– SFO-studiet er både lærerikt og praksisnært

Bachelor i skolefritidspedagogikk var en av landets mest populære utdanninger i fjor. – Vi lærer mye nyttig, sier Birgit Nedreberg, en av Norges første SFO-studenter.

Publisert Sist oppdatert
Bilde av et barn som leker.
Vil du jobbe med barn? Da kan en bachelorgrad i skolefritidspedagogikk være noe for deg.

Sammen med hennes 22 medstudenter på bachelor i skolefritidspedagogikk, har Birgit Nedreberg snart fullført det første året av studiet. Så langt har studiet levd opp til forventningene hun hadde på forhånd. Hun forteller at hun lærer mye som hun kan ta med rett inn i jobben som aktivitetsleder (SFO-leder) ved Haugenstua aktivitetsskole.

– Dette studiet er veldig praksisretta, og det er mye jeg lærer her som jeg kan ta med meg rett inn i jobb. Jeg får faglig påfyll og samtidig får jeg utvidet perspektivet mitt. Når man har vært lenge i samme jobb merker jeg at det er godt å bli tvunget til å tenke kritisk på egen praksis og hva man kan gjøre annerledes for at AKS/SFO-en skal utvikle seg, sier hun.

Viktig med høy kompetanse om SFO

150 000 elever, og hele 82 prosent av alle førsteklassingene i Norge, går i dag på en skolefritidsordning (SFO). På SFO skal barn oppleve vennskap, trivsel, mestring, lek og glede. SFO er et sted for inkludering, læringsstøtte, økt fysisk aktivitet, og det kan også være en plass for språklæring for minoritetsspråklige barn og en habiliteringsarena for barn med særskilte behov.

Med så mange skoleelever på de laveste klassetrinnene som tilbringer mange timer på SFO hver eneste dag både før og etter skolen, er det svært viktig at de ansatte har høy kompetanse om hva SFO er og kan være.

– Ved å bli student på Norges eneste bachelor i skolefritidspedagogikk, kan du være med og løfte feltet til det nivået det fortjener, forteller studieprogramleder Svanaug Lunde.

Utdanning for deg som vil gjøre en forskjell

I studieprogrammet «Bachelor i skolefritidspedagogikk» legges det vekt på helhet og sammenheng mellom lek, læring, spesialpedagogikk, fysisk aktivitet, kulturaktiviteter og praksis og ledelse. Studiet supplerer og komplementerer det øvrige pedagogiske tilbudet i skoledagen, og skal bidra til å ivareta og støtte opp om barns utvikling og gode læringsmiljø i SFO og skole.

– Med dette studiet kan vi sikre at SFO-ansatte i fremtiden har den kompetansen de trenger, slik at de kan være både del av skolen og SFO, og dermed sikre at det er en god sammenheng i hele skoledagen for barna, sier Lunde.

Hun forteller at studentene på det første kullet av bachelor i skolefritidspedagogikk har vært fornøyde med studiet så langt, og at de synes det har vært et inspirerende og lærerikt studieår.  

– Jeg er helt overbevist om at dette er en utdanning som passer deg som ønsker å utgjøre en forskjell i barns liv. Tenk – på dette studiet lærer du hvordan du best mulig kan være barnas superhelt i SFO, men samtidig få mulighet til å lære mer om aktivitetspedagogikk og hva som fungerer for å motivere for barns trivsel og læring, og hvorfor.

Samlingsbasert og nettbasert studium

Frem til 15. april er det fortsatt mulig å søke om opptak til bachelor i skolefritidspedagogikk. Alle som har generell studiekompetanse, kan søke dette studiet, forteller studiekoordinator Hege N. Barker.

– På det første kullet som snart har lagt det første studieåret bak seg, har de fleste studentene erfaring fra SFO fra før, men det er også studenter som kommer rett fra videregående skole, sier Barker.

Studiekoordinatoren forteller at studiet er fordelt over 4 år og 8 semestre, og gir 180 studiepoeng. Undervisningsformen er en blanding av samlings- og nettbasert, noe som gjør det mulig for studenter som bor andre steder i landet og ta dette studiet.

– Det er lagt opp til seks studiesamlinger i løpet av første studieår. I tillegg vil det være nettbasert undervisning. Dette gjør at man kan ta dette studiet selv om man ikke bor i Stavanger-området, sier hun.

Studiet er et bachelorprogram (180 studiepoeng) som tas over fire år, og krever en studieinnsats på om lag 75 prosent av et fulltidsstudium.

Birgit Nedreberg.
Birgit Nedreberg er en av landets aller første SFO-studenter. Foto: Privat.

– Godt studiemiljø

Birgit Nedreberg forteller at hun synes studiemiljøet er bra, og at det er nyttig også å møte andre som jobber i SFO-er rundt omkring i hele landet og dele erfaringer. Noe av det hun har opplevd som det nyttigste så langt med studiet, har vært å få mer faglig påfyll og lære mer om aktivitetspedagogikk.

– I tillegg synes jeg emnet digital pedagogikk var veldig spennende. Her lærte jeg mye nyttig som jeg ikke kjente så mye til fra før, som for eksempel hvordan man kan bruke digitale verktøy i lek og undervisning, men også mer om ansvaret vi har for å følge med på hva som skjer i barnas digitale liv, sier Nedreberg.

SFO-studenten anbefaler andre til å søke bachelor i skolefritidspedagogikk, og seier utdanning er essensielt i alt man driver med. Hun forteller at hun synes det er bra at SFO endelig blir et satsingsområde, og forteller at det er viktig å ha høye ambisjoner på vegne av barna når det kommer til innhold, relasjonskvalitet og aktivitetene som blir tilbudt i skolefritidsordningen.

– Det er viktig at vi klarer å være engasjerte voksne som møter barn på deres egne premisser. Vi må være de som spiller barna gode med klare forventinger, men samtidig utøve varme og trygghet. Samtidig tenker jeg at dette studiet også passer for deg som er nysgjerrig og gjerne også litt leken, det er viktige egenskaper å ha dersom man ønsker å jobbe på SFO, sier Nedreberg.

Krever litt struktur

Nedreberg er en av SFO-studentene som har tatt dette studiet samtidig som hun har hatt full stilling som aktivitetsleder på en SFO utenom. Hun forteller at det har fungert fint for hennes del, men understreker at det krever god kommunikasjon med arbeidsplassen og at man finner tid til pensumlesing på fritiden.

– Det er klart det er en del pensum som må leses, så det krever at man er strukturert og gjerne «låser» helger til å lese pensum. Litt merarbeid blir det jo uansett, men samtidig opplever jeg at pensumet er relevant for jobben min, så ingenting jeg leser oppleves som unyttig, sier hun.

SFO-studenten har et par tips og råd til studenter som vurderer å søke dette studiet, og kanskje spesielt for de som kommer rett fra videregående skole.

– Skaff deg en deltidsjobb i SFO som du kan ha parallelt med studie. Det vil gjøre det mye lettere for deg å knytte teorien til praksis. I tillegg er gode studieteknikker viktig for å unngå stress; det å vite hvor lang tid man bruker på å lese en side hjelper deg til å finne ut hvor lang tid du faktisk må sette av til pensum. Dette er spesielt viktig dersom du kombinerer studiet med fulltidsjobb, ellers blir man nok litt overveldet over alt man må gjennom, sier Nedreberg.

Tekst: Maria Gilje Strand

UiS-ansatte som blir omtalt i artikkelen:

Seniorrådgiver
51833531
Læringsmiljøsenteret, Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger
Førstelektor i spesialpedagogikk
51832954
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning