Hopp til hovedinnhold

Hege Rangnes

Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-24131
Bio

Jeg er førsteamanuensis i utdanningsvitenskap ved Lesesenteret. Jeg disputerte i september 2021 med en  avhandling hvor jeg undersøkte læreres forståelse av undervisning som støtter elevenes utvikling av akademisk språk i språkheterogene klasserom på mellomtrinnet. Mine forskningsinteresser er knyttet til undervisning av flerspråklige elever, literacy og utvikling av språk- og leseferdigheter, samt prøveutvikling. Jeg er involvert i et skoleutviklingsprosjekt ved en ungdomsskole. Jeg har bakgrunn som mangeårig lærer ved en flerkulturell skole, og underviser på ulike videreutdannelseskurs for lærere ved Lesesenteret om leseopplæring for flerspråklige elever med norsk som andrespråk.    

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Rangnes, Hege

   (2021)

   Læreres oppfølging av elevytringer i samtaler om ord og fagtekster i språkheterogene klasserom på 6. trinn.

   Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning

   ISSN 0809-9227.

   Volum 16.

   Hefte 2.

   s.157-172.

   DOI: 10.18261/issn.2535-3381-2021-02-04

  • Rangnes, Hege

   (2019)

   Facilitating Second-language Learners’ Access to Expository Texts: Teachers’ Understanding of the Challenges Involved .

   L1-Educational Studies in Language and Literature

   ISSN 1567-6617.

   Volum 19.

   s.1-27.

   DOI: 10.17239/L1ESLL-2019.19.01.16

  • Rangnes, Hege; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2018)

   Læreres samtale om pedagogisk bruk av flerspråklige elevers prøveresultater.

   Acta Didactica Norge

   ISSN 1504-9922.

   Volum 12.

   Hefte 4.

   s.1-22.

   DOI: 10.5617/adno.6282

 • Bøker og kapitler
  • Rangnes, Hege

   (2021)

   "Vi vet at vi skal jobbe med begrep, men ikke så mye annet". En studie av læreres forståelse av undervisning som støtter utvikling av akademisk språk i språkheterogene klasserom på 5.-7. trinn.

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-8439-016-1.

 • Formidling
  • Ofstad, Sissel; Rangnes, Hege

   (2021)

   Lærere står i et dilemma i flerspråklige klasserom.

  • Rongved, Elisabeth; Rangnes, Hege

   (2021)

   Lærere står i et dilemma i flerspråklige klasserom.

  • Rangnes, Hege

   (2021)

   Språksnakk.

  • Rangnes, Hege

   (2018)

   Flerspråklige elevers tekstforståelse i samtale om fagtekster.

  • Rangnes, Hege; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2018)

   Læreres samtale om pedagogisk bruk av flerspråklige elevers prøveresultater.

  • Rangnes, Hege; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2018)

   A Study of Norwegian Teachers' Conversation About the Use of Test Results for Instructional Purposes.

  • Rangnes, Hege; Sædberg, Leif Tore

   (2018)

   Korleis arbeider lærarar med fagtekster i undervising for fleirspråklege elevar?.

  • Rangnes, Hege

   (2018)

   Å lese fagtekster. Læreres identifiserte utfordringer for flerspråklige elevers tilgang til fagtekster i samfunnsfag på mellomtrinnet.

  • Rangnes, Hege

   (2017)

   How do teachers engage second language learners in challenging dialogues about expository texts?.

  • Rangnes, Hege; Aasen, Marit

   (2016)

   Arbeid med ord i førlesingsfasen - del 1.

  • Rangnes, Hege

   (2016)

   Arbeid med ord i førlesingsfasen - del 1.

  • Rangnes, Hege

   (2015)

   Å tilrettelegge leseopplæringen til elever med norsk som andrespråk.

  • Rangnes, Hege

   (2015)

   Å velge ut nyttige ord fra en tekst.

  • Rangnes, Hege; Karlsen, Anne Mette Færøyvik

   (2015)

   Arbeid med ord.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Rangnes, Hege; Aasen, Marit

   (2017)

   Arbeid med språk og vokabular.

  • Rangnes, Hege

   (2016)

   Arbeid med ord i førlesingsfasen - del 1, Språkløyper.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway