Verdens største konferanse om mobbing til Norge

Aldri før har så mange barn og unge rapportert om mobbing i Norge. Internasjonalt er omfanget av mobbing også økende. Nå skal verdens fremste forskere, barnehagelærere, lærere, barnehage- og skoleledere og politikere samles for å finne ut hvordan vi bedre kan jobbe mot mobbing når verdens største antimobbekonferanse, World Anti-Bullying Forum, kommer til Stavanger i 2025.

Publisert Sist oppdatert
Jente står alene i skogen. Ser trist ut.
Verdenskonferansen World Anti-Bullying Forum arrangeres i Stavanger 11.- 13. juni 2025.

– Det er stort for oss å få denne konferansen til Norge. Den er svært viktig i arbeidet og forskningen mot mobbing, sier professor Hildegunn Fandrem ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger. 

Profilbilde Hildegunn Fandrem
– Barn skal utfordres på skolen, idet de lærer nye ting, men vi skal også beskytte og støtte dem og legge til rette for trygge og gode læringsmiljø. Det kan vi gjøre best når vi lærer av hverandre, sier professor Hildegunn Fandrem. Hun gleder seg over å samle mange eksperter til konferanse i 2025. Foto: Elisabeth Tønnessen/Læringsmiljøsenteret, UiS

Hun leder planleggingen av konferansen sammen med dyktige kolleger. 

– Deltakere fra hele verden vil se til Norge og Norden på hvordan vi forsker og jobber mot mobbing, sier Fandrem.  

Hun forteller at hun også ser frem til å få unik innsikt i forskning på mobbing fra andre land. 

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger (UiS) skal være vertskap for World Anti-Bullying Forum i juni 2025 (WABF) i samarbeid med lærerutdanningene ved UiS, Kunnskapssenter for utdanning og Partnerskap mot mobbing

Viktig for arbeidet mot mobbing 

– Det er alltid viktig å ha søkelys på trygt og godt oppvekstmiljø, men det er kanskje ekstra relevant på grunn av den utviklingen vi ser i samfunnet. Vi som er med i Partnerskap mot mobbing har som ett av tre overordnede mål å samarbeide med relevante aktører for å styrke og utvikle kompetanse og kapasitet til å motvirke mobbing i lokalsamfunnet, sier Bjørn Ivar Lien.  

Han er seniorrådgiver i avdeling for barnehage- og skolemiljø i Utdanningsdirektoratet, som er leder av sekretariatet for Partnerskap for mobbing. 

Lien forteller at det blant annet innebærer at det er viktig for partnerskapet å delta i WABF, både for å få ny kunnskap som partnerne kan ta med seg i videre arbeid, og for å utvikle nettverk som setter dette viktige arbeidet inn i en internasjonal kontekst.  

– Vi er derfor glade både for at Læringsmiljøsenteret ved UiS skal arrangere denne viktige konferansen i 2025 og for at det foregår i Norge, sier han. 

Partnerskapet består av 16 ulike organisasjoner, som alle har viktige perspektiver på hvordan arbeidet mot mobbing kan bli best mulig.  

– Her får vi inn elevenes, foreldrenes, skolenes og myndighetenes perspektiv. Derfor er det en styrke for WABF at partnerskapet er med på laget, sier professor Fandrem.  

Samler de fremste ekspertene 

Konferansen samler forskere, beslutningstakere, organisasjoner, barnehagelærere, lærere, politikere og barnehage- og skoleledere.  

– Det at så mange fra ulike felt og med ulike roller i antimobbearbeidet er samlet på ett sted, kan øke vår felles forståelse for det viktige arbeidet og er essensielt når vi aktivt skal forske og jobbe videre i arbeidet mot mobbing, sier Fandrem. 

Hun sier at alle voksne har ansvar for å jobbe sammen for å skape et miljø fritt for mobbing for alle barn.  

– Barn skal utfordres på skolen, idet de lærer nye ting, men vi skal også beskytte og støtte dem og legge til rette for trygge og gode læringsmiljø. Det kan vi gjøre best når vi lærer av hverandre. 

– Norge er et foregangsland 

– Norge er et foregangsland både når det gjelder forskning på mobbing, og i praktisk forebyggende arbeid. Derfor er vi veldig glade for at WABF 2025 arrangeres i Norge, hvor så mye kunnskap og viktige satsinger er samlet på Universitetet i Stavanger og i Partnerskap mot mobbing, sier Frida Warg.  

Hun er daglig leder i World Anti-Bullying Forum og leder for forskning og utvikling i Friends, som er grunnlegger av konferansen.  

– Vi ser frem til å ønske det globale mobbeforebyggende miljøet velkommen tilbake til Norden. 

Les også:

Ansatt omtalt i artikkelen:

Professor i spesialpedagogikk
51832914
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
World Anti-Bullying Forum

- World Anti-Bullying Forum arrangeres annethvert år

- Konferansen samler barnehagelærere, lærere, barnehage- og skoleledere, forskere, organisasjoner, politikere og myndigheter til foredrag, seminarer og workshops

- Organisasjonen Friends i Sverige er grunnlegger av konferansen

- Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger har søkt om, og fått tildelt, konferansen i 2025

- Samarbeidspartnere er Partnerskap mot mobbing, lærerutdanningene ved UiS og Kunnskapssenter for utdanning

- I 2025 skal konferansen arrangeres i Stavanger fra 11. – 13. juni