Ledige stillinger ved Nasjonalt lesesenter

Vil du jobbe i ett av Norges ledende fagmiljø innenfor leseopplæring og leseforskning? Her legger vi ut våre ledige stillinger!

Published Sist oppdatert

Nærbilde av hender og bøker
Ønsker du å forske på ett av fagområdene ved Lesesenteret? Da må du søke jobb hos oss!

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som postdoktor i utdanningsvitenskap eller lesevitenskap ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. Stillingen er ledig fra 1. august 2024. Søknadsfrist er 28. april 2024.

Om stillingen

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling. Postdoktor ansettes for en periode på 3 år. I åremålsperioden inngår 10% pliktarbeid i form av undervisning og veiledning av studenter. Kvalifiseringsarbeidet gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med prosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet.

De siste årene har vi sett en nedgang i norske elevers leseferdighet og leseinteresse både på 5. og 10. trinn. Elever oppgir at de leser mindre på fritiden enn før og norske 5. trinnselever skårer lavest av 65 land på leseglede. De neste årene skal Nasjonalt lesesenter arbeide med en nasjonal lesesatsing som har som mål å fremme leseferdighet og leseinteresse hos norske elever. Hovedmålgruppen for satsingen er 3. - 8. trinn. Satsingen retter seg mot både skoleeiere, skoleledere, lærere, elever og foresatte. Det er planlagt en rekke tiltak i satsingen, og nye tiltak kan komme til. Vi ønsker at søkere beskriver et forskningsprosjekt som er relevant for lesesatsingen. På hjemmesiden vår finner du mer informasjon om Nasjonalt lesesenter og forskningsprosjekter det kan være aktuelt å knytte seg til.

Les mer og søk på stillingen.

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i utdanningsvitenskap, lesevitenskap eller spesialpedagogikk ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. Stillingen er ledig fra 1. august 2024. Søknadsfrist er 28. april 2024.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning.

Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap og humaniora. Programmet omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas. Les mer om forskerutdanningen ved UiS på våre nettsider. (https://www.uis.no/nb/forskning/phd-utdanning-ved-uis)

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% arbeidsplikt. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen.

Les mer og søk på stillingen