Søknad til mastere og videreutdanninger i sykepleie

Les om hvordan du søker opptak til master i jordmorfag, helsesykepleie og spesialsykepleie (anestesi-, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleie).

Publisert Sist oppdatert

Søknadsprosessen

Før 5. januar - forberede dokumentasjon

Dokumentasjonen som må være med i søknaden er:

 • Arbeidserfaring etter utdanning som sykepleier
 • Autorisasjon/godkjenning som sykepleier i Norge
 • Vitnemål fra høyere utdanning (bachelor i sykepleie)
 • Språkkrav i norsk og engelsk
 • Eventuell forbedring av karakterer på bachelorutdanning
 • Pass/nasjonalt ID-kort som viser statsborgerskap

Se nærmere beskrivelse av dokumentasjonen som er nødvendig lenger nede på denne siden.

Åpent for søking

Vi har åpent for søking gjennom Søknadsweb fra 5. januar til 5. februar. Søknaden være registrert innen 5. februar kl. 23:59. Når søknaden er mottatt i systemet vil du få en kvitteringsepost til eposten du er registrert med. Dette være en epostadresse du sjekker jevnlig gjennom hele søknadsperioden, og sjekk gjerne søppelpost jevnlig også.

Frist for å laste opp dokumentasjon

Frist for å laste opp dokumenter til søknaden er 10. februar. Det stenges ikke for opplasting, slik at det er mulig å laste opp dokumenter etter dette - men, vi kan ikke garantere at det kommer med i vurdering dersom det lastes opp etter denne fristen, så last opp nødvendig dokumentasjon så snart som mulig etter du har sendt inn søknad.
Hva er nødvendig dokumentasjon? Det står lenger nede på denne siden, under dokumentasjon.

Svar på søknad

Vi sender svar på søknad så snart alt er klart. Sannsynligvis vil det bli sendt ut svar til alle innen slutten av mars. Siden vi sender ut svar til alle så snart det er klart, er det ikke mulig å søke om tidlig svar.

Ved tilbud om studieplass eller plass på ventelisten du svare på det i Søknadsweb innen svarfristen for å beholde tilbudet. Utover våren og sommeren vil vi sende nye tilbud med ca. 1 ukes svarfrist, hvis vi har plasser vi kan fylle. OBS! Når vi nærmer oss studiestart vil svarfristen på tilbud bli kortere enn 1 uke.

Venteliste

Hvis du vil ha oppdatering av ventelisteplass, kan du sende epost med spørsmål om dette til masteropptak@uis.no med ditt søknadsnummer og hvilke studier det gjelder. Vi svarer når vi har mulighet, men i travle perioder kan det gå noen dager før du får svar på dette.

Politiattest

Disse studieprogrammene har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter man har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når den blir registrert ved UiS.

Reservere plassen til neste år?

Dersom du ønsker å søke om å reservere plassen til neste år av ulike grunner, må du takke ja til tilbudet innen svarfristen, og sende søknad med begrunnelse og offisiell dokumentasjon på grunn til masteropptak@uis.no.

Grunn for å reservere må gå ut på at det er utenfor egen kontroll, og ikke at man selv velger å ikke starte på studiet det året man får tilbud om plass. Vær obs på at manglende utdanningsstilling ikke vil være grunn for å reservere plass.

Søknad om reservasjon skal helst sendes innen 3 uker fra du har mottatt tilbud om plass, men kan sendes senere dersom grunnen for reservasjon oppstår etter denne fristen. Det må fremdeles sendes så snart som mulig etter grunnen har oppstått - dette for at vi skal kunne vurdere søknaden om reservasjon og eventuelt sende nytt tilbud til noen andre.

Trekke seg fra studiet?

Hvis du har takket ja til plass, men ser at du ikke vil/kan starte på studiet, ber vi at du tar kontakt med masteropptak@uis.no så snart som mulig og skriver søknadsnummer og hvilket studie du trekker deg fra.

Studiene som vi beskriver på denne nettsiden har svært begrenset antall studieplasser. Når noen trekker seg eller ikke kan starte, betyr det at vi må sende nye tilbud. Jo senere man trekker seg, jo mindre sjanse er det for at noen andre kan få studieplassen og starte på studiet.

Ledige plasser?

