HelseCampus Stavanger

en regional samskapingsarena for helsetjenesten, næringsliv, akademia, pasient og pårørende

Kontakt oss

Vi holder til i Innovasjonspark Stavanger, lengst sør på campus Ullandhaug. Finn fram i MazeMap. Vår adresse: Professor Olav Hanssens vei 7a, bygg i2, 4021 Stavanger.

Leder: Line Hurup Thomsen

Kontakt: helsecampus@uis.no

Partnere: Stavanger kommune, Stavanger universitetssjukehus, Laerdal Medical, Norce, Validé og Universitetet i Stavanger.

Følg oss: Facebook og LinkedIn

HelseCampus Stavanger er en samskapingsarena for helsetjenesten, akademia, næringsliv, pasient og pårørende i Sør Rogaland.

Seks helsearbeidere i hvite, røde og blå uniformer

Vi blir flere, vi blir eldre og vi forventer mer. Det er krevende å forene ønsker og muligheter innenfor ressursrammene vi har til rådighet. En særlig knapphet på arbeidskraft vil sette grenser for hvordan vi kan løse oppgavene.

Vårt mål er å realisere en bærekraftig helsetjeneste etter pasientens behov. En bærekraftig helsetjeneste forutsetter at vi utnytter mulighetene teknologien gir, bruker og videreutvikler kompetansen hos ansatte best mulig og løser oppgavene effektivt. 

Sammen skal vi:

  • Utvikle kunnskap og tjenester til det beste for innbyggernes helse.
  • Teste og implementere helseteknologiske løsninger.
  • Drive fremragende undervisning ved hjelp av simuleringspedagogikk.
  • Utvikle og forsterke helserelatert næringsliv.
  • Skape møteplasser for erfaringsutveksling, samarbeid og dialog.

Arrangement i HelseCampus Stavanger-klyngen

Digitale helsedager 2023

Ons. 24.05 08:30

tor. 25.05 16:00

Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen

Prosjekter i HelseCampus Stavanger-klyngen

Caring Futures

Utvikling av omsorgsetikk for teknologimediert omsorg

Releasing the Power of Users

Pasientmedvirkning i utvikling av digitale helsetjenester

Heime

Fleire gode dagar heime

Crowdsensing

Samle ikke-sensitive helsedata ved hjelp av innbyggere

Safety

Deler beste praksis innen akuttmedisinsk opplæring

Pumps and pipes Norge

Overfører teknologi- og kompetanse mellom olje/gass og helse

Tele-Ambus

Ny tverrsektoriell modell for kronisk sårbehandling (lenke til NFRs prosjektbank)

Samhandling i rehabiliteringsforløp

Hva fremmer og hemmer kommunikasjon og samhandling? (ph.d.-prosjekt)

Point

Behandling av kroniske smerter uten å risikere en opiod-epidemi i Norge?

Aktuelt fra HelseCampus Stavanger-klyngen

Resultat fra såkornmiddel-prosjektene i HelseCampus Stavanger-klyngen

Fire prosjekt ved Universitetet i Stavanger (UiS) fikk høsten 2021 tildelt til sammen 1,2 millioner kroner fra restmidle...

HelseCampus Stavanger søker studentassistent

Ønsker du spennende arbeidserfaring knyttet til utvikling av framtidens helsetjeneste? Da kan dette være noe for deg.

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Stavangerregionen har fire stjerner i europeisk referansenettverk for aktiv og sunn aldring

Tverrsektorielt samarbeid, innovasjon og god innbyggerinvolvering er nøkkelkriterier for å lykkes.

Trente på kommunikasjon i HelseCampus

Paramedisinstudenter på tredje studieår og sykepleiere fra kommunehelsetjenesten deltok på en felles treningsdag. Det se...

Forskningssamarbeid mellom kommuner og akademia

Fredag 11. november arrangerte Klyngesamarbeidet for forskning innen helse og velferd i Sør-Rogaland en samling om «Kunn...

Lær mer om det tverrfaglige nettverket ParkinsonNet

Nettverket skal bidra til et kompetanseløft om Parkinsons sykdom i hele Norge.

Ulike tilnærminger til fremtidens helsesektor

Forskningsprosjektet Caring Futures inviterte fem ulike aktører i regionen til en panelsamtale på Sølvberget om utfordri...

