Kreftsykepleie - master 2 år

Dette studiet gir deg kompetanse til å utøve avansert sykepleie til kreftpasienter i alle aldre og samtidig ivareta pårørende under hele pasientforløpet, og ved livets slutt.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

2 år, heltid

Studiepoeng

120 / 90

Undervisningsspråk

Norsk

Antall studieplasser

20

Studiestart

August hvert andre år

Søknadsfrist

5. februar 2024

Sykepleier sjekker blodtrykk på pasient

Om studiet

I praksis fikk jeg se hva kreftpasientene går gjennom når de er på sykehus. Ved å følge pasienter til cellegiftbehandling, stråling, operasjon, og i tiden etterpå, har jeg nå en mye større forståelse for hva de har vært gjennom når de kommer hjem og skal motta hjemmesykepleie. 

Marit Steinskog , tidligere student i kreftsykepleie

Hva kan du bli?

Gjennom jobben som kreftsykepleier må en ha evne til å se hele mennesket og ikke bare sykdommen. Følelsen av å kunne være en trygghet for pasient og pårørende, gi støtte og være der for dem gjennom forløpet er meningsfullt og givende.

Gunn Therese Sirekrok , kreftsykepleier i Time kommune

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Spesialisering

  • Spesialisering i anestesisykepleie

   • Obligatoriske emner

    • Anestesisykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse

     Første år, semester 1

     Anestesisykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse (MAN210)

     Studiepoeng: 15

    • Anestesisykepleie - praksis 1

     Første år, semester 1

     Anestesisykepleie - praksis 1 (MANP10)

     Studiepoeng: 10

    • Anestesisykepleie 2 - anestesiologi, helserett og pasientsikkerhet

     Første år, semester 2

     Anestesisykepleie 2 - anestesiologi, helserett og pasientsikkerhet (MAN211)

     Studiepoeng: 10

    • Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie

     Første år, semester 2

     Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie (MANMAS)

     Studiepoeng: 30

    • Anestesisykepleie - praksis 2

     Første år, semester 2

     Anestesisykepleie - praksis 2 (MANP20)

     Studiepoeng: 10

    • Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk

     Første år, semester 2

     Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk (MSS200)

     Studiepoeng: 15

   • Velg master eller viderutdanning i anestesisykepleie

    • Master

     • Anestesisykepleie 3 – avansert anestesisykepleie

      Andre år, semester 3

      Anestesisykepleie 3 – avansert anestesisykepleie (MAN220)

      Studiepoeng: 5

     • Anestesisykepleie - praksis 3

      Andre år, semester 3

      Anestesisykepleie - praksis 3 (MANP30)

      Studiepoeng: 10

     • Fordypning i forskningsmetode

      Andre år, semester 3

      Fordypning i forskningsmetode (MMF202)

      Studiepoeng: 5

     • Anestesisykepleie - praksis 4

      Andre år, semester 4

      Anestesisykepleie - praksis 4 (MANP40)

      Studiepoeng: 10

    • Videreutdanning

     • Anestesisykepleie 3 – avansert anestesisykepleie

      Andre år, semester 3

      Anestesisykepleie 3 – avansert anestesisykepleie (MAN220)

      Studiepoeng: 5

     • Anestesisykepleie - praksis 3

      Andre år, semester 3

      Anestesisykepleie - praksis 3 (MANP30)

      Studiepoeng: 10

     • Faglig fordypningsoppgave

      Andre år, semester 3

      Faglig fordypningsoppgave (MFF201)

      Studiepoeng: 5

     • Anestesisykepleie - Praksis 4

      Andre år, semester 4

      Anestesisykepleie - Praksis 4 (MANFP40)

      Studiepoeng: 10

  • Spesialisering i intensivsykepleie

   • Obligatoriske emner

    • Intensivsykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse

     Første år, semester 1

     Intensivsykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse (MIS210)

     Studiepoeng: 15

    • Intensivsykepleie – praksis 1

     Første år, semester 1

     Intensivsykepleie – praksis 1 (MISP10)

     Studiepoeng: 10

    • Intensivsykepleie 2- intensivmedisinsk behandling, helserett og pasientsikkerhet

     Første år, semester 2

     Intensivsykepleie 2- intensivmedisinsk behandling, helserett og pasientsikkerhet (MIS211)

     Studiepoeng: 10

    • Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie

     Første år, semester 2

     Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie (MISMAS)

     Studiepoeng: 30

    • Intensivsykepleie – praksis 2

     Første år, semester 2

     Intensivsykepleie – praksis 2 (MISP20)