Hvis vi ser at det blir ledige plasser på noen av studiene, vil vi legge studiet ut på ledige studieplasser på nettsidene våre, samtidig som det åpnes for nye søknader på det studiet i Søknadsweb. På ledige studieplasser sender vi tilbud til de som har søkt først som har all nødvendig dokumentasjon i søknaden sin. Husk derfor å laste opp dokumentasjon så snart som mulig etter du har søkt, for å sikre at vi kan behandle søknaden din.
Vi vet ikke i forkant om noen studier vil få ledige plasser, slik at vi anbefaler å sjekke innom nettsiden en gang i blant i løpet av sommeren.

Spørsmål?

Vi har lagt ut noen vanlige spørsmål om å søke på master- og videreutdanning på vår spørsmål og svar-side og litt lenger nede på denne siden, men hvis det er noen andre spørsmål som gjelder søknaden eller opptaksprosessen, kan du ta kontakt med masteropptak@uis.no eller 51 83 15 44.

Hvis det gjelder selve studieprogrammene eller spørsmål om studiestart eller etter man har startet på studiet, kan du kontakte helsefag@uis.no.

Dokumentasjon

Alle dokumenter som lastes opp må være PDF-filer. Vi godkjenner ikke dokumenter sendt via epost, med mindre det er avtalt. Vi godkjenner ikke Word-, ZIP eller RAR filer.

Dokumentasjon på arbeidserfaring som sykepleier etter autorisasjon/godkjenning som sykepleier i Norge.

Arbeidsattest, tjenestebevis eller annen offisiell dokumentasjon være signert/digitalt signert og ha dato for når dokumentet er skrevet. Det må i tillegg inneholde all nødvendig informasjon som (1) stillingstittel, (2) stillingsprosent eller timeantall, (3) startdato, og sluttdato eller at du fremdeles er ansatt i samme stilling.

Vi regner om deltid og timer til 100% stilling, les mer om dette lenger nede på denne siden.

For at vi skal ta med at du er i samme stilling videre etter søknad, dokumentasjonen være fra det året du søker, eller desember året før. Attester som er fra tidligere enn dette, vil vi kun kunne regne at man er i stillingen frem til datoen attesten er skrevet.

Selve autorisasjonsbeviset eller noe som viser autorisasjonsnummeret. Det kan også dokumenteres med skjermbilde fra helsepersonellregisteret som lastes opp i Søknadsweb.

Vi verifiserer autorisasjon i saksbehandling, og mangel på autorisasjon eller begrenset autorisasjon som sykepleier i helsepersonellregisteret kan være grunn for avslag på søknad om studieplass.

Dette trenger du ikke alltid å laste opp, da det kan komme inn til oss gjennom et resultatutvekslingssystem brukt av flertallet av utdanningsinstitusjoner i Norge.

Utdanning tatt etter 2005 vil som oftest være komplett i systemet, men vitnemål fra sykepleierutdanning kan være nødvendig å laste opp dersom du har fått innpasset emner fra andre studiesteder, vært på utveksling eller gjennomført utdanningen før ca. 2005.

Utdanning gjennomført før 2005 kan ha mangler i systemet eller ikke være registrert inn, og vi anbefaler derfor at alle laster opp vitnemål fra graden.

Hvis du er usikker på om det gjelder din utdanning, er det letteste og sikreste å laste opp vitnemål til "mine dokumenter" i Søknadsweb.

Dersom du har tatt utdanningen utenfor Norge, må vitnemål (diploma og diploma supplement/final transcript) lastes opp i Søknadsweb. Sjekk Country list for mer informasjon om eventuelle ekstra krav om dokumentasjon må sendes via postgang.

Dokumentasjon på at du dekker språkkrav i norsk og engelsk.

For søkere med vitnemål fra VGS med generell studiekompetanse i Norge, dekker dette språkkravet. Man trenger ikke å laste opp vitnemålet dersom det ligger i Nasjonal Vitnemålsdatabase (NVB).

For søkere med videregående skole fra andre steder, anbefaler vi å sjekke språkkrav, som beskriver hvordan man kan dekke språkkravene.

Eventuell dokumentasjon på emner med forbedret karakter.

Det må være offisiell dokumentasjon som inkluderer hvilket emne fra det originale vitnemålet det gjelder, og hvilket "nytt" emne som erstatter dette.

Fra 2023 skal alle lokale søkere laste opp gyldig pass eller nasjonalt ID-kort som viser statsborgerskapet. Last opp siden i passet som viser bilde og navn. Passet eller ID-kortet må være gyldig ved søknadstidspunkt.

Eventuell annen dokumentasjon nødvendig for tilleggspoeng eller kvoter. Les mer om dette lenger nede på denne siden.