Samlet ulike interessegrupper innenfor omsorgsteknologi

HelseCampus Stavanger samlet forskere, klinikere, leverandører og pårørende til å dele perspektiver innenfor etikk i utv...

Diskuterte møtet mellom teknologi og mennesker

Både forfatteren Cathrine Knudsen og kunstneren Kari Telstad Sundet er opptatt av denne tematikken. Førsteamanuensis Ing...

– Endelig skjer det

Etter et langt og tett samarbeid kunne Ingvil Hellstrand (UiS) og kurator Hege Tapio holde åpningstalene sine for å mark...

Forskning møter kunst i ny utstilling

Kunstutstillingen CARING FUTURES finner sted på Galleri Sølvberget fra 17. september - 18. desember. Utstillingen løfter...

Forskningsprosjektet Tools4Teams tildeles 600.000 Euro

Hovedmålet til Tools4Teams er å utdanne 12 høyt kvalifiserte doktorgradskandidater i forskningsmetoder på teamarbeid i h...

Fire prosjekt får forskningsmidler fra HelseCampus

Nyfødtmedisin, psykisk helse, organisasjonsutvikling og digital pasientoppfølging er samarbeidsprosjektene som mottar mi...

Databasert debrief etter gjenoppliving av nyfødte

Når et nyfødt barn må gjenopplives etter fødsel, skal objektive data fra hendelsesforløpet samles inn og fremstilles på ...

Digital hjelp for personer med psykisk lidelse

En app som hjelper personer med alvorlige psykiske lidelser til å håndtere hverdagen, skal nå få en norsk versjon.

Skal flagge arbeidsbelastning på nye SUS

Ved akuttmottak har grønt, gult og rødt flagg lenge vært brukt for å prioritere hvilke pasienter som trenger hjelp først...

Registrerer vitale mål for digital oppfølging

Kan daglig registrering av vitale mål gi pasienter med hjertesvikt og tarmkreft en tryggere og bedre oppfølging hjemme? ...

HelseCampus Stavanger søker studentassistent

Ønsker du en spennende arbeidserfaring tilknyttet utvikling av framtidens helsetjeneste? Vi trenger deg som er engasjert...

3D-printing løser komplekse utfordringer innen veterinærmedisin

Ved SEARCH-senteret har de fått erfare hva 3D-printing kan bidra med innen medisinske utfordringer. Som å hente ut ubefr...

HelseCampus lyser ut forskningsmidler

Forskningsmidlene skal gå til samarbeidsprosjekter innen HelseCampus sine tre satsningsområdene simulering, samhandling ...

Her er HelseCampus sin nye leder

HelseCampus tar fysisk form i Innovasjonspark Stavanger, og har fått ny daglig leder. Line Hurup Thomsen skal nå drifte ...

Samarbeidsportalen – registrer og finn oppgaver

Smartere samarbeid med Universitetet i Stavanger – samarbeid.uis.no.

Ny leder for HelseCampus

Line Hurup Thomsen er ansatt som leder for HelseCampus. Hennes viktigste jobb blir å lage konkrete handlingsplaner for h...

Pumps og Pipes inngår samarbeidsavtale HelseCampus

Avtalen skal styrke arbeidet med å fremme nyskaping og innovasjon på tvers av helse -og omsorgssektoren og andre fagmilj...

Avtale om HelseCampus Stavanger signert

UiS, Stavanger universitetssjukehus, Stavanger kommune, Laerdal medical og forskningsinstituttet NORCE har inngått en av...

Nasjonal helse- og sykehusplan lagt fram

Helseminister Bent Høie mener HelseCampus Stavanger svarer på mange av utfordringene i den nye Stortingsmeldingen Nasjon...

Styrker sin kontakt med næringslivet

HelseCampus Stavanger har inngått en samarbeidsavtale med Norwegian Smart Care Cluster. Klyngen blir et kontaktpunkt for...

HelseCampus imponerte helseministeren

Helseminister Bent Høie fikk et gledelig gjensyn med HelseCampus, ett år etter forrige besøk. Den gang snorklippet han e...

Se morgendagens løsninger i HelseCampus

Teknologi, nye løsninger og samarbeid blomstrer i HelseCampus. Nå er løsningen Empathic Building, der digitale velferdst...

Partnere i HelseCampus Stavanger

Hvitt banner med logoer: Stavanger kommune, Universitetet i Stavanger, Helse Stavanger - Stavanger universitetssykehus, Laerdal Medical, Norce og Validé