HelseCampus Stavanger

En regional helseklynge og samskapingsarena for helsetjenesten, næringsliv, akademia, pasient og pårørende.

Kontakt oss

Vi holder til i Innovasjonspark Stavanger, lengst sør på campus Ullandhaug. Finn fram i MazeMap. Vår adresse: Professor Olav Hanssens vei 7a, bygg i2, 4021 Stavanger.

Leder: Line Hurup Thomsen

Kontakt: helsecampus@uis.no

Partnere: Stavanger kommune, Stavanger universitetssjukehus, Laerdal Medical, Norce, Validé og Universitetet i Stavanger.

Følg oss: Facebook og LinkedIn

HelseCampus Stavanger er en regional helseklynge og samskapingsarena for helsetjenesten, akademia, næringsliv, pasient og pårørende i Sør-Rogaland.

Seks helsearbeidere i hvite, røde og blå uniformer

Vi blir flere, vi blir eldre og vi forventer mer. Det er krevende å forene ønsker og muligheter innenfor ressursrammene vi har til rådighet. En særlig knapphet på arbeidskraft vil sette grenser for hvordan vi kan løse oppgavene.

Vårt mål er å realisere en bærekraftig helsetjeneste etter pasientens behov. En bærekraftig helsetjeneste forutsetter at vi utnytter mulighetene teknologien gir, bruker og videreutvikler kompetansen hos ansatte best mulig og løser oppgavene effektivt. 

Sammen skal vi:

  • Utvikle kunnskap og tjenester til det beste for innbyggernes helse.
  • Teste og implementere helseteknologiske løsninger.
  • Drive fremragende undervisning ved hjelp av simuleringspedagogikk.
  • Utvikle og forsterke helserelatert næringsliv.
  • Skape møteplasser for erfaringsutveksling, samarbeid og dialog.

Verktøy som hjelper deg i innovasjonsprosessen

Arrangement i HelseCampus Stavanger-klyngen

Helsefellesskapskonferansen 2024 - "Nå skal de gamle hjem"

Ons. 18.09.2024

09:00-16:00

Quality Hotel Residence Sandnes

Tidlig oppdagelse av forverret helsetilstand ved bruk av sensorikk og datafangst

Tor. 19.09.2024

08:30-15:30

HelseCampus Stavanger Innovasjonsparken bygg i2, Professor Olav Hanssensvei 7A

Prosjekter i HelseCampus Stavanger-klyngen

Aktuelt fra HelseCampus Stavanger-klyngen

HelseCampus Stavanger lyser ut såkornmidler

Fra 19. august 2024 åpnes det for å søke om såkornmidler til innovasjonsprosjekt innen de strategiske satsningsområdene ...

Signerte samarbeidsavtale med NORCE

Det helsevitenskapelige fakultet, UiS og Norwegian Research Centre (NORCE) har inngått en samarbeidsavtale tilknyttet et...

Veien videre for helsesektoren: innovasjon, samarbeid og brukerinvolvering

HelseCampus Stavanger-dagen 24. januar omhandlet hvordan vi møter fremtidens utfordringer i helsesektoren og hva som ska...

Innovasjonsprosjekt får såkornmidler fra HelseCampus

Fire prosjekter som skal bidra til en bærekraftig helsetjeneste, er tildelt såkornmidler fra HelseCampus Stavanger. Pros...

To nye innovasjonsnettverk i HelseCampus Stavanger-klyngen

De to nye nettverkene skal legge til rette for samarbeid innen helseteknologi og simulering.