MOVE-P – motivasjon og mestring i videregående skole

Hvordan kan skolefaglig motivasjon stimuleres gjennom å fremme et mestringsorientert læringsmiljø?

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Formål

Å undersøke hvordan skolefaglig motivasjon blant lærere og elever i videregående skole kan stimuleres gjennom arbeid med å fremme et mestringsorientert læringsklima.

Målgruppe

Lærere og elever i videregående skole

Prosjektperiode

2021-2022

Illustrasjon til MOVE-P-prosjektet: Teksten Move-p og illustrasjon av en jente og en gutt under.
MOVE-P er et prosjekt som retter seg mot lærere og elever i videregående skole. Illustrasjon: Berit Sømme.

Formålet med studien er å undersøke hvorvidt og eventuelt hvordan skolefaglig motivasjon blant lærere og elever i videregående skole kan stimuleres gjennom arbeid med å fremme et mestringsorientert læringsklima. Studien har særlig fokus på målorienteringsteori og utprøving av tilhørende motivasjonsfremmende strategier knyttet til det teoretiske rammeverket TARGET.

Den skolefaglige motivasjonen synker fra mellomtrinnet, og tendensen fortsetter gjennom ungdomstrinnet og videregående skole. Det er derfor viktig å undersøke hvorvidt arbeid med motivasjonsfremmende strategier for skolefaglig arbeid vil kunne påvirke elever og læreres motivasjon for å mestre skolehverdagen bedre. Studien er del av et partnerskap i desentralisert kompetanseutvikling (Dekom) mellom Læringsmiljøsenteret og en videregående skole i Rogaland.

Studien kan bidra med evidensbasert kunnskap om hvordan lærere i videregående skole kan motivere og stimulere til mestring av skolefaglig arbeid. Studien vil også evaluere nytte av motivasjonsfremmende strategier blant lærere og elever.

Prosjektmedarbeidere:

Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
51831660
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi
51834568
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor i pedagogisk psykologi
51832913
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor
Arne Rettedal
Seniorrådgiver
51832991
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger
Rådgiver
51834529
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger