Hopp til hovedinnhold

Ledige stillinger ved Lesesenteret

Vi har følgende ledige stillinger:

Publisert: Endret:
ledig stilling

Stipendiat i utdanningsvitenskap

Vi har ledig stilling som stipendiat i forskningsprosjektet Les for meg. Les mer:

lærer med jente som leser. foto: getty"Les for meg" handler om å utvikle verktøy som lærere kan bruke til å følge elevenes leseutvikling tettere med sikte på raskere å kunne gi dem relevant støtte. Prosjektet handler også om å observere og vurdere barns lesing mens de leser engasjerende tekster høyt og å styrke elevene sin interesse for lesing og opplevelse av mestring gjennom at de leser nivåtilpassa, engasjerende tekster. Prosjektet er særlig opptatt av å ivareta elever som trenger tidlige, intensive tiltak i lesing. Prosjektet er flermetodologisk og vil anvende både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Stipendiaten vil være tilknyttet prosjektets forskergruppe.

Les mer og søk på stillingen. Søknadsfrist er 10. november 2021.

ledig stilling

Stipendiat i utdanningsvitenskap

Vi har to stillinger ledig som stipendiat i forskningsprosjektet SPrELL. Les mer:

mor og barn på ipad sammen

De som ansettes vil være tilknyttet forskningsprosjektet Samtalebaserte lesePraksiser i barnehage og hjem for Erfaringer med Litteratur og Læring av språk (SPrELL). Forskningsområdet for stillingene er flerspråklige barns interesse for og deltakelse i leseaktiviteter og utvikling av kompetanse i andrespråket. I dette arbeidet inngår utforsking av lesepraksiser i hjem og barnehager, lesing av digitale bildebøker på flere språk og bruk av digital bokplattform, samt å styrke barnehage-hjem-samarbeid og bidra til kompetanseutvikling i barnehagen. Prosjektet er flermetodologisk og både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder vil bli tatt i bruk. 

Les mer og søk på stillingen. Søknadsfrist er 17. oktober 2021.

ledig stilling

Rådgiver innen datahåndtering/ forskningsadministrasjon

Vi har ledig stilling som rådgiver innenfor datahåndtering/forskningsadministrasjon tilknyttet SpedAims. Les mer:

sped aims. Foto Shane Colvin

Stillingen er tilknyttet, og eksternt finansiert med midler til Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims). Forskningssenteret SpedAims er nyopprettet og er finansiert av Norges Forskningsråd, i første omgang for en femårsperiode. Senteret er underlagt Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, og har fire partnerorganisasjoner; Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, Nord Universitetet og Universitetet i Bergen. Hovedformålet til senteret er å utvikle kvaliteten på forskning om spesialpedagogikk og inkludering, og å formidle forskning av høy kvalitet til praksisfeltet, brukerorganisasjoner, beslutningstakere og allmenheten. SpedAims har høye ambisjoner både når det gjelder forskning og formidling.

Lesesenteret vil ha et særlig ansvar for gjennomføring av en longitudinell studie samt en RCT. Den som ansettes vil ha et hovedansvar for å ivareta og forvalte innsamlede data i prosjektet, i tett samarbeid med forskningssenterets ledelse.  Kontorsjef er nærmeste overordnet for stillingsinnehaver.

Les mer og søk på stillingen. Søknadsfrist er 10. oktober 2021.

Har du spørsmål om stillingene? Kontakt oss gjerne!

Senterleder
51833260
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Kontorsjef
51833541
Nasjonalt senter for leseforsking og leseopplæring
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon SLF
HR-rådgiver
51833149
Divisjon for organisasjon og infrastruktur

HR-avdelingen