NYHET: Begynneropplæring i norsk for lærerutdannere

Begynneropplæring i norsk for lærerutdannere er et emne tilpasset deg som jobber med utdanning og undervisning av lærerstudenter. Emnet er didaktisk rettet og vil gi deg ny kunnskap om praksisnær undervisning for framtidens lærere.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Varighet

To semester (høst 24 og vår 25)

Gjennomføring

Samlings- og nettbasert. Studiet tilbys av Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, UiS.

Pris

Emnet tilbys første gang i studieåret 24/25, og er derfor gratis. Du betaler ikke kursavgift, men må påregne kostnader til generell semesteravgift, pensumlitteratur, og eventuelt reise og opphold. Kursavgift kan innføres dersom emnet videreføres høsten 2025.

Opptakskrav

Fullført mastergrad. Du må være ansatt og i jobb ved en offentlig godkjent lærerutdanningsinstitusjon.

Studiepoeng

15

Antall studieplasser

20. Ved flere søkere, vil de første 20 kvalifiserte søkerne få plass.

Oppstart

Høsten 2024. Vi tar forbehold om at det må være tilstrekkelig antall søkere for at emnet skal startes opp.

Søknadsfrist

Utløpt.

Emnet er tilpasset deg som er:

- Lærerutdanner med norskfaglig bakgrunn som underviser i norsk i lærerutdanningen
- Lærerutdannere som vil kvalifisere seg som førstelektor
- Lærerutdannere som ønsker å forbedre undervisning og veiledningskompetanse
- Nyansatte i lærerutdanningen

Voksen kvinner studerer

Dette emnet er tilrettelagt for deg som jobber med grunnskolelærerutdanning på universitet eller høgskole som vil ha ny og oppdatert kunnskap om norskdidaktikk rettet mot begynneropplæringa.

Emnet har som ambisjon å styrke lærerutdannernes undervisning slik at du som foreleser og veileder kan planlegge og gjennomføre praksisnær og engasjerende undervisning for framtidens lærere, samt få styrket egen kompetanse til å veilede studenter som ønsker å ta sin masterfordypning i begynneropplæring. 

I studiet vil du få mulighet til å lese, diskutere og kritisk reflektere over teorier og forskning knyttet til både fagspesifikk og fagovergripende lese- og skriveopplæring i begynneropplæringen.

Du vil også få mulighet til å analysere aktuelle problemstillinger knyttet til din egen praksis som lærerutdanner i norsk og utveksle og dele synspunkter og erfaringer med andre lærerutdannere i begynneropplæringa. Etter endt studie er målet at du både tenker nytt og har styrket kompetansen din til:

  • å veilede og støtte lærerstudenter i begynneropplæring i norsk i å omforme forskningsbasert kunnskap til praktisk, relevant og engasjerende lese- og skriveundervisning i samsvar med gjeldende læreplan 
  • å støtte lærerstudenter i å bruke ulike metoder i lese- og skriveopplæringen og å tilpasse opplæringen for elever med ulik bakgrunn og varierende ferdigheter 
  • å støtte lærerstudenter i å kartlegge og vurdere lese- og skriveferdigheter og gi læringsfremmende respons til alle elever 

Emnet tar utgangspunkt i både norsk og internasjonal forskning på lese- og skriveundervisning, samt muntlighet.

For å kunne gjennomføre arbeidskravene i studiet må deltakerne være i jobb og undervise ved en lærerutdanningsinstitusjon ved siden av studiet.

Du vil få 15 studiepoeng for å gjennomføre emnet, og det vil være én fysisk samling og to halve dager med digital samling per semester. Mellom samlingene vil det bli gitt praktiske oppgaver for å prøve ut nye metoder med egne studenter.

Emnet avsluttes med en digital, muntlig eksamen som blir vurdert med bestått/ikke bestått.

Samlinger og nettmøter
Høst 2024:

Fysisk samling: 24.-25. september Digitale samlinger: 30. oktober, 27. november

Våren 2025:

Fysisk samling: 28.-29. januar Digitale samlinger: 19. mars, 23. april

Emneansvarlige og studiekoordinatorer:

Dosent i lesevitenskap
51833252
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Universitetslektor i utdanningsvitenskap
51831162
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rådgiver
51833145
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Rådgiver
51831617
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF