Jobber for at pasienter skal få et trygt kirurgisk forløp 

Fra studietiden husker Kristine og Birgit godt mestringsfølelsen når de første gang sto alene og assisterte kirurgen på operasjonsstuen. Nå jobber de begge som operasjonssykepleiere på Stavanger universitetssjukehus.

Published Sist oppdatert
Fotokollasje: To operasjonssykepleiere i uniform som står ved siden av bord med utstyr på.
Kristine og Birgit er operasjonssykepleiere ved Stavanger universitetssjukehus.
  • Navn: Kristine Lunde (30) og Birgit Helene Thorup (33)
  • Nåværende stilling og arbeidsplass: Operasjonssykepleiere ved Stavanger universitetssjukehus (SUS)
  • Hva studerte du på UiS og når? Master i operasjonssykepleie, 2021-2023

Hvor jobber dere nå?

Vi jobber begge på operasjonsavdelingen på SUS. Alle nyutdannede som begynner på operasjonsavdelingen får gå omtrent to år i rullering innenfor de ulike seksjonene på avdelingen. Det vil si at vi jobber 2 måneder per seksjon, f.eks. gynekologi, protese, gastro, urologi osv, så rullerer vi videre til neste seksjon. Det bidrar til at en får litt mer innblikk i de ulike seksjonene, og blir kjent med de ulike inngrepene og prosedyrene

Hvorfor valgte du å bli operasjonssykepleier ved UiS?

Kristine: Har jobbet flere år ved kirurgisk sengepost på Stavanger Universitetssykehus. Jeg trengte en utfordring og har alltid likt det som omhandler kirurgi. Derfor tenkte jeg at dette kunne passe meg. I tillegg hadde jeg hørt fra andre at det var en overkommelig utdanning, og en arbeidshverdag uten mye dårlig samvittighet for pasientene. Grunnen til at jeg studerte ved UIS var at det var kort reisevei og lot seg kombinere med familie. I tillegg fikk jeg en utdanningsstilling under studiet som gjorde at jeg fikk lønn under utdanning mot å binde meg til å jobbe 3 år ved SUS. Der hadde jeg uansett valgt å jobbe i etterkant av utdanningen, så dette var en vinn-vinn situasjon for meg.

Birgit: Jeg ønsket å prøve noe nytt og var litt lei av sengepostlivet. Jeg hadde erfaring fra kirurgisk sengepost og syns at kirurgi er interessant, og syns det virket spennende med «det lukkede området» som operasjonsavdelingen er. Det lokket også med at en kun trenger å konsentrere seg om en pasient om gangen, og når en er ferdig med jobben så er en ferdig. Jeg hadde også utdanningsstilling på SUS under studiet som gjorde at jeg kunne konsentrere meg fullt og helt om studiene uten å tenke på økonomi. 

Hvordan er det å være student i operasjonssykepleie?

Det er et lærerikt og spennende studie. Lærerne på studiet er engasjerte og kjekke å samarbeide med, og vi som studenter opplevde å bli hørt. Det er små kull hvert år, så en blir godt kjent med både medstudenter og lærerne. Det gir et godt læringsmiljø og samhold. Vi satt mye sammen og leste med medstudenter før eksamener og delte både gleder og utfordringer. Vi skal ikke legge skjul på at det er til tider tungt studie og mye en skal lære seg på kort tid, men til slutt er det absolutt verdt det! 

Hva husker dere best fra studietiden?

Kanskje mestringsfølelsen første gang vi sto alene og assisterte kirurgen i det sterile feltet uten veileder? Det var en god følelse. En selvfølge i dag når vi er ferdig utdannet, men som student er det stor mestring når en endelig klarer å gjøre ting på egen hånd. 

Og så fikk vi begge reise til Danmark på konferanse sammen med studieprogramleder Ida Mykkeltveit og fortelle om hvordan studieforløpet er i Norge. Det var gøy å få vært med på! Der fikk vi treffe danske operasjonssykepleiere og fikk innblikk i hvordan studiet er lagt opp i de andre nordiske landene. Vi er heldige her i Norge som har mulighet til å skrive masteroppgave og få den kompetansen det innebærer. 

Hvordan var praksisperiodene?

Praksis var utrolig interessant! Det var flott å få se inngrep, og få være med og delta i operasjoner. Det som er positivt med at det er mye praksis i utdanningen er at en får knyttet teorien en har lest opp mot arbeidet en gjør. Og så er det mye praktisk en skal “få inn i fingrene” som krever mengdetrening. Selv om operasjonssykepleie er et praktisk yrke, er det mye fag- og teori som ligger bak alt arbeidet som utføres. Det er ikke bare å gi fra seg instrumenter til kirurgen som mange kanskje tror.

Til tider føltes det som om det var uendelig og uoverkommelig mye vi skulle lære oss i løpet av praksistiden, men etter hvert knakk vi flere og flere koder og ble tryggere i operasjonssalen. Det var en bratt læringskurve, hvor vi startet første praksis med å lære å vaske oss på hendene, ta på hansker (enkelt tenker du kanskje?) og ikke være i veien, til to år senere å være selvstendige operasjonssykepleiere som en funksjonell del av et kirurgisk team.

Hvorfor vil du anbefale andre å søke operasjonssykepleie?

For et yrke! Ingen dager er like, og det er et yrke en aldri blir ferdig utlært i. En får utvikle seg som person, lærer stadig nye ting og får oppleve spennende inngrep! Og en får være en del av et team for å bidra til at pasientene får et trygt kirurgisk forløp. 

Vil du også bli spesialsykepleier? Søk innen 5. februar!

Master i spesialsykepleie har fire spesialiseringer