     Studiepoeng: 10

    • Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk

     Første år, semester 2

     Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk (MSS200)

     Studiepoeng: 15

   • Velg master eller viderutdanning i intensivsykepleie

    • Master

     • Avansert intensivsykepleie

      Andre år, semester 3

      Avansert intensivsykepleie (MIS220)

      Studiepoeng: 5

     • Intensivsykepleie – praksis 3

      Andre år, semester 3

      Intensivsykepleie – praksis 3 (MISP30)

      Studiepoeng: 10

     • Fordypning i forskningsmetode

      Andre år, semester 3

      Fordypning i forskningsmetode (MMF202)

      Studiepoeng: 5

     • Intensivsykepleie – praksis 4

      Andre år, semester 4

      Intensivsykepleie – praksis 4 (MISP40)

      Studiepoeng: 10

    • Videreutdanning

     • Faglig fordypningsoppgave

      Andre år, semester 3

      Faglig fordypningsoppgave (MFF201)

      Studiepoeng: 5

     • Avansert intensivsykepleie

      Andre år, semester 3

      Avansert intensivsykepleie (MIS220)

      Studiepoeng: 5

     • Intensivsykepleie – praksis 3

      Andre år, semester 3

      Intensivsykepleie – praksis 3 (MISP30)

      Studiepoeng: 10

     • Intensivsykepleie - praksis 4

      Andre år, semester 4

      Intensivsykepleie - praksis 4 (MISFP40)

      Studiepoeng: 10

  • Spesialisering i kreftsykepleie

   • Obligatoriske emner

    • Vitenskapsteori, etikk og forskningsmetode

     Første år, semester 1

     Vitenskapsteori, etikk og forskningsmetode (MKS100)

     Studiepoeng: 10

    • Kreftsykepleie og behandling til pasienter med kreft – del 1

     Første år, semester 1

     Kreftsykepleie og behandling til pasienter med kreft – del 1 (MKS110)

     Studiepoeng: 20

    • Kreftsykepleie og behandling til pasienter med kreft – del 2

     Første år, semester 2

     Kreftsykepleie og behandling til pasienter med kreft – del 2 (MKS120)

     Studiepoeng: 10

    • Å leve med uhelbredelig kreft - palliasjon

     Første år, semester 2

     Å leve med uhelbredelig kreft - palliasjon (MKS130)

     Studiepoeng: 10

   • Praksisemner

    • Praksisemner klasse A

     • Kreftsykepleie, Kliniske studier 1 – i spesialisthelsetjenesten

      Første år, semester 2

      Kreftsykepleie, Kliniske studier 1 – i spesialisthelsetjenesten (MKSPS1)

      Studiepoeng: 10

    • Praksisemner klasse B

     • Kreftsykepleie, Kliniske studier 1 – i kommune- eller spesialisthelsetjenesten

      Første år, semester 2

      Kreftsykepleie, Kliniske studier 1 – i kommune- eller spesialisthelsetjenesten (MKSPK1)

      Studiepoeng: 10

   • Velg master eller viderutdanning i kreftsykepleie

    • Master

     • Forskningsdesign og anvendt metode

      Andre år, semester 3

      Forskningsdesign og anvendt metode (MKS200)

      Studiepoeng: 10

     • Kvalitet, pasientsikkerhet og e-helse i kreftsykepleie

      Andre år, semester 3

      Kvalitet, pasientsikkerhet og e-helse i kreftsykepleie (MKS210)

      Studiepoeng: 10

     • Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i kreftsykepleie

      Andre år, semester 4

      Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i kreftsykepleie (MKSMAS)

      Studiepoeng: 30

    • Praksisemner 3. semester

     • Praksisemner klasse A

      • Kreftsykepleie, Kliniske studier 2 – i spesialisthelsetjenesten

       Andre år, semester 3

       Kreftsykepleie, Kliniske studier 2 – i spesialisthelsetjenesten (MKSPS2)

       Studiepoeng: 10

     • Praksisemner klasse B

      • Kreftsykepleie, Kliniske studier 2 – i kommune- eller spesialisthelsetjenesten

       Andre år, semester 3

       Kreftsykepleie, Kliniske studier 2 – i kommune- eller spesialisthelsetjenesten (MKSPK2)

       Studiepoeng: 10

    • Videreutdanning

     • Obligatoriske emner videreutdanning

      • Kvalitet, pasientsikkerhet og e-helse i kreftsykepleie

       Andre år, semester 3

       Kvalitet, pasientsikkerhet og e-helse i kreftsykepleie (MKS210)

