater

Elin Svensen disputerte for ph.d.-graden i sosiologi, sosialt arbeid, kultur og samfunn ved Det samfunnsvitenskapelige f...

Ser verden med nye briller etter fullført Executive MBA

– Jeg kommer til å få nytte av denne graden både i jobben min i politiet og i politikken sier Mushrifa Ali Mubarak. Hun ...

Handelshøgskolen ved UiS øker forskningsproduksjonen og kvaliteten

Forskerne ved Handelshøgskolen ved UiS produserte mer forskning og publiserte flere artikler i topptidsskrifter i 2022 e...

Kontakt oss

Finn en ansatt

Søk etter ansatte

Pressekontakt

Andreas Vikøren +47 922 73 201

Telefon

+47 51 83 15 55

Besøksadresse

Elise Ottesen-Jensens hus 2. etasje Kjell Arholms gate 35 4021 Stavanger