Undervisningsopplegg: Å lese en novelle, og å skrive med respons

Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i at elevene leser novella "Å drepe et barn" av Stig Dagerman (ikke vedlagt, men kjent fra flere læreverk). Samtidig gis det en innføring i sjangertrekk for novelle. Deretter følger en skrivedel der elevene selv skriver med respons fra medelever. Tidsbruk: 8 timer.

Publisert Sist oppdatert

Faksimile fra filmen "Att döda et barn": Hånd på asfalten

"Fra lesing til skriving - en prosess til inspirasjon"

Mål:  Å skrive ei novelle med noen sjangerkjennetegn og noen virkemidler.

Delmål: Å lese ei novelle. Diskutere innhold og tema, sjangertrekk og virkermidler. Greie å planlegge skriftlig tekst. (Lytte til og forstå svensk tale dersom man bruker Skarsgårds filmatisering.)

Opplegget er skissert veldig enkelt nedenfor. Mer detaljer finnes i pdf.filene under del 2, 3, og 4. Filmatisering av novella, oversikt over sjangertrekk og skriveoppgaver ligger som lenke og som pdf.filer. Del 1 skisserer bakgrunnen for novelle-opplegget og del 5 (nederst) skisserer lærer Anne Marit Gunnes' oppsummering av hvordan det gikk.

1. Bakgrunn: Da jeg møtte elevene for første gang fortalte jeg hva vi skulle holde på med i timene framover. Det var å
- forbedre lesing
- øve inn læringsstrategier til nytte for f.eks. øving til prøver
- øve på å skrive novelle og artikkel.
Opplegget viser prosessen gruppa hadde i forbindelse med å skrive novelle. Det tar ca. 8 timer.
 

2. Inspirasjon

Inneholder norsk oversettelse av Stig Dagermans novelle "Att døda ett barn", diskusjon, skriving, quiz. Alexander Skarsgårds filmatisering av novella med svensk tale på YouTube (varighet 7 minutter).

3. Sjangeren novelle og virkemidler:

Innhold om arbeid på tavle med samtale, arbeid med novelleteksten, stor oversikt over sjangertrekk, osv.. Enkel oversikt fra Norsksidene.no finner du her.

4. Å skrive novelle selv:

Beskriver hvordan skriveoppgaver ble delt ut og lest opp, idémyldring, skriveøkt, elevrespons, ny skriveøkt og lærerrespons, m.m.

5. Oppsummering/Lærers egen vurdering
Elevene arbeidet godt under hele prosessen. Nøkkelen til at dette gikk så bra var valg av novelle til inspirasjon. Tror novellen «Att døda ett barn» var rett fordi:

  • Den spiller på følelser
  • Innholdet er lett å forstå
  • Bruker enkle virkemidler som er lette å finne/forstå
  • Er aktuell for elevene da den handler om trafikksikkerhet
  • Har sjangerkjennetegn som er lett gjenkjennbare
  • Elevene får en kopi av teksten slik at de kan streke under/notere

Tegn på suksess: Elevene brukte fagspråk som de var trygge på og behersket. Novella «Att døda ett barn» var grei å forstå, særlig i kombinasjonen tekst/film. Elevene fikk jobbe i eget tempo, med en grundig tilnærming til skriveoppgaven.
Prosessen underveis var preget av elevmedvirkning, jeg var opptatt av at det elevene sa ikke var «feil». Brukte bevisst deres formuleringer på tavla.Dialog med hver enkelt underveis i prosessen, kjappe tiltak da de sto fast. De fleste elevene ble fornøyde med sluttproduktet sitt, satt igjen med en følelse av mestring.Elevene syntes det var viktig å bruke faguttrykkene vi hadde holdt på med. Da jeg gikk rundt og snakket med elevene om tekstene, så hadde alle behov for å si at f.eks «Jeg skriver parallellhandling» eller «her har jeg startet novella sånn in medias res». Er ganske sikker på at dette ga en god følelse av mestring, og det er ikke sikkert de har snakket slik med en norsklærer om tekstene sine før.

Svakheter med opplegget: Passe på at en ikke overøser elevene med sjangertrekk og virkemidler, men ha fokus på noen få. Dokumentet mitt med sjangertrekk/virkemidler er litt omfattende, selv om det er forholdsvis enkelt framstilt. I samtale med elevene underveis, brukte vi oversikten til å sette kryss ved de virkemidlene eleven hadde med. Kan kanskje bli et mål i seg selv å ha med flest mulig?

Delt av Anne Marit Gunnes, Rennebu ungdomsskole.