Feiret fullført helsevitenskapelig mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masteroppgavene deltok de på en høytidelig avslutningsseremoni i Kjell Arholms hus for å motta sine vitnemål.

Publisert Sist oppdatert

Eldar Søreide er dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet, og ønsket innledningsvis de fremmøtte velkommen til masteravslutningen. Han ønsket å berømme studentene for å fullføre mastergraden, og takket samtidig ansatte, familie og venner for å møte frem for å feire dem.

Mann som holder foredrag.
Dekan Eldar Søreide holdt velkomsttalen. Foto: Carina Johansen

Mina Gerhardsen var dagens hovedtaler. Hun er generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, og trakk frem at de ulike disiplinene som mottok vitnemål i praksis følger et barn helt fra det blir født og frem til livets siste fase. Gerhardsen påpekte også at vi i helsevesenet ikke bare er på jakt etter de varme hendene, men også kunnskapen til helsepersonell. Det bidrar nemlig til å ta de rette beslutningene.

Kvinne som holder foredrag.
Mina Gerhardsen var dagens hovedtaler. Foto: Carina Johansen

– Dere er viktige i møte med pasienter og pårørende, men også i møte med helsevesenet, som skal sørge for et likeverdig helsetilbud til alle. Det eneste som skal bety noe er behovet til pasienten, sa Gerhardsen.

Fremhevet avgangsstudentenes viktighet i samfunnet

Helge Dragsund er kommunalsjef for helse og omsorg i Stavanger Kommune. Han åpnet med å gratulere studentene og takket for invitasjonen. Deretter trakk Dragsund frem at kommunen, der mange av avgangsstudentene har hatt praksisperioder gjennom studiet, trenger aktive og kompetente medarbeidere i tiden fremover. Særlig i lys av de demografiske endringene med stadig flere eldre som fører til en kommende vekst i kommunen.

Mann som holder foredrag
Helge Dragsund ønsket avgangsstudentene hjertelig velkommen som ansatte i Stavanger Kommune. Foto: Carina Johansen

Anne Marie Joa er utdanningssjef på Stavanger Universitetssjukehus, og representerte i likhet med Dragsund praksisfeltet. Hun understreket betydningen av positiv psykologi, og fremhevet karakterstyrker som visdom, mot og medmenneskelighet. Joa la vekt på nysgjerrighet, åpenhet for opplevelser og kjærlighet til læring, samt dømmekraft, kritisk tenkning og fordomsfrihet. Oppfinnsomhet, sosial intelligens og perspektiv ble også nevnt. Til slutt oppfordret utdanningssjefen avgangsstudentene til å reflektere over sine egne styrker og bruke dem i fremtidig arbeid, og håpet at de også har blitt kjent med seg selv under masterstudiet.

Kvinne som holder foredrag.
Anne Marie Joa holdt tale på vegne av Stavanger Universitetssjukehus. Foto: Carina Johansen

Per Kristian Hyldmo er studieprogramleder for masterutdanningen Prehospital Critical Care, og holdt tale på vegne av de vitenskapelige ansatte ved Det helsevitenskapelige fakultet. I en engelsk tale takket han de tilstedeværende og gratulerte dem med deres prestasjon. Han fremhevet at å ta en mastergrad krever hardt arbeid og evne til individuell forskning. Hyldmo håpet studentene har utviklet nysgjerrighet og kritisk tenkning som de vil bruke videre. Til slutt påpekte han økende polarisering i samfunnet og oppfordret studentene til å forbli nysgjerrige og åpne for ulike perspektiver.

Mann som holder foredrag.
Per Kristian Hyldmo holdt tale på vegne av vitenskapelige ansatte ved Det helsevitenskapelige fakultet. Foto: Carina Johansen

Holdt studentenes tale

Ingvild Kjetså, masterstudent i helsevitenskap ved UiS, takket alle til stede under studentenes tale.

– I dag kan vi stå her som stolte helsearbeidere med en velfortjent mastergrad, sa hun.

Kvinne som holder foredrag.
Ingvild Kjetså holdt studentenes tale. Foto: Carina Johansen

Kjetså understreket at fullføringen var en stor bragd og en svært lærerik reise. Hun la vekt på betydningen av samarbeid, takket ansatte og medstudenter, og sa at hun ikke kunne ha klart det alene. Helsevitenskapstudenten stilte også opp til et intervju etter seremonien.

– Det var veldig fint å si noe på vegne av studentene i dag. Det var også en veldig høytidelig og verdig seremoni, sier avgangsstudenten.

Kvinne som holder foredrag.
Ingvild Kjetså og publikum. Foto: Carina Johansen

Avgangsstudentenes fremtidsplaner

Fremover skal hun fortsette å jobbe klinisk som fysioterapeut, men kan gjerne tenke seg å fortsette med en PhD etter hvert.

Tenker du i så fall å ta doktorgraden ved UiS?

– Ja, det er her jeg bor og har familie, så jeg skal ikke flytte på meg, svarer Kjetså.

Medstudenten Eivind Flom Aartun har fått fast jobb innen barnevernet som nattevakt, men vurderer også på sikt å ta en doktorgrad ved UiS. Han synes det føles rart å være ferdigutdannet, men veldig godt også. Aartun kommer til å huske best veilederen sin og alle de gode faglige diskusjonene med medelevene sine.

Kvinnelig og mannlig student
Ingvild Kjetså og Eivind Flom Aartun med fysisk bevis på fullført mastergrad. Foto: Carina Johansen

– Masteravslutningen var veldig verdig og inneholdt alle elementene som en seremoni skal ha. Været er heller ikke så dårlig i Stavanger som det alle skal ha det til, sier Aartun.

Stolte og fornøyde intensivsykepleiere

Tanika Vågen har fullført en mastergrad i intensivsykepleie, som er en av tre retninger innenfor master i spesialsykepleie. Hun sitter igjen med et inntrykk av at lærerne er utrolig dedikerte og investerte, og at praksisplassene fortsatt har litt å lære av dem. Nå skal intensivsykepleieren flytte til Tromsø og begynne å jobbe på sykehuset der oppe. Hun synes masteravslutningen var veldig formell og fin.

– Jeg vil oppfordre andre til å studere intensivsykepleie ved Det helsevitenskapelige fakultet fordi det alltid er bra med mer kunnskap for å kunne stå støtt i akutte og kritiske situasjoner, sier Vågen.

Kvinner med diplom
Fra venstre: Rebecca Elisabeth Baxter og Tanika Vågen er nyutdannede intensivsykepleiere. Foto: Carina Johansen

Medstudenten hennes, Rebecca Elisabeth Baxter, synes det er helt nydelig å være ferdig med utdanningen, og understreker at de to årene har gått utrolig fort. Hun skal jobbe på intensivavdelingen på Stavanger Universitetssjukehus, og fremhever at intensivsykepleier er et utrolig spennende yrke.

– Jeg vil anbefale andre å ta denne utdanningen fordi det trengs flere sykepleiere med spesialkompetanse. Du får veldig spennende arbeidsoppgaver i yrket, og ikke minst er det utrolig dyktige lærere ved Det helsevitenskapelige fakultet, poengterer Baxter avslutningsvis.

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen

Flere bilder fra masteravslutningen

To kvinnelige musikere

Fra venstre: Nora Myrset Asheim og Ida Celine Dirdal sto for de musikalske innslagene under seremonien. Foto: Carina Johansen

Publikum i auditorium

Publikum under seremoni. Foto: Carina Johansen

Masterstudenter i helsesykepleie

Master i helsesykepleie. Foto: Carina Johansen

Masterstudenter i helsevitenskap

Master i helsevitenskap. Foto: Carina Johansen

Masterstudenter i jordmorfag

Master i jordmorfag. Foto: Carina Johansen

Masterstudenter i rus- og psykisk helsearbeid

Master i rus- og psykisk helsearbeid. Foto: Carina Johansen

Master students PHCC

Master in Prehospital Critical Care. Foto: Carina Johansen

Masterstudenter i intensivsykepleie

Master i intensivsykepleie. Foto: Carina Johansen

Masterstudenter i operasjonssykepleie

Master i operasjonssykepleie. Foto: Carina Johansen

Masterstudenter i anestesisykepleie

Master i anestesisykepleie. Foto: Carina Johansen

Masterstudent som mottar vitnemål

Masterstudenter i jordmorfag mottok her bevis på fullført utdanning. Foto: Carina Johansen