Hopp til hovedinnhold

FictDial

Kan unge lesere lære om den sosiale virkeligheten gjennom å lese dialoger i litteraturen?

Publisert: Endret:
Vi søker deltakere!

For å kunne svare på spørsmålene vi stiller oss i FictDial vil vi gjerne ha din hjelp!

Vi søker voksne og ungdommer (fra 12 år og oppover) som ønsker å bidra til å få mer kunnskap om sammenhengen mellom lesing av litteratur og det å forstå den sosiale virkeligheten.

For å bli med på studien, sender du en e-post til professor Anne Mangen (anne.mangen@uis.no).

Kontakt oss også gjerne dersom du har spørsmål om studien.

Hvis du er lærer til elever fra 12-17 år, ville vi satt stor pris på om du også tipset dem om denne undersøkelsen!

Deltakerne vil bli bedt om å svare på et kort spørreskjema, lese noen enkle tekster og svare på noen spørsmål etterpå.

Alle deltakerne vil være anonyme, og all datainnsamling i prosjektet skjer selvfølgelig i tråd med alle retningslinjer om etikk og personvern.

Det å lese lange tekster er viktig for å opprettholde fokus og utholdenhet over lang tid. For å motivere kanskje spesielt ungdommer til å lese lengre tekster, ville det være nyttig å vite mer om hvilke typer tekster og aspekter ved tekstene som gjør at lesere fordyper seg i romaner.

Det finnes forskning som viser at det å lese skjønnlitteratur kan gi oss innsikt i andre menneskers "indre liv". Når vi leser romaner, må vi sette oss inn i romankarakterenes følelser, tanker og motivasjoner for å forstå fortellingene. Det er derfor mulig at det å lese skjønnlitteratur kan være med på å bygge sosiale ferdigheter hos ungdommer, som er i en alder der det å forstå andre menneskers synsvinkler fortsatt er under utvikling. Men vi vet ikke hvordan romaner bidrar til dette. Vi vet også lite om hva i teksten som er mest effektivt for å hjelpe leserne til å fordype seg i romaner

Forskning på samtaler i litteraturen

I forskningsprosjektet FictDial vil vi undersøke forholdet mellom samtaler som finner sted i litteraturen og leserens opplevelse av å leve seg inn i teksten og i karakterene. Kan samtalen, og måten denne er beskrevet på, spille en rolle for hvordan og i hvor stor grad vi lever oss inn i fortellinger og i karakterene som befolker dem?

I studien bruker vi metoder fra ulike fagområder, blant annet psykologi og litteraturvitenskap, for å studere dialoger i litteraturen. Prosjektet involverer forskere innenfor utdanningsvitenskap, empirisk leseforskning, narratologi og kognitiv vitenskap, ved Lesesenteret, UiS, Universitetet i Oslo og Universitetet i Utrecht.

Et Horizon 2020-prosjekt støttet av EU-kommisjonen.

Forskere i prosjektet

51831388
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Postdoktor
51833264
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor II

Karin Kukkonen

Professor - Universitetet i Oslo