       Studiepoeng: 10

      • Faglig fordypning – forskningsdesign

       Andre år, semester 3

       Faglig fordypning – forskningsdesign (MKS220)

       Studiepoeng: 10

     • Praksisemner 3. semester videreutdanning

      • Praksisemner klasse A

       • Kreftsykepleie, Kliniske studier 2 – i spesialisthelsetjenesten

        Andre år, semester 3

        Kreftsykepleie, Kliniske studier 2 – i spesialisthelsetjenesten (MKSPS2)

        Studiepoeng: 10

      • Praksisemner klasse B

       • Kreftsykepleie, Kliniske studier 2 – i kommune- eller spesialisthelsetjenesten

        Andre år, semester 3

        Kreftsykepleie, Kliniske studier 2 – i kommune- eller spesialisthelsetjenesten (MKSPK2)

        Studiepoeng: 10

  • Spesialisering i operasjonssykepleie

   • Obligatoriske emner

    • Operasjonssykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse

     Første år, semester 1

     Operasjonssykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse (MOP210)

     Studiepoeng: 15

    • Operasjonssykepleie – praksis 1

     Første år, semester 1

     Operasjonssykepleie – praksis 1 (MOPP10)

     Studiepoeng: 10

    • Operasjonssykepleie 2 - kirurgisk behandling, helserett og pasientsikkerhet

     Første år, semester 2

     Operasjonssykepleie 2 - kirurgisk behandling, helserett og pasientsikkerhet (MOP211)

     Studiepoeng: 10

    • Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie

     Første år, semester 2

     Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie (MOPMAS)

     Studiepoeng: 30

    • Operasjonssykepleie – Praksis 2

     Første år, semester 2

     Operasjonssykepleie – Praksis 2 (MOPP20)

     Studiepoeng: 10

    • Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk

     Første år, semester 2

     Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk (MSS200)

     Studiepoeng: 15

   • Velg master eller viderutdanning i operasjonssykepleie

    • Master

     • Fordypning i forskningsmetode

      Andre år, semester 3

      Fordypning i forskningsmetode (MMF202)

      Studiepoeng: 5

     • Operasjonssykepleie 3 - avansert operasjonssykepleie

      Andre år, semester 3

      Operasjonssykepleie 3 - avansert operasjonssykepleie (MOP220)

      Studiepoeng: 5

     • Operasjonssykepleie – praksis 3

      Andre år, semester 3

      Operasjonssykepleie – praksis 3 (MOPP30)

      Studiepoeng: 10

     • Operasjonssykepleie – praksis 4

      Andre år, semester 4

      Operasjonssykepleie – praksis 4 (MOPP40)

      Studiepoeng: 10

    • Videreutdanning

     • Faglig fordypningsoppgave

      Andre år, semester 3

      Faglig fordypningsoppgave (MFF201)

      Studiepoeng: 5

     • Operasjonssykepleie 3 - avansert operasjonssykepleie

      Andre år, semester 3

      Operasjonssykepleie 3 - avansert operasjonssykepleie (MOP220)

      Studiepoeng: 5

     • Operasjonssykepleie – praksis 3

      Andre år, semester 3

      Operasjonssykepleie – praksis 3 (MOPP30)

      Studiepoeng: 10

     • Operasjonssykepleie - praksis 4

      Andre år, semester 4

      Operasjonssykepleie - praksis 4 (MOPFP40)

      Studiepoeng: 10

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • avansert kunnskap om aktuelle områder innenfor spesialsykepleie
 • inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder
 • avansert kunnskap om bruk og kontroll av medisinsk - teknisk utstyr og teknologiens muligheter og begrensninger
 • avansert kunnskap i observasjon, overvåking og behandling for å forebygge svikt i vitale funksjoner
 • avansert kunnskap om reaksjoner hos pasienter, pårørende og personale ved akutt og kritisk sykdom, undersøkelse, behandling og død

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • analysere ulike situasjoner ut fra teoretisk og klinisk kunnskap, og faglig innsikt
 • arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • beherske forebyggende arbeid i forhold til pasient, miljø og medisinsk-teknisk utstyr
 • beherske aktuell spesialsykepleie ved ulike undersøkelser og behandling
 • ivareta pasientens menneskeverd, integritet og juridiske rettigheter i et personsentrert perspektiv
 • beherske akutte situasjoner selvstendig, prioritere, handle raskt og forsvarlig slik at vitale funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer, og formidle resultatet til praksisfelt og eget fagområde

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • beherske planlagte, akutte og uforutsette situasjoner selvstendig
 • samarbeide med andre yrkesgrupper i et høyteknologisk miljø
 • kommunisere faglige problemstillinger, analyse og dra konklusjoner innenfor spesialiseringen
 • bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser

Praksisstudier

Praksisstudier gjennomføres i spesialisthelsetjenesten ved ulike sykehusavdelinger som tilbyr kreftbehandling og palliasjon, og i kommunehelsetjenesten.

