Læringsmiljøprosjektet pulje 7

På denne siden finner du informasjon om Læringsmiljøprosjektet pulje 7 (2023 - 2025).

Publisert Sist oppdatert
Nasjonale samlinger for pulje 7 i Læringsmiljøprosjektet

19. april 2023: Oppstartssamling

20. - 21. september 2023: Første samling (Gardermoen)

13. - 14. mars 2024: Andre samling (digital)

16. - 17. oktober 2024: Tredje samling (digital)

19. - 20. mars 2025: Fjerde samling (Gardermoen)

Organisering

Utdanningsdirektoratet er eier av prosjektet. Læringsmiljøsenteret er tildelt oppdraget for gjennomføring av pulje 7.

Faser og viktige datoer i prosjektet

Oversikt over samlinger og tema for de ulike fasene/semestrene.

En gutt sitter ved et bord og smiler til kamera. Foto: Elisabeth Tønnessen/Læringsmiljøsenteret, UiS
Illustrasjonsfoto: Elisabeth Tønnessen/Læringsmiljøsenteret, UiS
19. april 2023Oppstartssamling - fysisk samling
Vår og høst 2023Forankringsarbeid lokalt

__________

Høst 2023: Fremme og utvikle et trygt og godt barnehage- og skolemiljø

20. - 21. september 2022Første samling nasjonale fagdager - fysisk samling
Veiledning og fagdager med veiledere
Kommunebesøk

__________

Vår 2024: Forebygge, avdekke og håndtere mistrivsel og krenkelser

13. - 14. mars 2024Andre samling nasjonale fagdager - digital samling
Veiledning og fagdager med veiledere
Kommunebesøk

__________

Høst 2024: Organisasjonsutvikling og utvikling av ledelse

16. - 17. oktober 2024Tredje samling nasjonale fagdager - digital samling
Veiledning og fagdager med veiledere
Kommunebesøk

__________

Vår 2025: Inkludering og bygging av positiv kultur

19. - 20. mars 2025 Fjerde samling nasjonale fagdager - fysisk samling
Veiledning og fagdager med veiledere
Kommunebesøk

I alle fasene/semestrene er det viktig å

  • Etablere og utvikle rutiner og praksis for en lærende organisasjon
  • Formulere mål (basert på lokale data)
  • Utarbeide en framdriftsplan og revidere den underveis
  • Feedback, veiledning og støtte

Det skal være en lokal arbeidsgruppe i hver barnehage og skole som ledes av styrer/rektor. Prosjektet som helhet skal ledes av en kommunal styringsgruppe: oppvekstleder/e (eier), styrere og/eller rektor i de deltakende barnehagene/skolene og veilederne fra Læringsmiljøsenteret. PPT, helsesøster oppfordres til å delta i gruppen.

Faste veiledere fra Læringsmiljøprosjektet følger kommunen gjennom hele perioden.

Å fremme et trygt og godt barnehage-, SFO- og skolemiljø uten mistrivsel og krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Hovedmålet i Læringsmiljøprosjektet

Prosjektledere ved Læringsmiljøsenteret

Førstelektor i pedagogikk
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi
51831848
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Team og veiledere Øst

Førsteamanuensis i pedagogikk rettet mot skolemiljø
51832801
Læringsmiljøsenteret, Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi
51831750
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Universitetslektor i pedagogikk rettet mot barnehagemiljø
Læringsmiljøsenteret, avdeling Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Universitetslektor i spesialpedagogikk
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Heidi P. Skåtøy
Høgsk-/øvingslærer
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tone T. Rosenlund
Høgsk-/øvingslærer
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Sissel Edvardsen
Høgsk-/øvingslærer
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Trude Kroken
Høgsk-/øvingslærer
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Solveig Skatteskjær
Høgsk-/øvingslærer
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Aase Juvet
Høgsk-/øvingslærer
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Dagfinn Hovland
Høgsk-/øvingslærer
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Team og veiledere i Sør

Universitetslektor i pedagogikk
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Universitetslektor i spesialpedagogikk
51832584
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi
51831330
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
universitetslærer i pedagogikk
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Universitetslektor i pedagogikk
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Marit Gravklev
Høgsk-/øvingslærer
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Mie Palmgren
Høgsk-/øvingslærer
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Team og veiledere i Vest

førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi
51832947
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Seniorrådgiver
51831696
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat i utdanningsvitenskap
Læringsmiljøsenteret, Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Høgsk-/øvingslærer
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Oana McDowell
Høgsk-/øvingslærer
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Kjersti Waaland
Høgsk-/øvingslærer
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Team og veiledere i Nord

Førsteamanuensis i pedagogikk
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Universitetslektor i pedagogikk
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi
51831848
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førstelektor i pedagogikk
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Førstelektor i pedagogikk
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Høgsk-/øvingslærer
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Margit Kjeldsen
Høgsk-/øvingslærer
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Berit Johanne Sletten
Høgsk-/øvingslærer
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Monica Nes
Høgsk-/øvingslærer
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tove Fedje
Høgsk-/øvingslærer
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Mona Wold
Høgsk-/øvingslærer
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning