Prehospital Critical Care - master 2 år

Krav til kvalitet i prehospitale tjenester blir stadig større. Ved UiS tilbys derfor en tverrfaglig masterutdanning for helsearbeidere innen prehospital akuttmedisin.

Published Endret
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre

Antall studieplasser

10

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Studiestart

August hvert år

Studiet for deg som jobber i prehospitale tjenester.

Sykehusstrukturer endres og transportdistanser øker, og mer avansert behandling tas i bruk prehospitalt. Det stilles i tillegg oftere spørsmål om behandlingen som ytes er kunnskapsbasert. Kravet til kvalitet i prehospitale tjenester blir stadig større.

Britisk ambulansearbeider foran norsk ambulanse
Masterutdanningen er åpen for både norske og internasjonale søkere (Foto: Mari Hult).

For å møte disse endringene, tilbyr vi et masterutdanning i prehospital akuttmedisin ved UiS. Den tverrfaglige utdanningen er rettet mot leger, sykepleiere, paramedisinere og ambulansearbeidere, og gjennomføres enten på heltid over 2 år eller deltid over fire år.

Gjennom studiet vil du få mer kunnskap om forsking på akuttmedisin, og mulighet til å utvikle dine analytiske og diagnostiske ferdigheter.  Ett av målene for masterprogrammet er å gi prehospitale helsearbeidere en akademisk basis for kritisk å kunne vurdere kunnskapsbasen i fagfeltet.

Programmet undervises på engelsk, og er den eneste internasjonale masteren i sitt slag, med studenter fra ulike land. Undervisningen er seminarbasert.

Masterprogrammet ble utviklet gjennom et samarbeid mellom Stiftelsen Norsk luftambulanse og Universitetet i Stavanger.

Les mer:

Hva kan du bli?

Different positions within prehospital and emergency medicine/critical care,e.g. system development and dissemination of knowledge, and positions requiring the ability to initiate, develop and evaluate research and quality improvement projects.

Completed master's degree qualifies for admissions to PhD studies.

Møt en tidligere student:

Mona er stipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

A candidate who has completed this master program will have learnt the following:

Knowledge

The candidate:

 • Has advanced knowledge within prehospital critical care, and specialized insight in a limited area
 • Has thorough knowledge of philosophy of science and scientific methods applicable in prehospital research
 • Has thorough knowledge of health care ethics and communication, especially related to prehospital critical care

Skills

The candidate:

 • Can critically appraise existing theories, methods and interpretations in prehospital critical care
 • Can analyze and work independently on practical and theoretical problems
 • Can analyze the strengths and weaknesses of multi-organizational work environments, specifically in relation to management, communication and teamwork
 • Can design and execute an independent research and development project in accordance with applicable norms for research

General Competence

The candidate:

 • Can analyze relevant academic, professional and research ethical problems
 • Can apply his/her knowledge and skills in new areas in order to carry out assignments and projects
 • Can communicate extensive independent work and masters language and terminology of the prehospital academic field
 • Can communicate about academic issues, analyses and conclusions in the field, both with specialists and the general public
 • Can use new and current knowledge to improve quality of patient care and challenge scope of practice of prehospital critical care

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie, paramedisin (prehospitalt arbeid) eller tilsvarende utdanningsløp av minst 3 års omfang (180 studiepoeng), samt minst to års fulltids arbeidspraksis innen prehospitalt arbeid eller Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK).

Søkere med fullført profesjonsstudiet i medisin, samt praksis som lege i minst to år fulltid innen akuttmedisin etter endt utdanning kvalifiserer også. 

Utfyllende regler for opptak

Søking og opptak

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Compulsory courses

  • Quantitative Research Methods

   Første år, semester 1

   Quantitative Research Methods (MPH100)

   Studiepoeng: 5

  • Communication and Decision making in Prehospital Emergency Medical Care

   Første år, semester 1

   Communication and Decision making in Prehospital Emergency Medical Care (MPH110)

   Studiepoeng: 10

  • Prehospital Emergency Medical Care

   Første år, semester 1

   Prehospital Emergency Medical Care (MPH120)

   Studiepoeng: 10

  • Master Thesis in Prehospital Critical Care

   Første år, semester 2

   Master Thesis in Prehospital Critical Care (MPHMAS)

   Studiepoeng: 30

  • Philosophy of Science, Health Care Ethics and Human Rights

   Første år, semester 1

   Philosophy of Science, Health Care Ethics and Human Rights (MPH130)

   Studiepoeng: 10

  • Qualitative Research Methods

   Første år, semester 2

   Qualitative Research Methods (MPH105)

   Studiepoeng: 5

  • Traumatology in Prehospital Critical Care

   Første år, semester 2

   Traumatology in Prehospital Critical Care (MPH140)

   Studiepoeng: 10

  • Applied Scientific Methods

   Første år, semester 2

   Applied Scientific Methods (MPH170)

   Studiepoeng: 10

  • Major Incidents: Medical Management and Preparedness

   Andre år, semester 4

   Major Incidents: Medical Management and Preparedness (MPH160)