Du som er student på masterutdanningen i kreftsykepleie, skal i løpet av praksisstudiene tilegne deg kliniske ferdigheter og oppøve evnen til å gjøre selvstendige og etiske vurderinger. Du skal også arbeide i tverrfaglige team og ivareta brukerperspektivet.

Praksisstudiene vil gi deg kompetanse i å arbeide kunnskapsbasert, og det legges spesiell vekt på din videreutvikling i refleksjon, kliniske vurderinger og integrering av teoretiske fag. I praksis vil du også få kunnskap om helsesystemet som kreftsykepleieren er en del av, inkludert myndighetenes rolle og ansvar.

Organisering

Praksis i studiet utgjør minimum 15 uker og fordelt på andre og tredje semester i utdanningen. Ferdighetstrening og simulering kommer i tillegg til praksisstudiene.

 • Første praksisperiode retter fokus mot kreftsykepleie til pasienter som mottar ulike typer kreftbehandling, med særlig fokus på medikamentell kreftbehandling og strålebehandling, samt konsekvenser av behandlingen for pasient og pårørende.
 • Andre praksisperiode er rettet mot både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og fokus er sykepleie og oppfølging til pasienter med alvorlig og livstruende sykdom, og deres pårørende, i ulike faser av sin sykdom, både i hjemmet og på institusjon, samt tilrettelegging for gode og trygge overganger mellom ulike tjenestenivå.
 • Det er lagt til rette for at du kan reise på praksisutveksling 3. semester. Studenter som velger å reise ut får anledning til å bestemme rekkefølgen på praksisemnene og tar 8 ukers praksis i utlandet.

Du vil veiledning av praksisveileder og praksislærer fra universitetet, i tillegg til refleksjonsgrupper med dine medstudenter.

Nedslagsfeltet for praksis vil være Helse Stavanger, SUS og Helse Fonna, Haugesund sykehus, samt i kommuner i fortrinnsvis Sør-Rogaland (sykehjem, lindrende enheter og hjemmebaserte tjenester). Det kan åpnes for planlagt hospitering av kortere varighet og besøk hos relevante samarbeidspartnere i Rogaland.

Mer om praksis i helseutdanningene.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
3. semester (praksisopphold)

Opplegg for utvekslingen
Det helsevitenskapelige fakultet oppfordrer studenter til å benytte seg av tilbudet hvor du får spesielle faglige erfaringer, et internasjonalt nettverk, nye vennskap og bedre språkkunnskaper.

I Master i spesialsykepleie er det lagt til rette for utveksling i praksisemnet 3.semester (4 – 12 uker). Det helsevitenskapelige fakultet har inngått Erasmus+-avtaler for studenter på mastergrad i spesialsykepleie ved Sahlgrenska Akademia ved Gøteborg Universitet,University of Iceland, Reykjavik og Umeå University.

Utenlandsopphold må planlegges tidlig. Ta kontakt ved studiestart, søknadsfrist for utreise er tidlig i 2. semester

Karakterkrav
Alle emner må være bestått.

Kontaktperson

Administrativ internasjonal koordinator Magdalena Brekke

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Sahlgrenska Akademin

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med gode shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange severdigheter og øyer å besøke.

  Umeå universitet

  Umeå Universitet ble grunnlagt i 1965 og er Sveriges 5. største universitet.

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av et utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

 • Island

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av et utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

 • Sverige

  Sahlgrenska Akademin

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med gode shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange severdigheter og øyer å besøke.

  Umeå universitet

  Umeå Universitet ble grunnlagt i 1965 og er Sveriges 5. største universitet.

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie (eller tilsvarende grunnutdanning i sykepleie) og norsk autorisasjon som sykepleier.

Bachelorgrad og norsk autorisasjon må være godkjent innen frist for ettersending av dokumentasjon 10. februar.
For fullstendig oversikt over opptaksreglene til studiet vises det til Utfyllende regler til master i spesialsykepleie (pdf).

Politiattest

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når den blir registrert ved UiS.

Gjennom studiet får du mer kompetanse og dypere kunnskap om kreft og kreftbehandling for å kunne ta bedre vare på kreftpasienter og deres pårørende.

Liknende utdanninger

Livet som student i Stavanger

Kontakt oss

Førstelektor i helsevitenskap
51832489
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk