Senterråd for Læringsmiljøsenteret

Fra 2018 har Læringsmiljøsenteret hatt et veiledende senterråd.

Publisert Sist oppdatert
Sakspapirer

Sakspapirer fra 2024– : OpenGov

Sakspapirer 2018-2023

Rådet er valgt for perioden

August 2021 - juli 2024

Mandat for senterrådet

Senterrådet veileder senterleder i saker av strategisk art.

Senterråd for Læringsmiljøsenteret  fotografert i forbindelse med rådsmøtet 11.11.2021
Det andre senterrådet sitter fra 2021 til 2024. 11. november 2021 hadde de sitt første møte. Det som var til stede (f.v): Gunn Reidun Tednes-Aaserød, Kjersti Botnan Larsen, Torunn Helene L. Fredriksen, Solveig I. Roth, Hildegunn Fandrem, Elsa Westergård, Dag-Jostein Nordaker, Johannes N. Finne, Sigrun K. Ertesvåg, Ella Bjerga Pettersen. Foto: Leif Tore Sædberg.

Senterrådet gir senterleder råd i følgende saker:

  • Strategiske planer på senterets fagområde
  • Senterets studietilbud
  • Områder for satsninger på forskning, innovasjon og formidling
  • Senterrådet skal også høres i ad hoc-saker som har strategisk betydning for senteret

Gå til sakspapirer for senterrådet (2024-) Er du ute etter sakspapirer for perioden 2018-2023 - se lengre ned på denne siden.

Medlemmer i senterrådet 2021-2024:

Leder

Professor i spesialpedagogikk
51832914
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Eksterne medlemmer

Kjersti Botnan Larsen
Seksjonssjef
Statsforvalteren i Oslo og Viken, barnehage- og utdanningsavdelingen
Gunn Reidun Tednes-Aaserød
Fylkesleder i Utdanningsforbundet

Interne medlemmer - vitenskapelig ansatte

Professor i spesialpedagogikk
51832914
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
51832420
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51832936
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn

Interne medlemmer - vararepresentanter for vitenskapelig ansatte

Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
51831660
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis i pedagogikk
51832919
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Universitetslektor i pedagogikk
51833208
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn

Interne medlemmer - stipendiat (ett medlem)

Stipendiat i utdanningsvitenskap og spesialpedagogikk
51832930
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Interne medlemmer - teknisk-administrativt ansatte (ett medlem - én vara)

Seniorrådgiver
51832991
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger
Seniorrådgiver
51833122
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger

Studentrepresentant

Utvidet ledergruppe ved Læringsmiljøsenteret

Senterleder
51834023
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis / avdelingsleder
51833050
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Kontorsjef
51832953
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger
Kontorsjef
51831194
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Porsgrunn
Professor i psykologi
51832934
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
51834506
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førstelektor i pedagogikk
51834572
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Seniorrådgiver
51833096
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger

Sakspapirer (2018-2023)

Her finner du sakspapirer for senterrådsmøter for perioden 2018-2023.

Mann som skriver på bærbar pc omgitt av bøker og sakspapirer. Foto: Getty Images.
Last ned sakspapirer fra tidligere rådsmøter. Foto: Getty Images.

Leter du etter sakspapirer fra 2024 og nyere? Du finner dem i OpenGov.

9. november 2023

13. april 2023

10. november 2022

13. juni 2022

11. november 2021

22. april 2021

18. november 2020

10. juni 2020

31. oktober 2019

28. februar 2019

22. august 2018