   Studiepoeng: 10

 • Term 3: Exchange study or courses at UiS

  • Term 3: Study abroad

  • Term 3 at UiS: Choose two courses

   • Patient safety - theory and practice

    Andre år, semester 3

    Patient safety - theory and practice (MHV264)

    Studiepoeng: 10

   • Point of Care Technology (POCT)

    Andre år, semester 3

    Point of Care Technology (POCT) (MPH150)

    Studiepoeng: 10

   • Prehospital Anaesthesia and Transport Medicine

    Andre år, semester 3

    Prehospital Anaesthesia and Transport Medicine (MPH210)

    Studiepoeng: 10

Ofte stilte spørsmål

Finn svar på flere ofte stilte spørsmål nedenfor. Ta gjerne kontakt med oss hvis du fortsatt lurer på noe.

To ambulansepersonell i uniform frakter pasient på båre til ambulansen
Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger

Tilbys masterprogrammet som fjernundervisning eller på campus?

Emnene er organisert som enten 3-dagers seminarer eller 1-ukes seminarer, og de fleste emner har krav om 80% oppmøte. Antall seminarer per emne/semester vil variere fra semester til semester, men deltidsstudenter kan forvente 2 - 4 seminarer per semester.

Hvilke undervisningsmetoder blir brukt, og er klinisk praksis en del av graden?

Lærerne bruker en rekke forskjellige undervisningsmetoder, inkludert forelesninger, Zoom-webinarer, simuleringsøvelser og skriftlige oppgaver. Undervisningsmetodene vil variere, avhengig av emnene.

Masterprogrammet tilbyr ikke emner med klinisk praksis. Det blir lagt vekt på akademiske ferdigheter ettersom programmet ønsker å gi studenter verktøyene de trenger for å kritisk vurdere kunnskapsgrunnlaget innen feltet, og utvikle ferdigheter for kvalitet og kompetanseheving.

Må jeg flytte til Stavanger?

Masterprogrammet tilbys som et heltidsprogram og et deltidsprogram. Det er ikke nødvendig for heltidsstudenter å bo lokalt, men det anbefales på det sterkeste. Nåværende deltidsstudenter bor og jobber over hele Europa, og reiser til Stavanger for å delta på seminarer.

Merk at studenter fra land utenfor EU/EØS må være heltidsstudenter for å kvalifisere for studietillatelse i Norge.

Hvordan søker jeg?

Du søker og laster opp dokumentasjonen i Søknadsweb. Finn mer informasjon her.

Kan jeg søke etter fristen 5. februar?

UiS vil ikke vurdere søknaden din om den leveres etter søknadsfristen, og som regel må du vente med å søke til neste år. Hvis det er ledige plasser på programmet etter at tilbud er sendt ut (normalt i april/mai), vil vi imidlertid åpne for nye søkere. Hvis du ikke rekker fristen 5. februar, kan du følge med på våre nettsider for oppdateringer om ledige studieplasser.

Er deltidsprogrammet åpent for studenter som bor i land utenfor EU/EAA?

Internasjonale studenter kan søke på både deltidsprogrammet og heltidsprogrammet. Deltidsstudenter fra land utenfor EU/EAA kvalifiserer imidlertid ikke for studietillatelse, så det må være mulig for deg å reise til Stavanger for å delta på seminarer.

Fagmiljøet innen prehospital akuttmedisin

UiS har over tid bygget opp et sterkt fagmiljø innen akuttmedisin utenfor sykehus i nært samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Fagpersoner innen akuttmedisin
Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS er i tillegg involvert i en rekke forskningsprosjekt innen fagfeltet (Foto: Per Kristian Hyldmo)

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS tilbyr studieprogram fra bachelor- til doktorgradsnivå i prehospital akuttmedisin.

Bachelorutdanningen i paramedisin startet i 2019 og var det mest søkte studieprogrammet i Norge samme år målt i antall søkere per studieplass. Programmet danner grunnlaget for videre utdanning innen prehospital akuttmedisin.

Det internasjonale masterstudiet i prehospital akuttmedisin vil oppøve prehospitale helsearbeideres evne til å kritisk vurdere kunnskapsbasen innen eget felt og utvikle ferdigheter for kvalitet og kompetanseheving i praksis. Studentene er leger, sykepleiere, paramedisinere eller ambulansearbeidere med klinisk erfaring fra prehospitale tjenester. Programmet startet i 2014, og har for tiden studenter fra fire kontinent.

Ph.d.-programmet i helse og medisin har flere kandidater som forsker på prehospitale tjenester. I samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse er det etablert en forskningsklynge innen prehospital pasientsikkerhet som en del av forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. I samarbeid med lokale aktører innen innovasjon, gjennomføres det et doktorgradsprosjekt med fokus på fjernundervisning i prehospitale ultralydundersøkelser.

Du er kanskje også interessert i:

Kontakt:

Førsteamanuensis
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Lurer du på noe?
Generelle henvendelser

helsefag@uis.no

Opptakskontoret

masteropptak@uis.no

Livet som student i Stavanger: