Halvor Holm har studert DigJazz ved UiS

Halvor Holm kjente et behov for fornyelse av sitt faglige fundament, og var en av de første studentene på fakultetets digitale jazzstudium 'DigJazz'. - Det er lenge siden jeg hadde slik glede av å øve på saksofonen min!

Publisert Sist oppdatert
Brukes kun til Alumniportrett - Halvor Holm
Halvor Holm - tidligere student på DigJazz
Navn: Halvor Holm
Studium: Digitale jazzstudier - DigJazz

Halvor fullførte DigJazz i 2021

Halvor Holm jobber som fagleder i musikk og er saksofonlærer ved Molde kulturskole og Molde videregående skole, og har blant annet ansvar for undervisning av blåseelever på Landslinje for jazz ved den videregående skolen. Som fagleder har han et overordnet faglig ansvar for musikktilbudet i kulturskolen og for de utøvende fagene på musikklinja og landslinja.

Hvorfor valgte du å studere DigJazz ved UiS?

- Jeg følte et behov for fornyelse av mitt faglige fundament. Jeg har en tradisjonell ‘konservatorie’-utdanning fra musikkhøgskolen i bunn, men trengte ny inspirasjon og kunnskap etter mange år i felten.

Hva husker du best ved studietiden ved UiS?

- Det er de gode samtalene med medstudenter og lærere både på og mellom samlingene. Studietida ga meg også anledning til å gjøre meg mange gode refleksjoner rundt egen og skolens musikkpedagogiske praksis og å kunne presentere dette for staben ved kulturskolen. Opplevelsen av et totalt samspill med utgangspunkt i et gehørbasert lærestoff/ en gehørbasert metodikk, var overveldende første gang.

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

- Som pedagog og leder har jeg nok hatt mest utbytte av de pedagogiske aspektene ved studiet - herunder mine egne, til dels fundamentale, refleksjoner omkring egen praksis som studiet la grunnlag for. Som jazzutøver utviklet jeg meg også mye i løpet av studiet og tiden etterpå. Det er lenge siden jeg hadde slik glede av å øve på saksofonen min!

Hva liker du best med jobben din?

- Det er å kunne jobbe med elever på ulike nivåer, og lede prosesser i personalet med tanke på utvikling av fag/ fagtilbud.

Hva er dine tre beste råd til dagens studenter?

- Vær åpen! Unngå faglige holdninger som handler om å sette noe eller noen i en ‘bås'.
- Bruk tid til å reflektere over egen praksis - ikke bare bruk tid på dyrke deg selv ukritisk.
- Sørg for å være allsidig. Ditt fremtidige arbeidsliv er i kontinuerlig utvikling.

Les også: Solveig fullførte DigJazz i 2022, og jobber nå som kantor i Den Norske Kirke.

Les mer ...