«Jeg vet» - nettressurs om vold, mobbing og overgrep

En nettressurs skal gi barn informasjon om hva det vil si å bli utsatt for vold, mobbing, seksuelt misbruk og andre former for overgrep.

Publisert Sist oppdatert

Skjermdump fra nettstedet JegVet.no.

Publisert første gang 28.03.2019

Jeg vet er navnet på en nettressurs som Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) står bak. Ressursen skal fungere som en støtteressurs til ledere, eiere og kommunale myndigheter i barnehage- og skolesektoren.

– Målet er å bygge en digital plattform som fremmer opplæring om vold og mobbing i barnehager og skoler, og samtidig fremmer livsmestring, forteller Klara Øverland, førsteamanuensis og psykologspesialist ved Læringsmiljøsenteret.

Hun har vært med i arbeidsgruppen som har utviklet ressursen og håper den vil bli flittig brukt av barnehageansatte, lærere og andre som arbeider med barn og unge.

– Materialet er alderstilpasset og gir barna informasjon om hva det vil si å bli utsatt for vold, mobbing, seksuelt misbruk og andre former for overgrep, sier hun.

Klara Øverland. Foto: Jeanette Larsen.

Lett tilgjengelig informasjon

– Bakgrunnen for «Jeg vet» er at det mangler en lett tilgjengelig og helhetlig ressurs som kan støtte undervisning om voldsrelaterte tema.

Nettressursen «Jeg vet» inneholder bilder, filmer og aktuelle diskusjonstema for barn i barnehage og opp til videregående skole.

– Intensjon er at barna skal lære hva som er overgrep, krenkende handlinger og hvilke rettigheter de har. I tillegg skal de få informasjon om hva de kan gjøre dersom de blir utsatt for noe slikt. Det kan for eksempel være å søke hjelp hos en trygg voksen, gi beskjed til lærere eller helsesykepleier.

Øverland mener nettressursen kan være til god hjelp for ansatte som arbeider med barn fordi den tar tak i tema ved hjelp av bilder, ord og tegninger, noe som engasjerer de fleste barn.

Mange involverte

Det er Bufdir som står bak ressursen, og de har samarbeidet med mange ulike aktører.

– Målet har vært å lage en ressurs som er systematisk, kunnskapsbasert og nasjonalt likeverdig, forteller Øverland, og fortsetter:

– Arbeidet er også forankret i Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet. Arbeidsgruppene har blant annet bestått av representanter fra kompetansesentre og forskningssentre for å utvikle faglig og kvalitetssikret innhold.

I tillegg har det vært arbeidsgrupper med representanter fra kommuner og skoler på lokalnivå, og fra brukerperspektivet har det vært lærere, ledelse og foreldrerepresentanter.

– Det er også samlet aktører fra sivil sektor som er aktive i feltet og det er iverksatt både forskning og evalueringsarbeid.

Fremdeles under utvikling

Arbeidet vil bli utvidet i løpet av de neste årene og vil dekke aktuelle temaer for barn og unge vedrørende voldsforbyggende arbeid.

– Ressursen er fortsatt under utvikling og det blir spennende å følge fortsettelsen av den.

Utforsk nettsiden:

jegvet.no

Tekst: Ina Midttveit

Mange har bidratt

Læringsmiljøsenteret er et av mange fagmiljøer som har bidratt til nettressursen JegVet.no.

Aktører i Bufdirs arbeidsgrupper:

 • Utdanningsdirektoratet
 • Helsedirektoratet
 • Barneombudet
 • Statped
 • Læringsmiljøsenteret
 • RVTS - Regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
 • LHBT-senteret - nasjonalt kunnskapssenter for seksuell orientering og kjønnsidentitet
 • Barns beste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende
 • Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll
 • Sanks - Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus
 • NKVTS - Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Les mer