Vanlige spørsmål

Først og fremst er det viktig at du sjekker at all nødvendig informasjon er inkludert på tjenestebeviset/arbeidsattesten før du laster det opp i søknadsportalen, og at alle datoer og tidspunkt stemmer. Hva som må være inkludert på dokumentet står under dokumentasjonsbeskrivelse - Arbeidserfaring.

Dersom stillingen som du er i på søknadstidspunktet har åpen sluttdato (eller har sluttdato etter 31. juli) på dokumentasjonen du laster opp, vil vi kunne regne at du er i samme stilling frem til 31. juli når attesten er fra søknadsåret. Hvis det er en endring før 31. juli i f.eks. stillingsprosent eller arbeidssted, vil vi regne frem til endringen av stillingen. Vi kan ikke regne med stillingen du eventuelt skal starte i etter dokumentet er skrevet eller timer som skal gjennomføres etter dette, da vi må ha bekreftelse på at du jobber i denne stillingen eller at timene er gjennomført for å kunne inkludere det.

Hvis du har en stillingsprosent på 100%, regner du da ut hvor mange måneder det blir fra start til nåværende tidspunkt, og da vil det være hvor mye det dekker.

For deg som har annen stillingsprosent enn 100% stilling i en periode, krever det litt omregning. Da regner vi ut hvor mange måneder du dekker med dette (ekskludert eventuelle perioder med permisjoner som er oppført på attesten/tjenestebeviset). Deretter multipliserer vi antall måneder med stillingsprosenten du har i stillingen og deler på 100 (fulltidsstillingsprosent).

Hvis du har timer på attesten, regner vi at 1650 timer tilsvarer ett år. 1650 timer/12 måneder vil si at 1 måned i timer tilsvarer ca. 137,5 timer. Dersom du har en kombinasjon av timer og stillingsprosent betyr det at vi først regner ut mengden du har via stillingsprosent i måten ovenfor, og deretter legger til timer som er regnet om til måneder. 

Poenggrensene til disse studieprogrammene fra de siste årene ligger på poenggrenser for lokalt opptak under helsefag.

Poengsummen man konkurrerer med består av karaktergjennomsnittet fra utdanningen som kvalifiserer til opptak på studiet og eventuelle tilleggspoeng.

Vi har beskrevet litt mer om utregning av karaktersnitt på omregning av karaktersystem.

Du kan lese mer om tilleggspoeng i Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger, og sjekke utfyllende regler til studieprogrammet om det er egne tilleggspoeng for studieprogrammet.

Dersom vi ikke har en omregningstabell for din karakterskala, vil vi foreta en skjønnsmessig beregning. Vi anbefaler å legge ved en karakterbeskrivelse/diploma supplement fra ditt universitet/høgskole dersom det er et spesielt karaktersystem, for eksempel hvis man har tatt hele bachelorgraden i et land utenfor Norge.

Studieprogram

Vær oppmerksom på at master i jordmorfag har tredelt praksis i studieprogrammet.

Les mer om praksis og studiet på studieprogramsiden, og ta kontakt med helsefag@uis.no ved spørsmål.

Kvoter og tilleggspoeng

Når studiene har kvoter eller tilleggspoeng, kan det være behov for å dokumentere noe for å inngå i dette.

Vær oppmerksom på at tilleggspoeng gjelder kun for søkere med utdanning fra Norge, jf. Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger, §3-3 Rangering av søkere med norsk utdanningsbakgrunn.

 • "Det gis 0,1 tilleggspoeng pr. 60 studiepoeng ut over opptaksgrunnlaget, maksimalt 0,2 poeng." Det betyr studiepoeng som ikke inngår i det som gjør deg kvalifisert for å søke på studieprogrammet, altså sykepleierutdanningen.
 • "Det gis 0,1 tilleggspoeng pr. år for relevant praksis etter fullført utdanning som kvalifiserer for opptak til gjeldende studieprogram, maksimalt 0,2 poeng." Det står mer om tilleggspoeng for arbeidserfaring under det enkelte studieprogrammet nedenfor.
 • "Det gis 0,1 tilleggspoeng pr. semester for gjennomført utvekslingsopphold som del av graden, maksimalt 0,2 poeng. Karakterer på emner avlagt under utvekslingsoppholdet holdes utenfor poengberegningen." Det betyr at det må ha vært utveksling som del av bachelor i sykepleie. Hvis dette ikke er tydelig i Vitnemålsportalen, ber vi at du laster opp vitnemål eller annen bekreftelse hvor det er tydelig, slik at du kan få tilleggspoeng for det.

Dette er tilleggspoeng hentet fra Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger, §3-3 Rangering av søkere med norsk utdanningsbakgrunn

Kvoter:

 • "Inntil 10% av tilbudene om studieplass skal reserveres til mannlige søkere."

Dette trenger vi ikke spesifikk dokumentasjon på.

 • "Inntil 10% av tilbudene om studieplass kan reserveres søkere som anfører ønske om vurdering på grunn av kulturell bakgrunn."

Grunn for å inngå i kvoten må dokumenteres, og husk å skrive i merknad i selve søknaden at man søker dette.

 • "Inntil 10% av tilbudene om studieplass kan reserveres sykepleiere ansatt i stilling som konstituert helsesykepleier i kommuner i Rogaland som har vanskelig for å rekruttere kvalifiserte helsesykepleiere, og hvor mer enn 25% av stillingene ikke har kvalifiserte helsesykepleiere. Forhold som oppgis i slik søknad må være dokumentert av leder for den konstituerte stillingen."

Dette må dokumenteres med brev fra leder/arbeidsgiver, og husk å skrive i merknad i selve søknaden at man søker dette.

 • "Inntil 50% av studieplassene reserveres søkere uten videreutdanning i helsesykepleie. Søkere i denne kvoten rangeres på bakgrunn av vektet gjennomsnitt av samtlige eksamensresultater som utgjør opptaksgrunnlaget. I denne kvoten gis det kun tilleggspoeng for relevant arbeidserfaring/praksis."

Dette trenger vi ikke spesifikk dokumentasjon på.

Tilleggspoeng for søkere med norsk utdanningsbakgrunn:

"Det gis 0,1 tilleggspoeng pr. år i fulltidsstilling eller tilsvarende for praksis som godkjent sykepleier utover minstekravet for praksis (inntil 0,2 tilleggspoeng). Deltid omregnes til fulltid. Dersom en søkers samlede praksis innebærer minst et år i fulltidsstilling eller tilsvarende med sykepleie til barn, unge og/eller familier, gis det 0,1 tilleggspoeng. Samlet kan det gis inntil 0,3 tilleggspoeng for praksis som sykepleier. I tilfelle det er flere søkere lik poengsum i opptaket, skal søkerne rangeres ved loddtrekning."

Kvoter:

 • "Inntil 50 % av studieplassene prioriteres søkere med dokumentert arbeidssted i Rogaland på søknadstidspunktet, under forutsetning av at de innfrir minstekravene. Inntil 10% av disse plassene kan reserveres autoriserte sykepleiere med dokumentert arbeidssted på barsel KK ved SUS."

Dette må dokumenteres med arbeidsattest som er tydelig på hvor man er ansatt Attesten må være fra det året man søker på studiet eller desember året før, tidligere attester kan ikke brukes til dette. Man må legge inn merknad at man søker kvoten.

Tilleggspoeng for søkere med norsk utdanningsbakgrunn:

"Det gis 0,1 tilleggspoeng pr. år i fulltids stilling eller tilsvarende for praksis som godkjent sykepleier utover minstekravet for praksis (inntil 0,2 tilleggspoeng). Det gis 0,1 tilleggspoeng for de som ved søknadstidspunkt er ansatt i fast stillingsprosent ved eksempel barsel eller gynekologisk avdeling ved kvinneklinikk. Totalt gis det 0,3 tilleggspoeng for arbeid."

Kvoter:

 • "For å sikre en studentgruppe med aldersspredning, tas det ved hver spesialisering opp minimum 2 studenter som er under 30 år. Det forutsettes at disse innfrir minstekrav for opptak."

Dette trenger vi ikke dokumentasjon.

 • "Inntil 30% av studieplassene prioriteres ansatte ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) under forutsetning av at de innfrir minstekravene."

Dette må dokumenteres med arbeidsattest/tjenestebevis fra gjeldende år eller desember året før, som viser at du er ansatt ved SUS.

Tilleggspoeng for søkere med norsk utdanningsbakgrunn:

"Det gis 0,1 poeng pr. år i fulltidsstilling for praksis som godkjent sykepleier utover minstekravet for opptak inntil 0,2 poeng. Deltid omregnes til fulltid. Det gis 0,1 ekstrapoeng for et års praksis som godkjent sykepleier ved somatisk sykehus, også gjeldende for minstekrav for opptak. Det kan totalt gis inntil 0,3 tilleggspoeng for praksis."