Hopp til hovedinnhold

Hege Rangnes

Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-24131
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Rangnes, Hege

   (2019)

   Facilitating Second-language Learners’ Access to Expository Texts: Teachers’ Understanding of the Challenges Involved .

   L1-Educational Studies in Language and Literature

   ISSN 1567-6617.

   Volum 19.

   s.1-27.

   DOI: 10.17239/L1ESLL-2019.19.01.16

  • Rangnes, Hege; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2018)

   Læreres samtale om pedagogisk bruk av flerspråklige elevers prøveresultater.

   Acta Didactica Norge

   ISSN 1504-9922.

   Volum 12.

   Hefte 4.

   DOI: 10.5617/adno.6282

 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Rangnes, Hege; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2018)

   A Study of Norwegian Teachers' Conversation About the Use of Test Results for Instructional Purposes.

  • Rangnes, Hege; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2018)

   Læreres samtale om pedagogisk bruk av flerspråklige elevers prøveresultater.

  • Rangnes, Hege

   (2018)

   Flerspråklige elevers tekstforståelse i samtale om fagtekster.

  • Rangnes, Hege

   (2018)

   Å lese fagtekster. Læreres identifiserte utfordringer for flerspråklige elevers tilgang til fagtekster i samfunnsfag på mellomtrinnet.

  • Rangnes, Hege; Sædberg, Leif Tore

   (2018)

   Korleis arbeider lærarar med fagtekster i undervising for fleirspråklege elevar?.

  • Rangnes, Hege

   (2017)

   How do teachers engage second language learners in challenging dialogues about expository texts?.

  • Rangnes, Hege

   (2016)

   Arbeid med ord i førlesingsfasen - del 1.

  • Rangnes, Hege; Aasen, Marit

   (2016)

   Arbeid med ord i førlesingsfasen - del 1.

  • Rangnes, Hege; Karlsen, Anne Mette Færøyvik

   (2015)

   Arbeid med ord.

  • Rangnes, Hege

   (2015)

   Å tilrettelegge leseopplæringen til elever med norsk som andrespråk.

  • Rangnes, Hege

   (2015)

   Å velge ut nyttige ord fra en tekst.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Rangnes, Hege; Aasen, Marit

   (2017)

   Arbeid med språk og vokabular.

  • Rangnes, Hege

   (2016)

   Arbeid med ord i førlesingsfasen - del 1, Språkløyper.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway