Leiinga på Handelshøgskolen ved UiS

Fakultetet blir leia av dekan Ola Kvaløy og fakultetsdirektør Egil Kristensen. Aslaug Mikkelsen er prodekan for utdanning og Ragnar Tveterås er prodekan for forsking. Avdelingsleiarar inngår i leiargruppa.

Published Endret
Dekan
51831582
Handelshøgskolen ved UiS
Fakultetsdirektør
51833776
Handelshøgskolen ved UiS
Fakultetsadministrasjonen HH-UIS
Professor i industriell økonomi
51831640
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor i endringsledelse
51833770
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Førsteamanuensis
51832896
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Avdelingsleder
51833752
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Avdelingsleder
51832782
Stavanger - Norway
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring

Relaterte sider

Styret

Handelshøgskolen ved UiS

Strategi 2030

Handelshøgskolen ved UiS